ແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດ 16 ມັງກອນ 2018

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ທົ່ວປະເທດ

ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າສະບັບເລກທີ 0048/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018 ລາຄາໃໝ່ນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ເວລາ 6:00 ເຊົ້າຂອງມື້ອື່ນກໍ່ຄືວັນທ 16 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍພາໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ

ຄອບຄົວຂອງພໍ່ ບຸນເລີດ ຊິນນະລາດ ອາຍຸ 62 ປີ ແລະ ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ອາຍຸ 57 ປີ, ປະຊາຊົນບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາຍຫຼັງຫັນມາຢຶດຖືອາຊີບເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ ພາໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແລະ ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍ.
ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ: ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນມີອາຊີບເປັນພະນັກງານທັງຜົວ ແລະ ເມຍ ຄື: ຜົວເປັນອາຈານສອນຢູ່ ມຕ.ໂພນໄຊ ໃນເມື່ອກ່ອນ ( ມສ. ໂພນໄຊ ໃນປັດຈຸບັນ ) ໄລຍະຕໍ່ມາຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາປະຈໍາການຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງປາກເຊ ຈົນຮອດອາຍຸການເຂົ້າພັກຜ່ອນຮັບບໍານານ ສ່ວນຕົນເອງແມ່ນເປັນທະຫານ ຊຶ່ງໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະແມ່ນຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໄລຍະນັ້ນສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວມີລັກສະນະຂາດເຂີນ, ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວສະນັ້ນຕົນເອງຈິ່ງຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ ແລະ ຊອກຫາອາຊີບໃໝ່ດ້ວຍການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ.
ການປະກອບອາຊີບເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແຕ່ປີ 1988 ເຊິ່ງໃນປີເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຊື້ວັດຖຸດິບມາເຮັດສົ້ມຜັກພຽງແຕ່ 50 ພັນກີບຕໍ່ມື້ ແລະ ຜ່ານການເຮັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການດໍາເນີນກິດຈະການເຫັນວ່າມີຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະດ້ານ, ລູກຄ້າກໍ່ໃຫ້ການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າມີລູກຄ້າທົ່ວໄປ,

ລູກຄ້າຂາປະຈໍາ ກໍ່ຄືລູກຄ້າທີ່ມາຮັບຊື້ ແລ້ວນໍາໄປຂາຍຕໍ່ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈິ່ງມີການເພີ່ມປະລິມານການເຮັດສົ້ມຜັກຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະວັນຄື: ສົ້ມຜັກຊູ ປະສົມກັບຜັກບົ່ວ ຫຼື ຜັກອີ່ຄູ້ 20 ກິໂລຕໍ່ມື້, ສົ້ມຜັກກາດ 15 ກິໂລຕໍ່ມື້, ສົ້ມຜັກສ້ຽນ 10 ກິໂລຕໍ່ມື້ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ມີສົ້ມໝາກຖົ່ວງອກ ປະສົມກັບຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດດອງເປັນຫົວ ຫຼື ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສົ້ມຜັກກາດປະເພດຕັດຕ່ອນໃຫຍ່ ປະສົມກັບຫົວຜັກບົ່ວແດງ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ຜັກອີ່ຄູ້. ສໍາລັບວັດຖຸດິບທີ່ນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບແມ່ນສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ຜັກຊູ, ຜັກກາດຕີນໝີ (ຜັກກາດຂິວ), ຜັກສ້ຽນ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກອີ່ຄູ້, ໝາກຖົ່ວງອກ, ແປ້ງນົວ, ເກືອ, ເຂົ້າໜຽວໜຶ້ງສຸກແລ້ວ, (ໜັງຂາງົວທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ ສໍາລັບໃສ່ສົ້ມຜັກຊູ), ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈ່າຍຊື້ວັດຖຸດິບແມ່ນປະມານ 3 ແສນກີບຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງຖ້າຂາຍໝົດຕາມຈໍານວນທີ່ເຮັດແມ່ນຈະມີກໍາໄລປະມານ 1 ແສນກີບໃນແຕ່ລະວັນ. ລາຄາຂາຍ: ຖົງ 3.000-5.000 ກີບ ແລະ ຂາຍເປັນໂລ ມີກິໂລລະ 25 ພັນກີບ, ກິໂລລະ 30 ພັນກີບຕາມລາຄາຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ.
ສະເພາະວິທີເຮັດກໍ່ງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ນໍາເອົາຜັກແຕ່ລະປະເພດມາຊອຍບາງໆແລ້ວແຊ່ນໍ້າເກືອປະໄວ້ 60-90 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຜັກມີຄວາມສະອາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຂຶ້ນມາຊາວ ຫຼື ຄົນໃຫ້ອ່ອນພໍປະມານ ແລ້ວນໍາມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຈິ່ງນໍາມາຄົນໃສ່ເຂົ້າໜຽວທີ່ໜຶ້ງສຸກແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປຸງແຕ່ງດ້ວຍເກືອ, ແປ້ງນົວພໍປະມານ ແລ້ວເອົາໃສ່ຖັງ ພ້ອມອັດຝາຖັງໃຫ້ແຈບດີ ປະໄວ້ໃນໄລຍະເວລາພໍສົມຄວນສົ້ມຜັກກໍ່ຈະ “ເປັນ” (ສົ້ມຜັກສາມາດກິນໄດ້). ພ້ອມນີ້ສິ່ງສໍາຄັນຂອງການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍນອກຈາກຈະເນັ້ນໜັກໃນຄວາມແຊບແລ້ວ ກໍ່ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຄວາມສະອາດອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນຈິ່ງສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າພາຍໃນເມືອງປາກເຊ, ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ, ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ລູກຄ້າປະເທດໃກ້ຄຽງ (ໄທ) ກໍ່ໄດ້ມາແວ່ຊື້ຊ່ວຍເປັນປະຈໍາ.

ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍຕື່ມວ່າ: ໃນການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍມີແຮງງານທັງໝົດ 3 ຄົນ, ເປັນແຮງງານໃນຄອບຄົວ. ສໍາລັບສົມຜັກແຕ່ລະປະເພດ ເວລາລູກຄ້າເຮັດງານບຸນ, ງານດອງ ຫຼື ງານສັງສັນອື່ນໆ ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການແມ່ນຍິນດີບໍລິການເຮັດໃຫ້ຕາມຈໍານວນລູກຄ້າຕ້ອງການ ດ້ວຍລາຄາເປັນກັນເອງ. ສະຖານທີ່ເຮັດສົ້ມຜັກ ແມ່ນຢູ່ກັບເຮືອນ, ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ພ້ອມນີ້ຫາກທ່ານສົນໃຈສັ່ງຊື້ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີເຮັດສົ້ມຜັກ ສາມາດພົວພັນທາງໝາຍເລກໂທລະສັບ 020 9982 0214. ຜ່ານຈາກການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຄື: ປັດຈຸບັນມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນຢ່າງສະດວກ, ມີທຶນຮອນສົ່ງລູກໆເຂົ້າຮຽນ ແລະ ປັດຈຸບັນລູກແຕ່ລະຄົນມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ແນ່ນອນ.
*** ຂ່າວ-ພາບ: ຈັນທະວີສັກ ໜັງສືພິມຈໍາປາໃໝ່ ***

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2017 ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນກວ່າ 12%

ທ່ານ ບຸນແທນ ທິແກ້ວ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານລາຍຮັບທີ່ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ໄດ້ທັງໝົດ 768.41 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112.54% ຂອງແຜນການປີ ( ລວມພູດລາຍຮັບພາສີ, ພູດສູນກາງ ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ 38.51%.
ໃນນີ້, ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງປະຕິບັດໄດ້ 23.51 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 104.90% ຂອງແຜນການປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.21% ( ທຽບເທົ່າກັບ 2,78% ຂອງ GDP ) ແລະ ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນທັງໝົດ 215.73 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 105.23% ຂອງແຜນການປີ.

ລາຍຮັບອາກອນປົກກະຕິ ປະຕິບັດໄດ້ 186.81 ຕື້ກີບ, ພາສີທີ່ດິນ ປະຕິບັດໄດ້ 8.99 ຕື້ກີບ, ຄ່າທຳນຽມ 3.36 ຕື້ກີບ, ຄ່າບໍລິການ 16.57 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບພາສີ ( ພູດຂອງແຂວງ ) ພາສີສະເພາະກິດລົດ 0.25 ຕື້ກີບ, ຮັບຈາກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ 7.29 ຕື້ກີບ, ລັດວິສາຫະກິດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ 0.23 ຕື້ກີບ ແລະ ຮັບເງິນດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 346.47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນດັດແກ້. ສ່ວນລາຍຮັບພາສີ ( ພູດສູນກາງ ) ປະຕິບັດໄດ້ 544.90 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 116.01% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີກ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ 62.12%.
ແຫຼ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ 2 ໂຄງການໃຫຍ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ແລະ ໄຟຟ້າຫົງສາ. ຈາກນັ້ນ, ແມ່ນລາຍຮັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ, ບັນດາບໍລິສັດສາຂາ, ບໍລິສັດຕ່າງແຂວງມາເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພາສີທີ່ດິນ, ອາກອນມອບ ເໝົາຂອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ.
ສ່ວນແຜນຄາດໝາຍດ້ານລາຍຮັບໃນສົກງົບປະມານປີ 2018 ແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກແຈ້ງແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 862.04 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກແຜນປີຜ່ານມາ 26.25% ( ທຽບເທົ່າ 9.20% ຂອງ GDP ) ລວມລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການຈຳນວນ 18.47 ຕື້ກີບ.

ຂ່າວ: ນສພ ເສດຖະກິດການຄ້າ

ລັດເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມທາງໄດ້ 26 ຕື້ກີບແລ້ວ ພາຍຫລັງເປີດໃຊ້ບໍລິການເຄື່ອງມືທັນສະໄຫມ

ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດປະກາດເປັ້ງໆວ່າປັດຈຸບັນລັດຖະບານສາມາດເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມທາງໄດ້ແລ້ວ 26 ຕື້ກວ່າກີບ ພາຍຫລັງຫາກໍເປີດໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນມາເສຍຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທັນສະໄຫມ 3 ເດືອນຜ່ານມາ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບອກວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາມອັນຫນຶ່ງຂອງລັດຖະບານເພື່ອປາບປາມຜູ້ສໍ້ໂກງທີ່ບໍ່ຖອກເງິນໃຫ້ລັດ ແລະ ກ້າວໄປຫາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກກ່ຽວຂ້ອງຮັບເງິນສົດຈາກປະຊາຊົນເພາະເຊື່ອວ່າມີຄົນຂີ້ຕົວະ ແລະ ຂີ້ລັກເງິນລັດມາດົນນານ.

ແນວໃດກໍດີ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຖືກກັບຄໍາສຸພາສິດທີ່ວ່າໄຟໄຫມ້ປ່າຈິ່ງເຫັນຫນ້າຫນູເພາະຜ່ານມາພາກັນຂີ້ຕົວະວ່າແຕ່ເກັບເງິນບໍ່ໄດ້ ສຸດທ້າຍເຄື່ອງມືທັນສະໄຫມຂາຍຫນ້າກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຈົດຫມາຍຂ່າວ

ປີ 2018 ລັດຈະປະຕິບັດຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ທັນເວລາເປັນປົກກະຕິ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເຊິ່ງການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ໃຫ້ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ດັດສະນີເງິນເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກງານເສຍອົງຄະ 7.200 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງດັດສະນີ, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕັດກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸມັດ ແລະ ຂອດການຊຳລະສະຊາງ ໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍສະບັບເລກທີ 55/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ບາງບັນຫາສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລາຍຮັບພາຍໃນຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງເມືອງກ່ອນເປັນຕົ້ນຕໍ, ໂດຍບໍ່ລໍຖ້າການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງ; ປັບປຸງຂອດການສະຫຼຸບ ລາຍງານເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນເມືອງເຖິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງເຖິງສູນກາງເປັນແຕ່ລະອາທິດ ກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນປະຈຳອາທິດ ເພື່ອສາມາດສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງທັນການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການຈ່າຍ; ຫັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ທົ່ວເຖິງກວ່າເກົ່າ, ໂດຍຂະຫຍາຍສູ່ຂັ້ນ ເມືອງໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ນຳໃຊ້ສາຂາທະນາຄານ ຫຼື ການບໍລິການແບບເຄື່ອນທີ່ຂອງທະນາຄານ;

ປະສານສົມ ທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການກວດກາຄືນ ຈຳນວນພົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ, ກວດກາການຄິດໄລ່ບັນຊີເງືອນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ພຽງພໍ; ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພະແນກງານເງິນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ, ພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງບັນຊີເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕາມຈຳນວນພົນທີ່ມີໜ້າຕົວຈິງ ເພື່ອນຳສົ່ງໃຫ້ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນສັງລວມເປັນແຕ່ລະງວດ; ການປະກອບເອກະສານເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງການເງິນຢ່າງຊ້າບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ຂອງເດືອນທຳອິດຂອງແຕ່ລະງວດ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

ແຂວງສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 7.51%

ໃນປີ 2017 ແຂວງສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນເກືອບ 6%, ສ່ວນການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມກໍ່ກາຍເປົ້າ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 7.51% ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 9 ລ້ານກີບ.

ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2018 ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ VIII ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນຂອງແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ມີຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ 8 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະຫາຍ ປອ. ສະໄໝ ໂພທິສານ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງຕີລາຄາການນຳພາຮອບດ້ານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7.51% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃນ GDP ບັນລຸໄດ້ 3,959.70 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 9.58 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,197 ໂດລາ. ໃນນັ້ນ, ດ້ານກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.90% ກວມ 42.28%, ດ້ານອຸດສາຫະກຳແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 8.89% ກວມ 21.49%, ດ້ານການບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ10.39% ຂອງຈີດີພີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງໄດ້ທັງໝົດ 1,531 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີ 19.12%. ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 78.22 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99.78% ຂອງແຜນການປີ; ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ – ກູ້ຢືມ ປະຕິບັດໄດ້ 160 ຕື້ກວ່າກີບ ລື່ນແຜນປີ 5%; ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ – ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 740 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 82.22% ຂອງແຜນການປີ; ທຶນທະນາຄານ ປະຕິບັດໄດ້ 435 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.8 ເທົ່າຕົວ; ທຶນຂອງປະຊາຊົນ ປະຕິບັດໄດ້ 84.45 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ ປີ 1.75%.
ດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມແຜນສະພາຮັບຮອງ 149.33 ຕື້ກີບ ( ສູນກາງ 29 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ 120.33 ຕື້ກີບ ) ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 158.17 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການ 5.92%. ໃນນັ້ນ, ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ( ພາສີ ) ປະຕິບັດໄດ້ 44.52 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 53.54% ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ ປະຕິບັດໄດ້ 113.64 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90.64% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 20.45%. ນອນນັ້ນ, ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຮັດການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ, ສາມາດຜະລິດເຂົ້ານາປີໄດ້ 3 ແສນກວ່າໂຕນ, ສຳລັບນາແຊງແມ່ນຜະລິດໄດ້ 48,567 ໂຕນ ແລະ ສາມາດສົ່ງເປັນສິນຄ້າໄດ້ 179,934 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 87% ຂອງແຜນ.
ສ່ວນທິດທາງປີ 2018 ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃຫ້ບັນລຸ 4,428.42 ຕື້ກີບ ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ 8% ຂຶ້ນໄປ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ 10.51 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,312 ລ້ານ. ໃນນີ້, ດ້ານກະສິ ກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.46% ກວມເອົາ 38.47% ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 10.07% ກວມເອົາ 23.65% ແລະ ດ້ານບໍລິການ – ພາສີຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11.02% ກວມເອົາ 37.89%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບວິໄນແຜນການ, ແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແບບອືດອາດຊັກຊ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 204.87 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບຂອງສູນກາງ 64.94 ຕື້ກີບ ແລະຂັ້ນແຂວງໃຫ້ໄດ້ 139.93 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 440.77 ຕື້ກີບ, ແກ້ໄຂລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີການຊັກຊ້າ, ຈຳກັດການຮົ່ວໄຫຼ, ເຊື່ອງອຳ, ເກັບມາບໍ່ຖອກເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ມີຄວມເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ: ເສດຖະກິດ ການຄ້າ

ແຂວງສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 7.51%

ໃນປີ 2017 ແຂວງສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນເກືອບ 6%, ສ່ວນການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມກໍ່ກາຍເປົ້າ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 7.51% ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 9 ລ້ານກີບ.


ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2018 ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ VIII ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນຂອງແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ມີຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ 8 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະຫາຍ ປອ. ສະໄໝ ໂພທິສານ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງຕີລາຄາການນຳພາຮອບດ້ານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7.51% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃນ GDP ບັນລຸໄດ້ 3,959.70 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 9.58 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,197 ໂດລາ. ໃນນັ້ນ, ດ້ານກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.90% ກວມ 42.28%, ດ້ານອຸດສາຫະກຳແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 8.89% ກວມ 21.49%, ດ້ານການບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ10.39% ຂອງຈີດີພີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງໄດ້ທັງໝົດ 1,531 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີ 19.12%. ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 78.22 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99.78% ຂອງແຜນການປີ; ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ – ກູ້ຢືມ ປະຕິບັດໄດ້ 160 ຕື້ກວ່າກີບ ລື່ນແຜນປີ 5%; ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ – ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 740 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 82.22% ຂອງແຜນການປີ; ທຶນທະນາຄານ ປະຕິບັດໄດ້ 435 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.8 ເທົ່າຕົວ; ທຶນຂອງປະຊາຊົນ ປະຕິບັດໄດ້ 84.45 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ ປີ 1.75%.
ດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມແຜນສະພາຮັບຮອງ 149.33 ຕື້ກີບ ( ສູນກາງ 29 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ 120.33 ຕື້ກີບ ) ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 158.17 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການ 5.92%. ໃນນັ້ນ, ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ( ພາສີ ) ປະຕິບັດໄດ້ 44.52 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 53.54% ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ ປະຕິບັດໄດ້ 113.64 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90.64% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 20.45%. ນອນນັ້ນ, ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຮັດການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ, ສາມາດຜະລິດເຂົ້ານາປີໄດ້ 3 ແສນກວ່າໂຕນ, ສຳລັບນາແຊງແມ່ນຜະລິດໄດ້ 48,567 ໂຕນ ແລະ ສາມາດສົ່ງເປັນສິນຄ້າໄດ້ 179,934 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 87% ຂອງແຜນ.
ສ່ວນທິດທາງປີ 2018 ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃຫ້ບັນລຸ 4,428.42 ຕື້ກີບ ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ 8% ຂຶ້ນໄປ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ 10.51 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,312 ລ້ານ. ໃນນີ້, ດ້ານກະສິ ກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.46% ກວມເອົາ 38.47% ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 10.07% ກວມເອົາ 23.65% ແລະ ດ້ານບໍລິການ – ພາສີຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11.02% ກວມເອົາ 37.89%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບວິໄນແຜນການ, ແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແບບອືດອາດຊັກຊ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 204.87 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບຂອງສູນກາງ 64.94 ຕື້ກີບ ແລະຂັ້ນແຂວງໃຫ້ໄດ້ 139.93 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 440.77 ຕື້ກີບ, ແກ້ໄຂລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີການຊັກຊ້າ, ຈຳກັດການຮົ່ວໄຫຼ, ເຊື່ອງອຳ, ເກັບມາບໍ່ຖອກເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ມີຄວມເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ: ເສດຖະກິດ ການຄ້າ

ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ ຕະຫລາດແລງຫນອງດ້ວງ

ຂປລ. ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອາຄານ ເປັນສູນການຄ້າທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ ແບບຄົບວົງຈອນ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບສາກົນ ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ເວິນ​ຮວາ ວຽງຈັນ​ຈຳກັດ ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບໍລິສັດ ​ຈົງ​ໂຖ ກວາງ​ຟູກໍ່ສ້າງໂຄງການແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜອງ​ດ້ວງ ​ເມືອງ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ (ຕະຫລາດ​ແລງ​ໜອງ​ດ້ວງ), ​​ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ເກືອບ 5,000 m2 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2020, ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວປະກອບ​ມີ 3 ​​ອາຄານ ຄື ອາຄານ​​ທີ່​ໜຶ່ງ ​ເປັນ​ຕຶກ 3 ຊັ້ນ ມີ 36 ຫ້ອງ ສະ​ເພາະ​ຂາຍ​ອຸປະກອນ​ໄຟຟ້າ, ​ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ-​ເບົາຕ່າງໆ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ກາງ​ປີ​ນີ້, ​​ອາຄານ​ທີ່​ສອງ​ເປັນ​ຕຶກ 13 ຊັ້ນ ແບບ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ຫ້າງ​ຊັບ​ພະ​ສິນຄ້າ, ຄອນ​ໂດ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຮ້ານ​ອາຫານ, ສູນ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ ​ແລະ ສະຖານ​ທີ່​ຈອດ​ລົດ, ສຳລັບ​ອາ​ຄານ​ແບບ​ທີ່ 3 ​ເປັນ​ຕຶກ 9 ຊັ້ນ, ປະກອບ​ມີ ຫ້ອງ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ຄອນ​ໂດ.

ທ່ານ ພອນ​ສະຫວັນ ຈັນທະ​ລາ ທີ່​ປຶກສາ​ອະສັງຫາ​ລີິມາ​ຊັບ ສູນ​ການ​ຄ້າ ຕະຫລາດ​ແລງ ​​ໄດ້​ໃຫ້​ສຳພາດ​ຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ໃນ​ວັນ 7 ມັງກອນ 2018 ນີ້​ວ່າ: ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ປີ ຕົ້ນປີ 2017 ​ແລະ ມີ​ຈຸດປະສົງ​ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດສຳ ຄັນຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ. ໂຄງການນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າຈອງ​ແລ້ວຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ມັງກອນ 2018, ສ່ວນ​ຫລາຍ​ແມ່ນ​ລູກ​ຄ້າ​ເກົ່າ,​ ສະ​ເພາະອາຄານ​ທີ່​ໜຶ່ງ​ຕຶກ 3 ຊັ້ນ ຍັງ​ເຫລືອພຽງ​ແຕ່ 10% ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສ່ວນອາຄານ​ທີ່​ສອງ​ ​ແລະ ທີ່​ສາມ​ ແມ່ນ​ເປີດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າຈອງນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ. ສອບຖາມ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຈອງ​ ​ໂທ: 030 5996666/5886666 ຫລື​ ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວພັນ​ໄດ້​ທີ່ຕະຫລາດ​ແລງ​ເກົ່າ.

ຂ່າວ: ມະນີ​ທອນ
ເນື້ອໃນ: ຂປລ

ຮູ້ໄວ້ ເຮັດປ້າຍຈະລາຈອນເສຍຫາຍຖືກຕັດອິດສະລະພາບ 2 ປີແຖມຄ່າປັບໃໝ

ຮູ້ໄວ້ເຕືອນໃຈໂຕເອງສຳລັບນັກຊິ່ງ ນັກດື່ມທັງຫຼາຍຕະຫຼອດຮອດຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນທົ່ວໄປ ການທີ່ເຮົາເສຍຫຼັກ ຫຼື ເມົາແລ້ວໄປຕຳເອົາປ້າຍຈະລາຈອນ, ຫຼັກໝາຍກິໂລແມັດ ແລະອື່ນໆທີ່ເປັນຂອງລັດຂອງຫຼວງເສຍຫາຍ ນອກຈາກທີ່ຕົນເອງຈະໂຕ ລົດລາງພາຫະນະເສຍຫາຍແລ້ວຍັງຕ້ອງຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ຖືກຕັດອິດສາລະພາບ ແລະຖືກປັບໃໝອີກກະໂທງໜຶ່ງ.

ໃນກົດໝາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງໝວດທີ 1 ວ່າດ້ວຍການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະງົບຂອງຊາດ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ມາດຕາ 85 ວ່າດ້ວຍການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນໄດ້ລະບຸວ່າ: ບຸກຄົນໃດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດ້ເຮັດຖະໜົນຫົນທາງເສຍຫາຍ ເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງກີດຂວາງຖະໜົນຫົນທາງ, ໄດ້ປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ປ້າຍຈະລາຈອນ, ປ້າຍສັນຍານ ຫຼື ຫຼັກໝາຍກິໂລແມັດເສຍຫາຍ, ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະນາບຂູ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນການຈະລາຈອນ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ຫົກເດືອນຫາ 2 ປີ ແລະຈະຖືປັບໄໝແຕ່ 100.000 ກີບຫາ 1.000.000 ກີບ.

ກໍລະນີການກະທຳຜິດໄດ້ພາໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເສຍອົງຄະຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສາລະພາບແຕ່ 2-5 ປີ ແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200.000 ກີບຫາ 2.000.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດຫາກເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສາລະພາບແຕ່ 6-10 ປີປັບໃໝແຕ່ 300.000 ກີບຫາ 3.000.000 ກີບ.

ຫາກການກະທຳຜິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ແລ້ວພາໃຫ້ມີຄົນອື່ນບາດເຈັບສາຫັດ, ເຈັບຫຼາຍຄົນ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ຈະຖືກຕັດອິດສາລະພາບແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 3 ປີ ແລະປັບໃໝແຕ່ 100.000 ຫາ 1.000.000 ກີບ.
ກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທຳບໍ່ລະມັດລະວັງແລ້ວພາໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2-5 ປີ ແລະຈະຖືກປັບໃໝ 200.000 ຫາ 2.000.000 ກີບ ແລະຖ້າຫາກເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈະເພີ່ມການລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ 5-8 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 500.000-5.000.000 ກີບ.

ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ ຕະຫລາດແລງຫນອງດ້ວງ

ຂປລ. ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອາຄານ ເປັນສູນການຄ້າທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ ແບບຄົບວົງຈອນ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບສາກົນ ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ເວິນ​ຮວາ ວຽງຈັນ​ຈຳກັດ ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບໍລິສັດ ​ຈົງ​ໂຖ ກວາງ​ຟູກໍ່ສ້າງໂຄງການແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜອງ​ດ້ວງ ​ເມືອງ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ (ຕະຫລາດ​ແລງ​ໜອງ​ດ້ວງ), ​​ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ເກືອບ 5,000 m2 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2020, ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວປະກອບ​ມີ 3 ​​ອາຄານ ຄື ອາຄານ​​ທີ່​ໜຶ່ງ ​ເປັນ​ຕຶກ 3 ຊັ້ນ ມີ 36 ຫ້ອງ ສະ​ເພາະ​ຂາຍ​ອຸປະກອນ​ໄຟຟ້າ, ​ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ-​ເບົາຕ່າງໆ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ກາງ​ປີ​ນີ້, ​​ອາຄານ​ທີ່​ສອງ​ເປັນ​ຕຶກ 13 ຊັ້ນ ແບບ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ຫ້າງ​ຊັບ​ພະ​ສິນຄ້າ, ຄອນ​ໂດ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຮ້ານ​ອາຫານ, ສູນ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ ​ແລະ ສະຖານ​ທີ່​ຈອດ​ລົດ, ສຳລັບ​ອາ​ຄານ​ແບບ​ທີ່ 3 ​ເປັນ​ຕຶກ 9 ຊັ້ນ, ປະກອບ​ມີ ຫ້ອງ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ຄອນ​ໂດ.

ທ່ານ ພອນ​ສະຫວັນ ຈັນທະ​ລາ ທີ່​ປຶກສາ​ອະສັງຫາ​ລີິມາ​ຊັບ ສູນ​ການ​ຄ້າ ຕະຫລາດ​ແລງ ​​ໄດ້​ໃຫ້​ສຳພາດ​ຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ໃນ​ວັນ 7 ມັງກອນ 2018 ນີ້​ວ່າ: ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ປີ ຕົ້ນປີ 2017 ​ແລະ ມີ​ຈຸດປະສົງ​ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດສຳ ຄັນຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ. ໂຄງການນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າຈອງ​ແລ້ວຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ມັງກອນ 2018, ສ່ວນ​ຫລາຍ​ແມ່ນ​ລູກ​ຄ້າ​ເກົ່າ,​ ສະ​ເພາະອາຄານ​ທີ່​ໜຶ່ງ​ຕຶກ 3 ຊັ້ນ ຍັງ​ເຫລືອພຽງ​ແຕ່ 10% ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສ່ວນອາຄານ​ທີ່​ສອງ​ ​ແລະ ທີ່​ສາມ​ ແມ່ນ​ເປີດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າຈອງນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ. ສອບຖາມ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຈອງ​ ​ໂທ: 030 5996666/5886666 ຫລື​ ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວພັນ​ໄດ້​ທີ່ຕະຫລາດ​ແລງ​ເກົ່າ.

ຂ່າວ: ມະນີ​ທອນ
ເນື້ອໃນ: ຂປລ