ປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງປາທູ

ປາທູ ເປັນປາທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສານອາຫານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍໂດຍເຮົາບໍ່ຕ້ອງກິນອາຫານເສີມຕື່ມ ເຊິ່ງການກິນປາທູພຽງ 1 ໂຕ ຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານຫຼາຍຊະນິດດັ່ງນີ້:


1.ປາທູ ອຸດົມໄປດ້ວຍ EPA ແລະ DHA ເຊິ່ງເປັນກຣົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວ ໂດຍສານທັງສອງຊະນິດນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຫຼຸດການຈັບຕົວຂອງເກັດເລືອດທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນບາງຄົນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນພາວະຫຼອດເລືອດແຂງຕົວ ຫຼື ພົບການອັກເສບ ນອກຈາກນີ້ທັງ EPA ແລະ DHA ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຼຸດລະດັບໄຂມັນຊະນິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຫຼອດເລືອດອຸດຕັນໄດ້

2.ໃນປາທູ 1 ໂຕ ຈະໃຫ້ໂປຣຕິນສູງເຖິງ 20 ກຣາມຕໍ່ນ້ຳໜັກ 100 ກຣາມ ເຊິ່ງໂປຣຕິນທີ່ໄດ້ຈາກປາທູຈະເປັນໂປຣຕິນທີ່ຍ່ອຍງ່າຍ ຮ່າງກາຍສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ທັນທີ

3.ສັບພະຄຸນຂອງປາທູມີແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟໍຣັສ ໂດຍປະລິມານແຄລຊຽມໃນປາທູຈະສູງເຖິງ 170 ມິລລິກຣາມຕໍ່ປາທູສົດ 100 ກຣາມ ນອກຈາກນີ້ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍຟອສຟໍຣັສທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍສານອາຫານເຫຼົາ່ນີ້ຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໄດ້ເປັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ່ສູງອາຍຸ

4.ປະໂຫຍດຂອງປາທູອຸດົມໄປດ້ວຍໂອເມກ້າ 3 ແລະ 6 ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການທຳງານຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງຍັງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຍື່ອບຸຜະໜັງເຊລ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທັງໂຣກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ນອກຈາກນີ້ໂອເມກາ 3 ແລະ 6 ໃນປາທູນີ້ ຍັງເປັນໂຄງສ້າງທີ່ສຳຄັນຂອງເນື້ອເຍື້ອບໍລິເວນປະສາດຕາ ຫຼື retina ທີ່ຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ

ที่มา laopost.com

ແຂວງໄຊຍະບູລີຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ນີ້ເຖິງ2025

ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຢູ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ໃນຍຸກປະຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຖືເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາ ທັງນີ້ຍ້ອນການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທາງທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ການຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນການສົ່ງອອກກັບທີ່ ພາໃຫ້ການສະສົມເງິນຕາ ແລະ ມີການໝູນວຽນເງິນຕາພາຍໃນປະເທດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ການກະຈາຍລາຍໄດ້ໄປສູ່ທ່ອງຖິ່ນ, ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ຈາກການເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ໃນປີ 2000 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາແຂວງໄຊຍະບູລີ 7.446 ຄົນ ມີລາຍຮັບ 223.380 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນປີ 2015 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ຜ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 99.928 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນເປັນອັນດັບໃນແຕ່ລະປີ; ເຖິງປີ 2016 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ຜ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ 97.736 ຄົນ. ໃນທົ່ວແຂວງມີໜັກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 47 ແຫ່ງ ໄດ້ຜ່ານການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົນ ຄື: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 29 ແຫ່ງ, ວັດທະນນະທໍາ 12 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວ 7 ແຫ່ງ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ມີການລົງທຶນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ເຂົ້າໃນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 155 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນີ້ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 7 ບໍລິສັດ, ໂຮງແຮມ 7 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 167 ແຫ່ງ, ເຮືອນລິສອດ 7 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 57 ແຫ່ງ, ຮ້ານບັນເທິງ 19 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ 36 ແຫ່ງ. ຮອດປີ 2025 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 200.000 ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາໃຫ້ໄດ້ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີອັດຕາການພັກແຮມສະເລ່ຍ 4 ວັນຂື້ນໄປ, ຕັ້ງໜ້າຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸກລະກິດບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝ!ຍ, ສູ້ຊົນໃຫ້ມີເອກະສານ ແລະ ສິ່ງພິມໂຄສະນາກ່ຽວກັບການທ່ຽວທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຜ່ນພັບ, ປື້ມຄູ່ມື, ປົດສະເຕີ CD, DVD, TV Sport, ສາລະຄະດີ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທັງສາມາດລົງໂຄສະນາໃນສື່ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຂ່າວ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຍົກລະດັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນ

ຍົກລະດັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນ

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ງານສືບສວນ-ສອບສວນ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ໃນ ​ສປປ ລາວ ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມແຂງ ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ-2 ພະຈິກ 2017 ອົງການ​ກວດກາ​ລັດ​ຖະບານ ແລະ ອົງການ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ໄດ້​ຈັດເຝິກອົບຮົມ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຂຶ້ນ ທີ່​ໂຮງແຮມ​ວຽງ​ຈັນ​ພລາ​ຊາ ໂດຍ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ວິໄລ​ວັນ ບຸດ​ດາ​ຄຳ ຄະນະ​ພັກ ຮອງ​ປະທານ​ຄະນະ​ກວດກາ​ສູນກາງ​ພັກ ອົງການ​ກວດກາ​ລັດ​ຖະບານ ແລະ ອົງການ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ທ່ານ ເອີ​ເລນ​ອັນ​ເດີ​ຊັນ​ຟຣອກ ຮັກສາ​ການ​ຫ້ອງການ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ຢາ​ເສບຕິດ ແລະ ອາ​ສະ​ຍາ​ກຳ ປະຈຳລາວ ມີ​ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ອົງການກວດກາ​ລັດຖະບານ ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ປະຈຳ​ລາວ (UNODC) ແລະ ພະນັກງານກວດກາ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 41 ຄົນ. ຊຸດ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ການຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ອົງການ​ກວດກາ​ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂັ້ນ​ສູນກາງ ກັບອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາຊາດ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ ອາ​ສະ​ຍາ​ກຳ ປະຈຳ​ລາວ ເປັນການ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ສືບສວນ-ສອບສວນການ​ກະທຳ​ຜິດ​ຖານ​ສໍ້​ລາດບັງ​ຫຼວງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້ນັບ​ມື້​ນັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ ເຊິ່ງ​ສຳ​ມະ​ນາກອນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ບັນຍາຍຈາກ​ ບັນດາ​ວິທະຍາກອນ​ຜູ້​ທີ່​ມີປະສົບ​ການ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະປະຊາ​ຊາດ ແລະ ຈາກ​ອົງການກວດກາ​ລັດຖະບານ ໃນ​ນັ້ນ ຈະລົງ​ເລິກ​ການ​ສ້າງ​ເຄື່ອງມື​ສືບສວນ-ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ລາວ ການນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ-ສອບ​ສວນ​ຄະດີ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ການ​ດຳເນີນ​ການ​ສືບສວນ-ສອບ​ສວນ​ທາງ​ການ​ເງິນ ນອກນີ້ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກິດຈະ​ກຳ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຫົວຂໍ້ ພ້ອມ​ທັງ​ປະ​ເມີນ​ແລກປ່ຽນ​ຄຳ​ຄິດຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ຢ່າງລະອຽດ​ແຕ່​ລະ​ບັນຫາ.

ລະທຶກ ເກີດເຫດລະເບີດດັງສະນັ່ນທີ່ໂຮງໄຟຟ້າອິນເດຍ ດັບແລ້ວ 16 ສົບ ບາດເຈັບກ່ວາ 100 ຄົນ


ເກີດເຫດລະເບີດທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວເຖິງ 16 ລາຍ ແລະມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຂະນະທີ ສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນເຊື່ອວ່າເປັນອຸປະຕິເຫດ
ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ເກີດເຫດລະເບີດຂື້ນທີ່ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງຖ່ານຫີນ ຂອງບໍລິສັດ ເນຊັນແນລ ເທີມານ ພາວເວີ ຄອບເປີເຣຊັນ (NTPC) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ແຮບາເຣລີ ລັດອຸຕະລະປະເທດ ທາງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ (1 ຕຸລາ 2017​ ) ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 16 ລາຍ ໄດ້ຮັບບາດດເຈັບອີກກ່ວາ 100 ຄົນ ໃນຈຳນວນນີ້ຫລາຍຄົນມີບາດແຜຈາກໄຟໄໝ້ຮຸນແຮງ
ທ່ານ ອະນັນ ກຸມານ ອະທິບໍດີກົມຕຳຫລວດເມືອງ ລັກເນົາ ເມືອງເອກຂອງລັດອຸຕະລະປະ ເທດ ເປີດເຜີຍຜົນການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ຂີ້ເຖົ້າທີ່ສະສົມຢູ່ໃນເຕົາຫລອມໃຕ້ໝໍ້ໄອນ້ຳ ເປັນສາເຫດຂອງການລະເບີດ ຂະນະທີ່ທາງ NTPC ຖະແຫລງວ່າ ໄດ້ເກີດມີສຽງທີ່ຜິດປົກ ກະຕິກ່ອນຈະເກີດລະເບີດ ແລະພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂື້ນເພື່ອສືບສວນຫາສາ ເຫດຂອງການລະເບີດແລ້ວ

ດ້ານ ທ່ານ ໂຢກີ ອາທິດຍະນາທ ມຸກມົນຕີລັດອຸຕະລະປະເທດ ອອກຖະແຫລງການສະແດງ ຄວາມເສຍໃຈເຖິງຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະສະເໜີເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຄອບຄົວລະ 200.000 ຣູປີ (ປະມານ 25.000.000 ກີບ)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າໂອລົມ ຜູ້ບໍລິຫານຮ.ຮຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທົ່ວເມືອງໂພນທອງ

ທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າໂອລົມ ຜູ້ບໍລິຫານຮ.ຮຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທົ່ວເມືອງໂພນທອງ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 02 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ເຂົ້າໂອລົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ທົ່ວເມືອງໂພນທອງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງໂພນທອງ. ມີບັນດາ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຮ.ຮ,ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທົ່ວເມືອງໂພນທອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ


ທ່ານ ອໍາຄາ ແກ້ວອຳພອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານສະພາບການເຄືອນໄຫວໃນໄລຍະສົກປີຜ່ານມາໂດຍຫຍໍ້,ຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼັກການບໍລິຫານຮ.ຮແຕ່ລະໝວດທົ່ວເມືອງໂພນທອງທັງດ້ານພົ້ນເດັ່ນແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນີ້ ທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນມີຄໍາໂອລົມ ກ່ອນອືນ ທ່ານກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານທີ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທົ່ວເມືອງທີ່ຍາດຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນມາໄດ້, ຈາກນັ້ນທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການໂອລົມຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາເປັນຕົ້ນ:ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານສ້າງຂົງເຂດການສຶກສາ ,

ຫຼັກການບໍລິຫານ 8 ໜ້າທີວຽກງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຮ.ຮ,ຜູ້ບໍລິຫານຮ.ຮແມ່ນໝາກຫົວໃຈທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ,ແບບແຜນການສ້າງໂຮງຮຽນເປັນຫົວໝ່ວຍພັດທະນາຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,ຊີວັດຕາມປື້ນຄູ່ມືຫຼັກບໍລິຫານຂອງການສຶກສາ 6 ມາດຖານ 45 ຕົວຊີວັດ,ແລະ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ,ຄະນະພັກຮາກຖານກຸ່ມບ້ານ,ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ,ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມທຸກວຽກງານຂອງບ້ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ , ຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໝວດ ຮ.ຮ ມຕ ນາຫຼວງກຸ່ມພັດທະນະຊາຍແດນ.

ຂ່າວ: ທ້າວ ທະນູສິນ ອິດທິພົນ ນັກຂ່າວ ຈາກຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ .

ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ສະບັບປັບປຸງ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປັບປຸງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII.

ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປີ 2004 ທີ່ເວົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນການຕົກລົງ ອະນຸມັດໃຫ້ສັນຊາດລາວ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ, ໃຫ້ເສຍສັນຊາດ, ໃຫ້ປະສັນຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖອນສັນ ຊາດລາວຄືນ ແມ່ນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະ ທຳມະນູນສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ, 8 ທັນວາ 2015.

ດ້ານການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງເງື່ອນ ໄຂການໄດ້ສັນຊາດລາວຂອງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ, ປັບປຸງການຍື່ນ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັນຊາດ, ປັບປຸງການຕົກລົງກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ການຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ໂດຍໄດ້ ເພີ່ມໝວດເຂົ້າໃໝ່ຈຳນວນ 4 ໝວດຄື: ໝວດທີ 6 ຫາ ໝວດທີ 9 ເພື່ອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຕັກນິກຂອງການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ໂຄງປະກອບກົດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ ຮັບຮອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນ 11 ມາດຕາ ແຕ່ໂດຍລວມແມ່ນຍັງຮັກສາເນື້ອໃນເກົ່າ ແລະ ໄດ້ມີການເພີ່ມມາດຕາເຂົ້າໃໝ່ຈຳນວນ 23 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 3, 4, 5, 11, 12, 20, 33, 35 ຫາ 50 ສັງລວມແລ້ວກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປັບປຸງນີ້ປະກອບມີ 10 ໝວດ ແລະ 52 ມາດຕາ.

ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມທີ່ຍຶດມາໄດ້ຈາກພໍຄ້າຊາວຈີນ

ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ ນີ້, ຢູ່ທີ່ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມທີ່ຍຶດມາໄດ້ຈາກພໍຄ້າຊາວຈີນ, ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍສັດປ່າຫວງຫ້າມບໍໄດ້ຮັບອານຸຍາດຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ. ເຊີ່ງສັດປ່າທີ່ຍຶດໄດ້ຄັ້ງນີ້ມີ: ໂຕກະຮອກ ແລະ ໂຕ ຂະຍຸ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 100 ໂຕ ລວມມູນຄ່າ 16 ລ້ານກວ່າກີບ,ສັດຈຳນວນດັ່ງກ່າວທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ທາງພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເພື່ອນຳໄປປ່ອຍສູ່ປ່າທຳມະຊາດເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ,ສ່ວນຜູ້ກະທຳພິດທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ໄດ້ປັບໃໝດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວມອບສັດປ່າໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ຄຳດີ ກາລິຍະວົງ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີ ສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ກ່າວຮັບຂອງທ່ານດວງດີ ກາລິຄຳ ຫົວໜ້າກອງກວດກາພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງຕະຫຼອດ
ຮອດພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ

ຂ່າວ-ພາບ :ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ກັບການຄ້າມະນຸດທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ

ການຂໍແຕ່ງດອງນໍາ ແມ່ຍິງລາວ ຂອງຜູ້ຊາຍຊາວຈີນ ສໍາລັບແມ່ຍິງລາວ ຫລາຍໆຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນຢູ່ ຫລາຍແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ຊຶ່ງມີທັງ ເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນຍິງ ອອກໂຮງຮຽນ ມາແຕ່ງດອງນໍາ ໂດຍສະເພາະນັ້ນ ມັກກັບກາຍ ເປັນຝັນຮ້າຍ ໃນຫລາຍປີຜ່່ານມານີ້.

ໃນນັ້ນກໍມີຮວມທັງ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ຊັ້ນມັດຍົມ ຢູ່ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ທີ່ຖືກຫລອກລວງ ໄປປະເທດຈີນ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊາຍຈີນ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ວ່າຈະໃຫ້ມີວຽກເຮັດ ສະບາຍ ມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ດີ ຍ້ອນວ່າ ຕົນເປັນຄົນຮັ່ງມີ. ແຕ່ໃນຄວາມ ເປັນຈິງ ຜູ້ຊາຍຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາ ລາວນັ້ນ ຈໍານວນ ບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ພຽງແຕ່ເພື່ອ ຊອກຫາ ຫລອກລວງ ເອົາແມ່ຍິງ ໄປຂູດຮີດ ໃຊ້ແຮງງານ ໜັກ, ໄປຂາຍເຂົ້າຊ່ອງ ໂສເພນີ ຫລື ບັງຄັບ ໃຫ້ຂາຍ ບໍລິການ ທາງເພດ ຮວມທັງ ຕາມຖະນົນ ຢຸ່ປະເທດຈີນ ຊຶ່ງເປັນຮູບການ ນຶ່ງ ຂອງການ ຄ້າມະນຸດ ໂດຍທີ່ ແມ່ຍິງລາວ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ມາກ່ອນ ວ່າມັນຈະເປັນໄປ ຄືແນວນັ້ນໄດ້.

ການທຳຕົນເປັນຄົນຮັ່ງມີ ຂອງຜູ້ຊາຍຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາຫລອກລວງ ແມ່ຍິງລາວ ໄປ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ຖືກບັງຄັບ ຄືແນວນັ້ນ ເປັນກົນລວງ ແນວໃໝ່ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ລາວໄປຈີນ ຮວມທັງ ແຕ່ງດອງ ເອົາກັນແລ້ວໄປ ຂະນະທີ່ ປະເທດໄທ ເປັນຈຸດໝາຍ ປາຍທາງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ໄວໜຸ່ມສາວລາວ ທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງ ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ແຮງງານໜັກ, ໃຫ້ເປັນ ໂສເພນີ. ຕາມຄໍາເວົ້າຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດ ຢູ່ລາວ ທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງ ອອກຊື່ ເມື່ອໄວໆມານີ້:

ສະເພາະແຕ່ເບື້ອງລາວ ອາດສິມີທ່າອ່ຽງ ອາດສິມີການ ຖືກຕົວະ ແຕ່ງງານໄປຈີນ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນ ສະເພາະມັນມີມາ ຮອດທາງໃຕ້ ກະມີ ທາງເໜືອ ກະມີ ວຽງຈັນ ກະມີ

ຜູ້ຊາຍຈີນ ມັກເຂົ້າມາເລາະຕາມບ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຫາແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ, ທຳຕົນເປັນຄົນ ຮຽບຮ້ອຍ ອ່ອນໂຍນ ມີພຽບພ້ອມ ຊັບສິນເງິນຄຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນເຂົາ ຄິດວ່າເປັນ ຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຫລົງເຊື່ອວ່າ ເມື່ອລູກສາວ ຂອງພວກຕົນ ໄດ້ແຕ່ງດອງນຳ ແລະໄປຢູ່ປະເທດຈີນ ແລ້ວ ກໍຈະມີຄວາມສຸກ ສະດວກສະບາຍ ໂດຍຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ ເມື່ອລູກສາວ ຂອງພວກຕົນ ຖືກພາໄປຮອດ ຈີນແລ້ວ ອາດຈະຖືກ ບັງຄັບໃຊ້ ແຮງງານໜັກ, ໃຫ້ຂາຍໂຕ ເປັນໂສເພນີ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະຄວນຫາທາງ ແກ້ໄຂ. ດັ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ່ານດຽວກັນນີ້ ກ່າວຕື່ມ ອີກວ່າ:

ແມ່ນກໍາລັງໜ້າເປັນຫ່ວງ ລັດຖະບານ ເພິ່ນກໍເອົາໃຈໃສ່ ໃນຕອນນີ້ ເພິ່ນກະ ພະຍາຍາມ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ມີການຕິດຕາມ ກໍລະນີ ໜ້າສົງໃສຢູ່

ການຄ້າມະນຸດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂອງສປປລາວ ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນມາຕຣາ 2 ວ່າ ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນການ ຊອກຫາ ລັກພາຕົວ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ການຂົນສົ່ງ ຫລືນຳສົ່ງ ຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ ການໃຫ້ ບ່ອນພັກເຊົາ ຫລື ລີ້ຊ່ອນ ດ້ວຍການຂົນຂວາຍ ແນະນຳ ຕົວະຍົວະ ຫລອກລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດ ດ້ວຍໜີ້ສິນ, ການເອົາເດັກນ້ອຍ ມາລ້ຽງ ຫລື ເອົາເດັກ ເປັນລູກລ້ຽງ ແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ການໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ ສິ່ງລາມົກ ຫລື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເພື່ອຂູດ ຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ ເປັນໂສເພນີ, ເອົາອະວັຍວະ ຂອງຮ່າງກາຍ ໄປຂາຍ ແລະສິ່ງອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ.

ເວົ້າສະເພາະແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ຕິດກັບ ຊາຍແດນຈີນ ຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງຊາວແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ນາງນຶ່ງ ແລ້ວແມ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ມັກຖືກ ຄົນຈີນ ເຂົ້າມາຫລອກລວງ ແຕ່ງດອງນຳ ນັ້ນ ທົ່ວໄປແລ້ວ ເອົາກັນແບບ ອຳນາດ ການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ຮູ້ນຳ, ມີພຽງແຕ່ເອົາ ເງິນຄ່າດອງ ໃຫ້ຜູ້ເປັນ ພໍ່ແມ່ ແລ້ວກໍພາໄປ ຈີນ ໃນມື້ ສອງມື້ຕໍ່ມາ.

ແມ່ຍິງທີ່ວ່ານັ້ນ ມັກເປັນແມ່ຍິງ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ລຳບາກ. ຫລັງຈາກ ໄປປະເທດຈີນ ກັບຜົວແລ້ວ ບາງຄົນ ກໍບໍ່ສົ່ງຂ່າວ ກັບມາຫາ ພໍ່ແມ່ ຢູ່ທາງເມືອງລາວ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະຄອບຄົວ ເປັນຫ່ວງ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ແນວໃດ. ດັ່ງທີ່ ຊາວຜົ້ງສາລີ ເວົ້າວ່າ:

ມີຫລາຍ ດຽວນີ້ແຮງຫລາຍ ຈີນ ມາເອົາວາງເງິນ ຄ່າດອງຫລາຍ ເອົາຄົນລາວ ນຳກັນກະມີ ເອົາຈີນຫລາຍ ບໍ່ມີໃບ ແຕ່ງງານ ກໍມາເອົາກັນເມືອ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ອະນາຄົດ ສິເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ແຕ່ງປຶບ ເອົາເມືອເລີຍ

ບາງກໍລະນີ ກໍເອົາກັນໄປແຕ່ງດອງ ຢູ່ຈີນພຸ້ນ ກໍມີ. ຫາກເວົ້າເຖິງ ຜູ້ຊາຍຄົນຈີນ ທີ່ຢາກໄດ້ ເຈົ້າສາວ ເປັນຄົນລາວ ນັ້ນກໍມີ ຫລາກຫລາຍ ແບບ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

ຂ່າວ China Morning Post ສະບັບລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017 ລາຍງານ ໂດຍພາດຫົວຂໍ້ ວ່າ ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ເປັນເຈົ້າສາວ ໄດ້ໜີຈາກ ເຈົ້າບ່າວຄົນຈີນ ພາຍຫລັງ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ ຄ່າດອງແລ້ວ. ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຂອງເຈົ້າບ່າວ ອາຍຸ 28 ປີ ທີ່ມີ ນາມສະກຸລ ວ່າ Duan ຢູ່ເມືອງ Xianyan ແຂວງ Shaanxi ໄດ້ ໂທລະສັບ ໄປຫາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາຫລວດຈີນ ພາຍຫລັງທີ່ ເຈົ້າສາວ ໜີໄປຈາກ ຄອບຄົວ ຫລັງແຕ່ງດອງ ກັນໄດ້ພຽງ 2-3 ມື້.

ກ່ອນຈະມີເງິນ ໄປແຕ່ງດອງ ເອົາແມ່ຍິງລາວ ນັ້ນ ຊາຍຈີນຄົນນີ້ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຈໍານວນ 110 ພັນຢັວນ ເພື່ອເອົາໄປ ເປັນຄ່າແຕ່ງດອງ ກັບ ແມ່ຍິງລາວ ໃນປະເທດລາວ ຂະນະທີ່ ຄວາມຄາດຫວັງ ອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຂອງ ແມ່ຍິງຈີນ ແມ່ນຕ້ອງ ການສາມີ ທີ່ມີລາຍໄດ້ ເດືອນນຶ່ງ 6700 ຢັວນ ຊຶ່ງເປັນລາຍໄດ້ ສະເລັ່ຍ ສູງ ກວ່າຄົນງານ ທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ເຖິງ 2 ເທົ່າ.

ນາງ Li ໄດ້ພົບພໍ້ ກັບຜູ້ເປັນສາມີ ຂອງນາງ ຊື່ທ້າວ ດັວນ ພຽງຄັ້ງດຽວ ເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2016 ຊຶ່ງ ມີລາຍງານວ່າ ນາງໄດ້ ເອົາຕົວຫລົບໜີ ກ່ອນໜ້າ ທາງຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ເປັນ ສາມີ ຈະມາເຕົ້າ ໂຮມກັນ ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ ປີກາຍ ຄືເປັນມື້ທີ 2 ຂອງບຸນປີໃໝ່ ຈີນ ແລະ ກໍບໍ່ພໍ ເທົ່າໃດມື້ ຫລັງແຕ່ງດອງ. ພໍ່ຂອງທ້າວ Duan ເວົ້າວ່າ ລູກໄພ້ ຂອງຕົນ ນາງປະພຶດຕົນ ຂ້ອນຂ້າງດີ ຫລັງພວກເຂົາ ແຕ່ງດອງກັນ ແລ້ວ. ແລະວ່າ ນາງ ໄດ້ໄປກັບ ລູກຊາຍ ຂອງພວກຕົນ ເພື່ອພົບພໍ້ ກັບ ຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ໃຫ້ ຊອງສີແດງ ຄືຊອງຂອງຂັວນ ເປັນເງິນ ແກ່ນາງ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ລູກໄພ້ ຂອງພວກຕົນ ໄດ້ລັກໜີໄປ ແບບເສີຍໆແລ້ວ.

ທ້າວ Duan ກໍຄືກັນກັບ ຜູ້ຊາຍຈີນ ຫລາຍໆຄົນ ທີ່ຫາເມຍຍາກ ຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດ ຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນຈີນ ເປັນປະເທດ ທີ່ມີຜູ້ຊາຍ ຫລາຍກວ່າ ແມ່ຍິງຫລາຍ ຍ້ອນເມື່ອກ່ອນ ຈີນ ມີນະໂຍບາຍ ລູກຄົນດຽວ ເຮັດໃຫ້ໃຜໆ ກໍຕ້ອງການ ລູກຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ ສືບທອດຕະກູນ ຕໍ່ໆໄປ.

ແຕ່ກໍລະນີທ້າວ Duan ປາກົດວ່າ ຈະປະສົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍິ່ງກວ່າ ຜູ້ຊາຍຈີນ ຫລາຍໆຄົນ ຍ້ອນມືຊ້າຍ ຂອງເຂົາ ພິການ ແລະພໍ່ແມ່ ຂອງເຂົາ ກໍພິການ ທາງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຈຶ່ງໄດ້ ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະໄປຫາ ແມ່ຍິງລາວ ມາເປັນເຈົ້າສາວ ໃຫ້ຂອງລູກຊາຍ ຂອງພວກຕົນ ຫລັງຈາກ ເຫັນລູກຊາຍ ຂອງຄອບຄົວ ເພື່ອນບ້ານ ຕ່າງກໍພາກັນໄປ ແຕ່ງດອງກັບ ແມ່ຍິງລາວ ຢູ່ ປະເທດລາວ ກັນທັງນັ້ນ.

ຄອບຄົວ ຂອງທ້າວ Duan ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ ຄອບຄົວ ຂອງນາງ Li ຈໍານວນ 60 ພັນຢັວນ ຕອນທີ່ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວທັງ 2 ຄົນ ພົບພໍ້ກັນ ເທື່ອທໍາອິດ ເມື່ອ ເດືອນທັນວາ ປີກາຍ ແລະຈ່າຍໃຫ້ ອີກ 30 ພັນຢັວນ ເມື່ອນາງ ເດີນທາງ ເຖິງບ້ານ ຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ຈີນ ໃນເດືອນ ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້. ແລະຈ່າຍໃຫ້ຕື່ມ ອີກ 20 ພັນຢັວນ ເມື່ອວີຊາ ແລະເອກສານ ແຕ່ງດອງ ແລ້ວໆ.

ຫ້ອງການສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດຈີນ ລາຍງານ ເມື່ອວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017 ນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຈຳນວນ ຜູ້ຊາຍຈີນ ມີຫລາຍກວ່າ ແມ່ຍິງເຖິງ 33 ລ້ານຄົນ ໃນຈໍານວນ ປະຊາກອນຈີນ ທັງໝົດ 1 ພັນ 380 ລ້ານຄົນ.

ສຳລັບກໍລະນີ ຂອງນາງລີ ນີ້ ບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ໄດ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນຫຍັງ ນາງຈຶ່ງໜີໄປ ນາງ ໄປຢູ່ໃສ ກັບເມືອງລາວ ໄປແລ້ວ ຫລືວ່າ ຍັງຢູ່ຈີນ ເພາະຂ່າວ ບໍ່ເວົ້າເຖິງ ເລື່ອງນີ້ເລີຍ ແລະ ກໍບໍ່ຄ່ອຍ ມີຂ່າວແບບນີ້ ເກີດຂຶ້ນ ກັບ ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ໄປແຕ່ງດອງ ກັບ ຜູ້ຊາຍຄົນຈີນ ຢູ່ປະເທດຈີນ. ການທີ່ນາງ ໜີໄປ ແບບບໍ່ມີປີ່ ມີຄຸ່ຍ ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທາງ ຄອບຄົວ ພໍ່ແມ່ ຂອງເຈົ້າບ່າວ ຫລືແມ່ນແຕ່ ເຈົ້າບ່າວ ເອງກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເປັນການດີ ຫລືບໍ່ດີ ສຳລັບນາງ.

ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີເລື່ອງ ດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນ ຫລາຍຕື່ມອີກ ທາງການລາວ ກໍໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ ໂຄສະນາ ເຕືອນເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນຍິງລາວ ໃນເຂດ ແຂວງຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອ ຄວາມຄົນງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນ ລາວ ດ້ວຍກັນ ຫລືວ່າ ຄົນຮູ້ຈັກກັນ ຫລືຄົນ ແປກໜ້າ ເພາະອາດຈະເປັນ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການທີ່ ອາດຈະຕົກເປັນ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການ ຄ້າມະນຸດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນຢູ່ໄທ ແລະຈີນ ກໍເປັນໄດ້. ທາງດ້ານຊາຍແດນ ທີ່ຕິດກັບຈີນ ກໍມີຂ່າວ ກ່ອນໜ້າ ນີ້ວ່າ ມີການຍາມ ແລະເຝົ້າລະວັງ ກວດກາ ຊາຍແດນ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຄາດການວ່າ ມີຄົນຈີນ ຈໍານວນນຶ່ງ ເຂົ້າມາ ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ເຂດແຂວງ ຕ່າງໆຂອງລາວ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ເຂດ ເມືອງໜອງແຮດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ເມື່ອປີ 2014 ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາມາດ ສະກັດກັ້ນ ແລະຊ່ວຍແມ່ຍິງລາວ ຄົນເມືອງໜອງແຮດ ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ ທີ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ທີ່ຖືກຜູ້ຊາຍ ຄົນຈີນ ຕົວະຍົວະ ພາເດີນທາງ ໄປຢູ່ຈີນ. ແລະ ເມື່ອປີກາຍ ກໍມີ ແມ່ຍິງ ອີກຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 15 ປີ ຢູ່ບ້ານ ຍອດຄາ ກໍຖືກຄົນຈີນ ຕົວະໄປຄ້າ ຢູ່ຈີນ ຈົນມາຮອດ ມື້ນີ້ ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ ຊະຕາກັມ ຂອງນາງເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະໄດ້ ພຍາຍາມ ຕິດຕາມ ຊອກຫາ ຢ່າງເຕັມທີ່ ທັງຂໍໃຫ້ ເຈົ້ານ້າທີ່ ຈີນ ຊ່ວຍຕາມຫາ ນຳດ້ວຍ ກໍຕາມ.

ເພງ: ຢືມ

ເພງທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນຂະນະນີ້ຄົງຫນີບໍ່ພົ້ນ ເພງ ຢືມ ຂອງບ່າວ ໂຈໂຈ້ ທີ່ຕອກຢໍ້າຄວາມດັງໃຫ້ກັບເພງອີກ ໂດຍໄດ້ສາວນູນີ່ ເທັກມີເອົ້າ ແລະຫນຸ່ມ ອ໊ອບ ມາສະແດງໃນເອັມວີເພງນຳອີກ

ເພງ: ຢືມ

ນັກຮ້ອງ: ໂຈໂຈ້ ມີຣາໂຄ

 

ນາງແບບຣັດເຊຍຍ່າງລຸຍດົງກັບລະເບີດ ໂຊປະສິດຕິພາບຊຸດເກາະຮຸ່ນໃຫ່ມ (ມີຄລິບ)

ເວັບໄຊອາທີຂອງຣັດເຊຍເຜີຍຄລິບວີດີໂອທີ່ບໍລິສັດຜູ້ປະລິດອຸປະກອນແຫ່ງໜຶ່ງໃນຣັດເຊຍ ທົດສອບຄວາມແຂງແກ່ງຂອງຊຸດໃນສະບັບ ຣັດເຊຍ ໂດຍການໃຫ້ນາງແບບສາວທີ່ຊື່ ວິກຕໍ ເຣຍ ໂຄເລສນິກໂຄວາ ໃສ່ຊຸດເກາະ ແລ້ວຍ່າງຜ່ານສະໜາມຮົບຈຳລອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ແປວໄຟ ແລະລະເບີດເປັນໄລຍະ ໂດຍບໍ່ມີທ່າທີສະແດງຄວາມຕົກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ ພາຍຫລັງ ສິ້ນສຸດການທົດສອບແລ້ວເຂົາປົດໝວກອອກມາພົບພຽງຮອຍເປື້ອນຈາກຂະເມົ່າ ລະເບີດ ທີ່ໃບໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ

ດ້ານເຊີເກ ຄິຕອຟ ຫົວຫນ້າທີມພັດທະນາຊຸດດັ່ງກ່າວເຜີຍວ່າ ຊຸດທີ່ນາງແບບສວມໃສ່ ເຮັດມາຈາກຜ້າ ອາຣາມິດ  (Aramid)ຊຶ່ງຕ່ຳມາຈາກເສັ້ນໄຍສັງເຄາະໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມແຂງ ແຮງ ມີຄຸນສົມບັດທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະແຮງອັດທະແທກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທີມຜູ້ອອກ ແບບຊຸດດັ່ງກ່າວເຜີຍວ່າ ວັດສະດຸຂອງຊຸດສາມາດປ້ອງກັນລູກປືນ ແລະເສດລະເບີດໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພັດທະນາ ໃຫ້ສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນຈາກແປວໄຟໄດ້ນານ ຂື້ນ ໂດຍທາງບໍລິສັດຄາດວ່າຊຸດເກາະດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຜະລິດເພື່ອຈຳໜ່າຍໄດ້ ພາຍໃນ   ປີ 2020 ສຳລັບໃຊ້ໃນພາລະກິດທາງທະຫານ

ທີ່ມາ : https://www.rt.com/news/