ເພງລາວມ່ວນໆ: ຮັກນ້ອງຫລາຍແຕ່ອ້າຍຄາເມຍ

ເພງ: ຮັກນ້ອງຫລາຍແຕ່ອ້າຍຄາເມຍ

ນັກຮ້ອງ: ແມນ ມິ່ງເມືອງ

ຄ້າຍເພງ: ທີເຄຊາວລາວ