ເພງ : ຂໍດາວຄ່າດອງ

ເພງ : ຂໍດາວຄ່າດອງ
ສິນລະປິນ : ແມນ ມິ່ງເມືອງລາວ
ຄ້າຍເພງ : ທີເຄ ຊາວລາວ
ເນື້ອຮ້ອງ-ທຳນອງ: ອາຈານ ບຸນຍູ້ ລູກແມ່ຂອງ

ເພງ: 100 ປີແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ

ສະຫລະວັງທອງ

ເພງ: ຮ້ອຍປີແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ

Posted by ຄລິບເດັ່ນ ຂ່າວດັງ.com on Monday, January 8, 2018