ຜັກບົວລະພາກັບຄຸນປະໂຫຍດທີ່ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໂຣກນອນບໍ່ຫຼັບ.

ບົວລະພາຖືວ່າເປັນຜັກກິນກັບເຝີ, ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າປຸ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນນິຍົມກິນ ແຕ່ສຳລັບບາງຄົນກໍ່ບໍ່ມັກເນື່ອງຈາກກິ່ນສະເພາະຂອງມັນນັ້ນເອງ ແລະ ມັນຍັງເປັນຜັກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົົນທີ່ເປັນພະຍາດນອນບໍ່ຫຼັບສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ສະບາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍມີວິທີງ່າຍໆຄື: ໃຫ້ເອົາໃບບົວລະພາສົດ ປະມານ 1 ກຳມື, ແລ້ວນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດຕົ້ມກັບນ້ຳໃນປະລິມານ 1/2 ລິດຕົ້ມຈົນຟົດ ຫຼື ຂ້ຽວຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆຈົນໃຫ້ເຫຼືອນ້ຳປະມານ 3/4 ຂອງຈອກເທົ່ານນັ້ນ, ໃຊ້ດື່ມຂະນະທີ່ຍັງອຸ່ນໆກ່ອນຈະເຂົ້ານອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບໄດ້. ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໂຣກນອນບໍ່ຫຼັບໃຫ້ທົດລອງເຮັດເບິ່ງ ໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດລ້ວນໆ ແລະ ປອດໄພຈາກສານເຄມີອີກດ້ວຍ ຖ້າໄດ້ຜົນດີກໍ່ສາມາດຕົ້ມດື່ມໄດ້ເລື່ອຍໆແຕ່ຖ້າບາງຄົນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນກໍ່ໃຫ້ຢຸດດື່ມ.

ບົວລະພາ ຫຼື OCIMUM BASILICUM LINN ຢູ່ໃນວົງ LABIATAE ໂດຍປະໂຫຍດທາງຢາພື້ນເມືອງໃຊ້ໄດ້ໝົດຕົ້ນຈຳນວນພໍປະມານຕົ້ມນ້ຳດື່ມແກ້ປວດ, ແກ້ຫວັດ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ, ຊ່ວຍຂັບເສມຫະ, ຊ່ວຍຂັບລົມ, ແກ້ເຈັບຫົວ, ປວດຂໍ້ ແລະ ແກ້ໜອງໃນ. ໂດຍນຳເອົາໃບສົດມາຕຳລະອຽດຄັ້ນເອົາສະເພາະນ້ຳ ຫຼື ຈະໃຊ້ກາກທາບາດແຜຟົກຊ້ຳ, ແຜເປັນໜອງຊຳເຮື້ອ, ແກ້ແມງໄມ້ກັດ. ສ່ວນເມັດແຫ້ງແມ່ນໃຫ້ຕົ້ມ ຫຼື ແຊ່ນ້ຳກິນເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ພະຍາດຕາແດງ ແລະ ຮາກສົດ ຫຼື ເຮັດຕາກແຫ້ງແມ່ນໃຫ້ເຜົາໄຟໃຫ້ເປັນຂີ້ເທົ່າແລ້ວນຳມາບົດລະອຽດທາບາດແຜຊຳເຮື້ອຈະດີຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ.

 

ທີ່ມາ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ຕຸ່ມອີສຸກອີໃສ ຮັກສາດ້ວຍໃບໝາກຍົມ ງ່າຍໆ 3 ວັນກໍ່ຫາຍດີ

ອີສຸກອີໃສ ເປັນໂຣກທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງາຍ ພົບວ່າປະມານ 90% ຂອງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນອີສຸກອີໃສ ເປັນໂຣກນີ້ຫຼັງຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກຄົນອື່ນ ໂດຍຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂຶ້ນຕຸ່ມໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 7-12 ວັນ ຫຼັງສຳພັດເຊື້ອ ເຊິ່ງເມື່ອມີຄົນໜຶ່ງໃນເຮືອນປ່ວຍໂຣກນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະພົບວ່າພີ່ນ້ອງໃນເຮືອນຈະເລີ່ມມີອາການຕິດເຊື້ອ ອີສຸກອີໃສນີ້ໃນຊ່ວງປະມານ 2 ອາທິດຕໍ່ມາ

ໃນໝາກຍົມຮັກສາໂຣກອີສຸກອີໃສ ແມ່ນນຳເອົາໃບໝາກຍົມລະດັບກາງ (ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ອ່ອນເກີນໄປ) ມາປະມານ 2-3 ກຳມື ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳໃຫ້ຟົດ 20 ນາທີ ແລ້ວກໍ່ປົງໝໍ້ລົງປະສົມກັບນ້ຳເຢັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳອຸ່ນໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາອາບວັນລະ 3 ຄັ້ງ ເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ ຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ອາການກໍ່ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍດີພາຍ ໃນ 3 ວັນ ງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດປົວຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ແລ້ວ

ການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ອງຄອດຂອງໃນຊ່ວງໄວອາຍຸ 20-30 ແລະ 40 ປີ! ແມ່ຍິງຄວນຮູ້

ມີການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບແມ່ຍິງໃນອາເມລິກາວ່າ ພວກນາງມີຄວາມເຂົ້າໃນໃນຮ່າງກາຍຂອງຕົວເອງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ເຊິ່ງຜົນສຳຫຼວດອອກມາໜ້າແປກໃຈວ່າ ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເລື່ອງຂອງຄວາມປ່ຽນແປງທາງອະໄວຍະວະສືບພັນ ຫຼື ຊ່ອງຄອດນັ້ນເອງ ແລະ ຄວາມປ່ຽນ ແປງຂອງຊ່ອງຄອດ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄວອາຍຸ ກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ແມ່ຍິງເຊັ່ນດຽວກັນ

– ໃນໄວອາຍຸ 20 ຊ່ອງຄອດຂອງແມ່ຍິງມີການຫົດຕົວດີ ເປັນຊ່ວງໄວລຸ້ນຂຶ້ນໃໝ່ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນໄວຜູ້ໃຫຍ່ ຮີມຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງເປັນອະໄວຍະວະຢູ່ພາບນອກ ມີລັກສະນະຄອຍປົກປິດຈຸດລັບໃນຮ່າງກາຍ ໃນໄວອາຍຸນີ້ຮີມຊ່ອງຄອດຈະຍັງບາງໆ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ມີໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງຫຼາຍຂຶ້ນ ອະໄວ ຍະວະສືບພັນກໍ່ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ

– ໃນໄວອາຍຸ 30 ຈະມີຄວາມປ່ຽນແປງ 2 ຢ່າງຄື: ສີຂອງອະໄວຍະວະເພດຈະເຂັ້ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການຢືດຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາຈະມາເວົ້າເລື່ອງສີຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນກ່ອນ ເນື່ອງຈາກໃນເວລາຖືພາ ຫຼື ການມີອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນ ຮໍໂມນຈະປ່ຽນແປງ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ສີຂອງຮີມຊ່ອງຄອດຈະເປັນສີເຂັ້ມ ຫາກພົບຄວາມປ່ຽນແປງໃນຈຸດນີ້ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ນັ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ສ່ວນເລື່ອງຂອງການຢືດຕົວຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນນັ້ນ ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າ ໃນເວລາຖືພາ ມົດລູກຂອງແມ່ຍິງຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ ຈົນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າລູກໝາກໂມ ແລະ ສາມາດຫົດກັບເຂົ້າທີ່ໄດ້ໃນເວລາ 6 ອາທິດ ຫຼັງເກີດລູກ ເກີດລູກດ້ວຍວິມີການຜ່າຕັດນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຮອດແຜເປັນ ແລະ ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກເຈັບແຜນັ້ນໄປອີກເປັນປີ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເຊັ່ນດຽວກັນ

– ໃນໄວອາຍຸ 40 ປະລິມານໄຂ່ທີ່ຮ່າງກາຍຜະລິດໄດ້ ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວ ແຕ່ແມ່ຍິງໃນໄວອາຍຸນີ້ ກໍ່ຍັງມີໄຂ່ຕົກ ແລະ ປະຈຳເດືອນຢູ່ ໄລຍະຂອງຮອບເດືອນ ອາດຈະເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງ ບາງຄົນຮອບເດືອນສັ້ນລົງ ບາງຄົນກໍ່ຍາວຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອເຖິງ 50 ປີຂຶ້ນໄປແລ້ວ ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ໄລຍະການໝົດປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍໄດ້ປັບເຂົ້າສູ່ພາວະໄວຈະເລີນພັນມາກ່ອນໜ້ານີ້ປະມານ 5-10 ປີແລ້ວ ແລະ ໃນຊ່ວງອາຍຸໄວນີ້ເອງ ແມ່ຍິງຈະພົບກັບຄວາມປ່ຽນແປງຫຼາກຫຼາຍຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ທັງກ້າມເນື້ອ, ເນື້ອເຍື່ອ, ເສັ້ນເອັນ, ປີກມົດລູກ ເມື່ອອະໄວຍະວະຂາດຄວາມກະຊັບ ບັນຫາກໍ່ເລີ່ມເກີດ ໂດຍສະເພາະກັບສ່ວນລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກັ້ນປັດສະວະບໍ່ຢູ່ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກໜັກໆ ຖ່ວງໆ ເມື່ອອະໄວຍະວະສືບພັນພາຍໃນຍ່ອນຍານ

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ແມ່ຍິງຄວນຮູ້ອີກວ່າ ເມື່ອລະດັບຮໍໂມນເອສໂຕເຈນຂອງເຮົາຫຼຸດລົງນ້ອຍລົງ ມັນຈະມີຜົນກະທົບໄປທີ່ຊ່ອງຄອດຂາດຄວາມສົມດຸນ ເກີດການອັກເສບໄດ້ງ່າຍ ຜະໜັງຊ່ອງຄອດແຫ້ງ ຄັນ ບວມແດງ

ແຕ່ທັງນີ້ກໍ່ມີຄຳແນະນຳວ່າ ການມີເພດສຳພັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເປັນປົກກະຕິ ຈະຊ່ວຍຢັບຢັ້ງອາການເສື່ອມຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງແມ່ຍິງໄດ້

ກິນຜັກຕິ້ວເປັນປະຈຳຕ້ານການເກີດມະເຮັງຕັບໄດ້

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງຍັງບໍ່ຮູ້ຜົນປະໂຫຍດທາງການຢາຂອງຜັກຕິ້ວ ແຕ່ທຸຄົນຮູ້ໃນແງ່ການນຳຜັກຕິ້ວມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບອາຫານ ຜັກຕິ້ວເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເກີດຕາມລະດູການ ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນ ສາມາດເອົາມາກີນກັບແທນຜັກສົດໄດ້ ເຊັນ: ກິີນກັບລາບ, ກ້ອຍ ແລະ ກັບແຈ່ວ, ຖ້ານຳໄປແກງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອາຫານອອກລົດຊາດສົ້ມເຊັ່ນ: ແກງປາ ກໍ່ຈະມີຣົດຊາດແຊບໄປອີກແບບ

ສັບພະຄຸນຂອງຜັກຕິ້ວ: ວິຕາມິນເອສູງ ແລະ ວິຕາມິນບີສູງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ແລະ ຍັງຮັກສາ ສຸຂະພາບຜີວຫນັງຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກ, ມັນຍັງສາມາດຕ້ານມະເຮັງຕັບ ແລະ ລົດອາການສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ພ້ອມທັງບຳລຸງເລືອດ ແກ້ປວດຕາມຂໍ່ ແລະ ແກ້ປະດົງ.

ເຫັດເຜາະມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ! ປົວເບົາຫວານກໍ່ໄດ້, ບຳລຸງຕັບກໍ່ດີ

ເຫັດເຜາະ ຫຼື (Barometer Earthstars) ນັ້ນ ທົ່ວໂລກຖືວ່າເປັນຢາດີທີ່ຫາຍາກ ມີຫຼາຍປະເທດໃຊ້ເຫັດເຜາະເປັນຢາກະຕຸ້ນການຫລັ່ງເອັນໄຊຍ່ອຍແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ໄປເສີມ ແລະ ບຳລຸງຕັບອ່ອນໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຫລັ່ງອິນຊູລິນມາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອນຳໄປສູ່ຂະບວນການໃຊ້ນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ ຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ອິນເດຍ, ເນປານ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນແອຟຣິກາ ພວກເຂົາໃຊ້ເຫັດເຜາະເປັນຢາສຳຄັນໃນການຮັກສາໂຣກເບົາຫວານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຜູ້ເປັນເບົາຫວານກ່ອນຈະກິນເຫັດເຜາະແມ່ນຄວນນຳເຫັດເຜາະໄປລວກດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນກ່ອນເພື່ອຢັບຢັ້ງເອັນໄຊມ໌ເສື່ອມກ່ອນ ແລ້ວນຳໄປເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຊ່ອງແຂງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໂຣກເບົາຫວານໄດ້ກິນເປັນປະຈຳ ຈະສາມາດປິ່ນປົວໂຣກເບົາຫວານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນເບົາຫວານຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມ ຄວນກິນເຫັດເຜາະຄວບຄູ່ກັບຢາຄວບຄຸມນ້ຳຕານ ແຕ່ພໍນ້ຳຕານສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາກິນແຕ່ເຫັນເຜາະເປັນປະຈຳຢ່າງດຽວກໍ່ພໍ ກິນພຽງວັນລະ 1-2 ດອກກໍ່ພໍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາໃນຕົວເຫັດເຜາະນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນສານໂມເລກຸນໃຫຍ່ ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງ ນອກຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີໃນລະບົບຍ່ອຍເຮັດການຍ່ອຍກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຮ່າງກາຍເຮົາມີຈຸລິນຊີພວກນີ້ພຍງພໍ ຫຼື ບໍ່ ຄວນນຳເຫັດເຜາະມາຜ່ານຂະບວນການໝັກກ່ອນຈະດີທີ່ສຸດ

ນອກຈາກສັບພະຄຸນຂອງເຫັດເພາະທີ່ສາມາດຮັກສາໂຣກເບົາຫວານໄດ້ໂດຍກົງແລ້ວ ຍັງມີສັບພະຄຸນອື່ນໆດັ່ງນີ້:

– ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ
– ຊ່ວຍຮັກສາອາການຊ້ຳໃນ
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກວັນນະໂຣກ
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຢັບຢັ້ງການເກີດຂອງເຊລມະເຮັງໄດ້ດີ


– ຊ່ວຍໃນການຮັກສາແຜເປັນ ແລະ ຜິວໃຫ້ລຽບບນຽນໄດ້
– ຊ່ວຍຫຼຸດອາການບວມ ຫຼື ອັກເສບ
– ຊ່ວຍແກ້ໄຂອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ແກ້ໄຂ້
– ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງຕົວໄດ້ໄວ ຢຸດໄຫລໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
– ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຄັນຕາມນິ້ວຕີນ ຫຼື ນິ້ວມືໄດ້

ເຫັດຫອມ ສະໝຸນໄພເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນແລະຕ້ານມະເຮັງ

ເຫັດຫອມ ເປັນເຫັດທີ່ມີໂປຕີນສູງ ແລະມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງແພງ ນອກຈາກຈະໃຊ້ປຸງເປັນອາຫານທີ່ມີລົດແຊບຊ້ອຍແລ້ວ ການບໍລິໂພກເປັນປະຈຳຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ຊ່ວຍຫລຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນ ເລືອດ ແລະຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ເຊື້ອໄວລັດ ແລະມະເຮັງອີກດ້ວຍ. ສານສຳຄັນໃນເຫັດຫອມໄດ້ແກ່ສານຊື່ ເລນຕິແນນ (Lentinan), ເອຊີ 2 ພີ (Ac2P), ແລະສານເອີຣິທາດີນີນ (eritadenine)

ນອກຈາກນີ້ ໃນເຫັດຫອມຍັງພົບສານອາຫານຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ແກ່ ໂປຕີນ ແລະນ້ຳຕານຊະນິດຕ່າງໆ ເຖິງວ່າເຫັດຫອມຈະເປັນເຫັດທີ່ມີໂປຕີນຕໍ່າກວ່າເຫັດຊະນິດອື່ນໆ ແຕ່ກໍມີຫລາຍກວ່າພືດຜັກຫລາຍຊະນິດ ຍົກເວັ້ນພືດປະເພດຖົ່ວ ໃນເຫັດຫອມມີກົດອະມິໂນຢູ່ເຖິງ 21 ຊະນິດ ກົດອະມີໂນທີ່ພົບຫລາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ກົດລູຕາມິກ ເຊິ່ງສານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລົດຊາດຂອງເຫັດຫອມ ໃນເຫັດຫອມຍັງມີກົດອິນຊີຫລາຍຊະນິດ ມີວິຕາມິນບີ 1 ແລະບີ 2 ສູງ ພໍໆກັບຢີດ ທັງຍັງເປັນເຫັດຊະນິດດຽວທີ່ມີວິຕາມິນດີສູງ ສາມາດຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກ ແລະມີວິຕາມິນອີອີກດ້ວຍ. ເຫັດຫອມເປັນເຫັດທີ່ມີໂຊດຽມຕໍ່ທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເໝາະຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂລກກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫລັງ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທາດແຄນຊຽມ, ຟອດສະຟໍລັດ ແລະເຫລັກ ຈຶ່ງຊ່ວຍເສີມກະດູກແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ເຫັດຫອມສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ທັງສົດແລະແຫ້ງ ໂດຍທີ່ຄຸນຄ່າທາງອາຫານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ປັດຈຸບັນມີການຜະລິດນ້ຳເຫັດຫອມອອກຈຳໜ່າຍໃນຕະຫລາດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຍີ່ປຸ່ນ ເອີ້ນນ້ຳຫອມນີ້ວ່າ ນ້ຳສະກັດຊີຕາເກະ (Shiitake extracts) ໃນວົງການແພດຖືວ່າ ເຫັດຫອມເປັນຢາອາຍຸວັດ ທະນະ ແລະຮັກສາໂລກໄດ້ຫລາຍຊະນິດ. ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສ້ານຕ່າງໆ ໃນເຫັດຫອມກັນຫລາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ອະເມລິກາ ແລະເຢຍລະມັນ ແລະພົບວ່າເຫັດຫອມໃຫ້ປະໂຫຍດທັງໃນດ້ານອາຫານ ແລະຢາ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຂະ (ເນົ່າ)

ຜັກຂະ ຫລືຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານພື້ນເມືອງຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວມັກນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງຜັກຂະກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີກິ່ງກ້ານແຫລມຄົມ ກິ່ນຮຸນແຮງ (ມີຫລາຍທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”).

ຜັກຂະມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍດັ່ງນີ້ :

ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານປ້ອງກັນມະເຮັງໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເພາະເປັນໂຕຈັບສານກໍ່ມະເຮັງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍລຳລຽງຖິ້ມໄປໃນທີ່ສຸດ.


ຈຳນວນເບຕ້າແຄໂຣທີນໃນຍອດສີຂຽວເຂັ້ມ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈຂາດເລືອດໄດ້.
ຍອດແລະໃບ ມີລົດຈືດ ກິ່ນແຮງ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍ ຮາກຂອງຜັກຂະຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງອືດ ຂັບລົມໃນລຳໄສ້ ແກ້ອາການປວດໃນທ້ອງໄດ້ດີ

5 ເຫດຜົນທີ່ສາວໆບາງຄົນຈຶ່ງມັກຕັ້ງສະຖານະຕົວເອງວ່າ ໂສດ

ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ຍ້ອນເຫດໃດ ສາວໆບາງຄົນຈຶ່ງມັກຕັ້ງສະຖານະຕົວເອງວ່າ ໂສດ

1. ຍ້ອນເຫງົາ.
ເປັນບັນຫາຫຼັກເລີຍ,​ ເວລາເຫງົາໆ ແລ້ວບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດຫຍັງ,​ ບໍ່ໄດ້ໄປຫຼິ້ນໃສ, ເພາະບັນດາໝູ່ໆກະພາກັນໄປຫຼິ້ນກັບຊູ້ກັບແຟນໝົດ,​ເຮົາ ລະ ນອນເຫງົາຢູ່ບ້ານ,​ ບໍ່ຮູ້ຈະໂພສຫຍັງ, ເລີຍໂພສໄປວ່າ ໂສດ ເພື່ອຈະມີຄົນເຂົ້າມາທັກທາຍ.

2. ເຮັດໃສ່ແຟນ.
ອັນນີ້ໂສດປອມ,​ ໜຸ່ມໆ ກະລະວັງໄວ້ແນ່ກະແລ້ວກັນ,​ ເພາະແອັດມິນເຫັນຫຼາຍຄົນລະ ທີ່ຜິດກັບແຟນແລ້ວໂພສບອກວ່າ ໂສດ ໂຕບັກໃຫ່ຍໆ ແລ້ວກະໄປນັ່ງເຊັກອິນຢູ່ຮ້ານນັ້ນຮ້ານນີ້.. ເພື່ອລໍຖ້າແຟນສົ່ງມາງໍ້.. ຈາກນັ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກໍ່ໂພສຮູບ… ລົງ

3. ຢາກມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ຫົວໃຈວຸ້ນວາຍ.
ເພາະຢູ່ແບບໂສດໆໄປ ບາງທີມັນກະບໍ່ມີຫຍັງຕື່ນເຕັ້ນ ຢາກລົມໃຜຈັກຄົນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊອກໃສ ເລີຍລອງໂພສໆ ໄປບາງທີຈະມີຜູ້ບ່າວມາຈີບ. ສ່ວນຈະເລືອກເປັນແຟນ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນກໍ່ເປັນອີກປະເດັນໜຶ່ງ.

4. ຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າໂສດແບບເຂັ້ມແຂງ.
ຢາກສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປັນໂສດແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຜເດືອດຮ້ອນ,​ສາວໆປະເພດນີ້ມັກຈະຂຽນຄຳຫ້ອຍທ້າຍມາອີກວ່າ: ຊິເປັນຫຍັງກະແຄ່ໂສດ,​ ໂສດແຕ່ກະຢູ່ໃດ້, ໂສດຈົນລຶ້ງ, ໂສດກະແຄ່ເຫງົາ… ບໍ່ວ່າຈະໂພສແບບໃດ ສະຖານະຂອງເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໃດໆໄປຫຼາຍກວ່າຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງຈະໂສດ ແຕ່ກະຢູ່ໄດ້ ເຖິງໝູ່ຈະມີແຟນກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມີໄປໂລດ.

5. ມີເປົ້າໝາຍຄືໃຫ້ໃຜຈັກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຟສບຸກນັ້ນເຫັນ.
ແບບວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ, ແລ້ວບໍ່ກ້າຈະເລີ່ມຈັ່ງໃດ, ເລີຍຂໍໂພສໄປກ່ອນວ່າໂສດ,​ເພື່ອວ່າ ລາວຄົນນັ້ນຈະມາສົນໃຈເຮົາ.

ນອກຈາກ 5 ຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ຍັງມີປະເພດແບບ ໂພສ ເພື່ອຫາແຟນຈິງຈັງ,​ ເພາະເຫັນວ່າໂຕເອງກະໂສດມາດົນແລ້ວ, ເລີຍລອງເປີດໃຈເພື່ອຈະມີຄົນດີໆເຂົ້າມາ. ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆເຫດຜົນ, ແລ້ວແຟນເພສ ເຮົາເດ ມີເຫດຜົນຫຍັງແນ່ ທີ່ໂພສແບບນັ້ນ ?
ສຳລັບສາວໆ ຄົນໃດບໍ່ເຄີຍໂພສ, ກະລອງໂພສເບິ່ງບາງທີອາດຈະມີແຟນນຳເຂົາ.

10 ຂໍ້ ທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງຫຼົງມັກເຂົາໄປແລ້ວ.

ມາສັງເກດເບິ່ງ 10 ຂໍ້ ທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງຫຼົງມັກເຂົາໄປແລ້ວ.

1. ມັກສົນໃຈໃນເລື່ອງຂອງເຂົາເປັນພິເສດ.
ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເຮັດຫຍັງ, ໄປໃສ, ໂພສຫຍັງລົງ… ເຈົ້າກໍ່ຈະຮູ້ ແລະ ມັກລັກໄປເບິ່ງການເຄື່ອນໃຫວຂອງເຈົາເປັນປະຈຳ.

2. ເລີ່ມມີອາການຫຶງຫວງ.
ເມື່ອມີຄົນອື່ນມາລົມມາຈີບເຂົາ, ເຈົ້າກໍ່ຈະອອກອາການບໍ່ພໍໃຈ,​ ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາຈີບມາລົມ ອັນນັ້ນລະເອີ້ນຫຶງຫວງ

3. ປະທັບໃຈທຸກຢ່າງທີ່ເປັນເຂົາ.
ບໍ່ວ່າເຂົາຈະມີຜົນງານໃດໆອອກມາ ເຈົ້າມັກຈະປະທັບໃຈຕາງລາວ, ຈົນກະທັງ ປະທັບໃຈຮອດຄຳເວົ້າ ແລະ ຮອຍຍິ້ມຂອງລາວ, ສາຍຕາລາວທີ່ແນມມາ.

4. ຢາກຢູ່ໄກ້ໆເຂົາຫຼາຍຂື້ນ.
ເວລາເຂົານັ່ງຢູ່ໃສ, ໄປທາງໃດ, ເຈົ້າມັກຈະຢາກໄປນັ່ງໄກ້ໆ ໄປຢູ່ໄກ້ໆລາວ ປະເພດແບບວ່າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວໄປລັບສາຍຕາ.

5. ຮູ້ສຶກດີເວລາໄປໃສນຳກັນ.
ເວລາໄປໃສ,​ ໄປທາງໃດ ທີ່ມີລາວໄປນຳ ຈະຮູ້ສຶກດີທຸກຄັ້ງ, ມື້ໃດໄປແບບບໍ່ມີລາວຈະຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ແບບແປກໆ

6. ຄິດຮອດເຂົາຢູ່ສະເໝີ.
ເວລາໄປສະຖານທີ່ໃດ, ເຄີຍໄປກິນເຂົ້າຮ້ານໃດ, ນັ່ງຢູ່ໃສ.. ໃນບ່ອນທີ່ເຄີຍເຫັນລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນເຮົາຈະມີຄວາມຄິດຮອດເລັກໜ້ອຍຫາປານກາງ. ທຸກໆການເຄື່ອນໃຫວຂອງລາວ, ຖ້າລາວໄປໃສ ສະຖານທີ່ໃດ ກໍ່ຈະມີຄວາມຄິດຮອດລາວ

7. ຢາກລົມນຳ ທັງໆທີ່ບໍ່ຮູ້ຈະລົມຫຍັງ.
ປະເພດແບບວ່າ ຢາກລົມນຳລາວຕະຫຼອດ ທັງໆທີ່ບາງທີລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຫຍັງມາຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກຢຸດການສົນທະນາ ເລີຍຫາທາງແຊັດນັ້ນແຊັດນີ້ ເອົາເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ຍົກຂື້ນມາເພຶ່ອຈະຢາກລົມນຳລາວ.

8. ເຮັດດີ, ຄິດດີກັບເຂົາສະເໝີ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຫຍັງ ທີ່ເຂົາຂໍໃຫ້ຊ່ວຍ ເຮົາກໍ່ຢາກຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍສະເໝີ. ຫຼື ຖ້າລາວເຮັດຍັງຜິດໄປ ເຮົາກໍ່ຈະຄິດເຂົ້າຂ້າງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຜິດສະເໝີ.

9. ຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບຄົນຮັກເກົ່າຂອງເຂົາ.
ສົມມຸດລາວເຄີຍມີແຟນແລ້ວເລີກກັນໄປ ຫຼື ເຫັນເຂົາມາເວົ້ານຳກັນ ເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມຫງຸດຫງິດ ຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບຄົນຮັກເກົ່າຂອງລາວ ທັງໆທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບມາລົມກັນກໍ່ຕາມ.

10. ເປັນຫວ່ງເຂົາຢູ່ສະເໝີ.
ເວລາທີ່ເຂົາບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ມີບັນຫາຫຍັງ. ຈິດໃຈເຮົາຈະບໍ່ຢູ່ກັບເນື້ອກັບໂຕ,​ຈະເປັນຫວ່ງເຂົາຕະຫຼອດເວລາ.

ສັນຍານເຕືອນຂອງນົກເຂົາບໍ່ຂັນ (ເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ)

ອາການນົກເຂົາບໍ່ຂັນເປັນບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ກັບຝ່າຍຊາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນໄດ້ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງ ແລະ ກະທົບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຊີວິດຄູ່ ວັນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ມີສັນຍານເຕືອນການມາເຢືອນຂອງໂຣກນົກເຂົາບໍ່ຂັນມານຳສະເໜີ ເຊິ່ງຈະເປັນແບບໃດນັ້ນເຮົາມາອ່ານກັນເລີຍ

1. ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງເຊັ່ນ: ເມື່ອກ່ອນເຄີຍມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດອາທິດລະ 3-4 ເທື່ອ ຕອນນີ້ເຫຼືອພຽງ ອາທິດລະ 1-2 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດເລີຍ


2. ຄວາມຖີ່ໃນການມີເພດສຳພັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດກໍ່ຕາມ ແຕ່ເມື່ອຝ່າຍຍິງເຂົ້າມາກະຕຸ້ນຝ່າຍຊາຍກໍ່ຍັງມີອາລົມຄືເກົ່າ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ຊາຍຄົນໃດເມື່ອມີສິ່ງມາກະຕຸ້ນແລ້ວຍັງບໍ່ມີອາລົມທາງເພດຖືວ່າເລີ່ມມີອາການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດແລ້ວ


3. ການຫຼັ່ງໄວ ຖືເປັນສັນຍານເຕືອນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍ ເພາະຄົນທີ່ມີອະໄວຍະເພດບໍ່ຄ່ອຍແຂງດີ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຟ້າວປະຕິບັດພະລະກິດໃຫ້ແລ້ວໄວ ເພາະຢ້ານວ່າອະໄວຍະວະເພດຈະອ່ອນຕົວກ່ອນເຮັດສຳເລັດ ຈິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຫຼັ່ງນ້ຳອະສຸຈິໄວຂຶ້ນ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເປັນໂຣກເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດຂັ້ນຮຸນແຮງ ອະໄວຍະເພດຈະອ່ອນຕົວໄວກ່ອນໄປເຖິງຈຸດເສັ້ນໄຊ


4. ສັນຍານໃນຕອນຮຸ່ງເຊົ້າເຊັ່ນ: ໃນເມື່ອກ່ອນເວລາຕື່ນນອນຕອນເຊົ້ານ້ອງຊາຍຈະມັກຕື່ນຕົວຂຶ້ນມາຮັບເຊົ້າວັນໃໝ່ທັນທີ ແຕ່ຖ້າວັນໃດເລີ່ມສັງເກດເຫັນວ່ານ້ອງຊາຍບໍ່ຍອມຕື່ມຄືທຸກວັນທີ່ຜ່ານມາ ນັ້ນເປັນສັນຍານເຕືອນແລ້ວວ່າສະມັດຕະພາບທາງເພດເລີ່ມຫົດຖອຍ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໄວ້ດົນຄວນໄປພົບແພດຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານດ່ວນ


5. ອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການແຂງຕົວຂອງນ້ອງຊາຍ ເປັນແບບນີ້ຈະປ່ອຍປະໄວ້ຄົງບໍ່ດີແນ່ນອນ ຖ້າມີສັນຍານຢ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຄວນໄປຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ປະໂຫຍດ ພ້ອມອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງຊາຍກັບມາແຂງແຮງປຶງປັງເໝືອນຕອນຍັງໜຸ່ມ