ຖົ່ວດາວອິນຄາ ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ກຳລັງຮິດຢູ່ຕອນນີ້ ສັບພະຄຸນຖົ່ວດາວອິນຄາດີແບບໃດ ໃຜຍັງບໍ່ເຄີຍລອງ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ລະວັງຈະເວົ້າກັບຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ !

ກະແສຖົ່ວດາວອິນຄາມີຄວາມແຮງຂື້ນເລື່ອຍໆ ຫຼາຍຄົນໄດ້ລອງກິນຖົ່ວດາວອິນຄາແລ້ວ ຮູ້ຈັກສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາມາປະມານໜື່ງແລ້ວ ຊາບວ່າອີກຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກຖົ່ວດາວອິນຄາມີສັບພະຄຸນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈັ່ງໃດ ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຫາຍຂ້ອງໃຈ ເຮົາຈະພາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຖົ່ວດາວອິນຄາ ອາຫານມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຊະນິດນີ້ກັນ


ຖົ່ວດາວອິນຄາ ມາຈາກໃສ ຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນພືດພື້ນເມືອງໃນແຖບອາເມລິກາໃຕ້ ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນປ່າອາເມຊ່ອນ ແຖບປະເທດເປຣູ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີການເພາະປູກຖົ່ວດາວອິນຄາໃນແຖບທະວີບເອເຊຍຕະເວັນອອກຊ່ຽງໃຕ້ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດໄທ ແລະມີການນຳຖົ່ວດາວອິນຄາມາແປຮູບເຊັ່ນ ນ້ຳມັນຖົ່ວດາວອິນຄາທີ່ໄດ້ຈາກການສະກັດ ຖົ່ວດາວອິນຄາອົບເກືອ ຫຼືຖົ່ວດາວອິນຄາຂົ້ວໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກສຸຂະພາບໄດ້ເລືອກຊື້ເລືອກກິນດ້ວຍ

ຖົ່ວດາວອິນຄາ ມາຮູ້ຈັກກັນອີກໜ້ອຍໜື່ງ ຖົ່ວດາວອິນຄາມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Plukenetia volubilis L. ແລະແມ້ແຕ່ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າດາວອິນຄາຊາບວ່າດາວອິນຄາເປັນພືດໃນວົງ Euphorbiaceae ເຊັ່ນດຽວກັບຢາງພາລາ ສະບູດຳ ຫຼືມັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນດາວອິນຄາຈື່ງບໍ່ແມ່ນພືດຕະກູນຖົ່ວ ແຕ່ດາວອິນຄາເປັນພືດທີ່ຜົນມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືດາວ ພາຍໃນຜົນດາວອິນຄາມີເມັດຄ້າຍຖົ່ວ ບ້ານເຮົາຈື່ງເອີ້ນພືດຊະນິດນີ້ວ່າຖົ່ວດາວອິນຄານັ້ນເອງ ສ່ວນໃນຕ່າງປະເທດມີຊື່ເອີ້ນດາວອິນຄາທີ່ຫຼາກຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍຖົ່ວດາວອິນຄາມີຊື່ພາສາອັງກິດວ່າ Sacha inchi, Sacha peanut ຫຼືບາງກໍ່ເອີ້ນວ່າ Mountain peanut ເປັນຕົ້ນ


ຖົ່ວດາວອິນຄາ ລັກສະນະທາງພຶກສາສາດເປັນແບບໃດ ດາວອິນຄາເປັນໄມ້ເລື່ອຍທີ່ມີລຳຕົ້ນສູງກວ່າ 2 ແມັດ ກິ່ງແລະຍອດແຜ່ເລື່ອຍພັນໄປຕາມກິ່ງໄມ້ຫຼືໂຄງສ້າງເລື່ອຍພັນອື່ນໆ ແລະດາວອິນຄາຍັງຈັດເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸຢືນ ໂດຍສະເລ່ຍຕົ້ນດາວອິນຄາຈະມີອາຍຸໄດ້ດົນ 10-50 ປີເລີຍ ໃບດາວອິນຄາເປັນໃບດຽວ ຍາວປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ແລະມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 8-10 ຊັງຕີແມັດ ສ່ວນກ້ານຂອງໃບຈະຍາວປະມານ 2-7 ຊັງຕີແມັດ ປາຍໃບມີຮູບຊົງຫຼຽວແຫຼມ ຮຽງສຳລັບກັນເປັນຮູບຫົວໃຈ ສ່ວນຂອບໃບຍັກເປັນຮູບຮ່າງຄ້າຍໆເລື່ອຍດອກດາວອິນຄາເປັນດອກຊໍ່ ລັກສະນະດຽວກັບກະຈະ ດອກດາວອິນຄາມີການແຍກເພດຢູ່ເທິງຕົ້ນດຽວກັນ ດອກເພດຜູ້ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ ສີອອກຂາວ ຮຽງເປັນກະຈຸກຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງຊໍ່ສ່ວນດອກເພດເມຍຈະມີປະມານ 2 ດອກຢູ່ໃນໂຄນຊໍ່ດອກ ຜົນດາວອິນຄາມີຮູບຮ່າງຄ້າຍດາວ ລັກສະນະເປັນແບບແຄັບຊູນ ເສັ້ນຜ່ານຄູນກາງປະມານ 3-5 ຊັງຕີ່ແມັດ ຜົນມີ 4-7 ແຊກ ເມືອໃຫ່ຍບໍ່ເຕັມທີ່ ຜົນອ່ອນດາວອິນຄາຈະມີສີຂຽວແລະສີຈະຄ່ອຍໆ ເຂັ້ມຂື້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອຜົນແກ່ຈະມີກ່າຍເປັນສີນ້ຳຕານອອກດຳ ມີເນື້ອນຸ້ມໆ ສີດຳຫຸ້ມຢູ່ອີກຊັ້ນ ຊື່ງສ່ວນນີ້ກິນບໍ່ໄດ້ເດີ້ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິຈະຖິ້ມໃຫ້ຜົນດາວອິນຄາແຫ້ງຄ່າຕົ້ນກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແລະເມື່ອເກັບກ່ຽວແລ້ວຈະຕ້ອງນຳມາຕາກແດດ 1 ມື້ ຈຶ່ງຈະນຳໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນໄດ້ ເມັດດາວອິນຄາມີຮູບຮ່າງຄືຖົ່ວ ເມັດເປັນຮູບໄຂ່ ມີສີນ້ຳຕານດຳ ຂະໜາດກ້ວາງ 1.7-1.8 ຊັງຕີແມັດ ນ້ຳໜັກເມັດ 1.3-1.7 ກຼາມ ທັງນີ້ເມັດດາວອິນຄາທີ່ຍັງດິບຢູ່ບໍ່ຄວນນຳມາບໍລິໂພກ ເພາະມີສານກຸມທີ່ຍັບຢັ້ງການເຮັດວຽກຂອງເອັນໄຊທິບຊິນ (trypsin inhibitor) ແຕ່ຫາກນຳໄປຂົ້ວຫຼືເຮັດໃຫ້ສຸກແລ້ວສາມາດກິນດາວອິນຄາໄດ້


*ຖົ່ວດາວອິນຄາ ຄຸ້ມຄ່າທາງໂຄສະນາການມີຫັຍງແນ່ຖານະຂໍ້ມູນສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ກະຊວງເສດຕະກອນແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື USDA Branded Food Products Database ເຜີຍຄຸນຄ່າທາງໂຄສະນາການຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາຂົ້ວເກືອ ປະລິມານ 100 ກຼາມ ດັ່ງນີ້ – ພະລັງງານ 607 ກິໂລແຄວລໍລີ – ໂປຼຕິນ 32.14 ກຼາມ – ໄຂມັນທັງໜົດ 46.43 ກຼາມ – ຄາໂບໄຮເດດ 17.86 ກຼາມ – ນ້ຳຕານ 3.57 ກຼາມ- ແຄວຊ້ຽມ 143 ມິນລີກຼາມ – ສານເຫຼັກ 4.59 ມິນລີກຼາມ ນອກຈາກນີ້ ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນສະໜຸນໄພ ຂະນະເຄຊັບສະກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລຮິດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມວ່າ ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນແຫຼ່ງຂອງໂປຼຕິນແລະກົດ (ສັດສ່ວນໂປຕິນ27% ສັດສ່ວນກົດໄຂມັນ 35-60%) ໂດຍໃນເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາຈະອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ເຊັນ ກົດໄຂມັນລິໂນລີນິກ (linolenic acid ) ປະມານ 45-53% (12.8–16.0 ກຼາມ/ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ 100 ກຼາມ) ແລະຍັງມີກົດໄຂມັນໂອເມກາ 6 ປະມານ 34-39% ຫຼື 12.4-14.1 ກຼາມ ຕໍ່ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ 100 ກຼາມ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໜົດພຽງເທົ່ານີ້ ໂດຍເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ຍັງມີກົດໄຂມັນໂອເມກາ 9 ປະມານ 6-10% ຂອງໄຂມັນທັງໜົດ ລວມທັງຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງມີສານໄຟໂຕເຕີລອດ ຫຼືສານປະກອບອິນທີປະເພດເຕຍຮອຍທີ່ພົບສະເພາະໃນພືດອີກ ຍັງມີສານຕານອານຸມູນອິດສະຫຼະໃນກຸ່ມໂນລິກແລະແຄຣໂລທີ່ນອຍດ້ວຍ


*ຖົ່ວດາວອິນຄາ ສັບພະຄຸນລ້ຳຄ່າຈັດວ່າເປັນຊຸບເປີຟູດ ໄດ້ ຮູຂໍ້ມູນທາງໂຄສະນາການຂອງຖົ່ົວດາວອິນຄາກັນໄປແລ້ວ ຄາວນີ້ລອງມາເບີ່ງສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາກັນ ຖົ່ວດາວອິນຄາຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາຂະໜາດໃດ
1. ຊ່ວຍລົດຄໍເລດຕໍລໍໃນເລືອດ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ແລະໄຟໂຕເຕີຣອດ ມີສິດທິຊ່ວຍລົດຄໍເລດເຕຣໍໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານໄດ້ ນອກຈາກນີ້ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃນກຸ່ມໂນລິກແລະແຄຣໂລທີ່ນອຍ ຍັງມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນການອອກຊິເດຊັນຂອງໄຂມັນ ດັ່ງນັ້ນຖົ່ວດາວອິນຄາແລະນ້ຳມັນສະກັດຈາກຖົ່ວອິນຄາ ໜ້າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການລົດໄຂມັນໃນເລືອດ
2. ລົດຄວາມຊ່ຽງໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ ດ້ວຍສັບພະຄຸນຂອງກົດໄຂມັນໂອເມ
3 ສານໄຟໂຕເຕີຣອດ ແລະສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍລົດການດູດຊຶມຄໍເລດຣອດບໍ່ດີເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດ ທັງຍັງປ້ອງກັນການເກີດອອກຊິເດຊັນຂອງໄຂມັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖົ່ວດາວອິນຄາມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະລົດຄວາມຊ່ຽງໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດໄດ້ ໂດຍຈາກການສຶກສາທາງຄີລີນິກໃນອາສາສະໜັກ 30 ຄົນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ກຸ່ມທີ່ 1 ຮັບປະທານໜ້າມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ອີກກຸ່ມໄດ້ຮັບປະທານນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດດອກຕາເວັນ ໂດຍທັງສອງກຸ່ມຈະໄດ້ກິນນ້ຳມັນ 10-15 ມິນລີລິດ ຕໍ່ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ເຊີ່ງຈາກການທັດລອງພົບວ່າ ອາສາສະໜັກທັງສອງກຸ່ມມີລະດັບຄໍເລດຕໍຣອດຊະນິດບໍ່ດີ (LDL) ລົດລົງເທົ່າໆກັນ ຊາບວ່າກຸ່ມທີ່ກິນນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາມີລະດັບຄໍເລດຕໍຣໍຊະນິດດີ (HDL) ໃນເລືອດເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນກວ່າກຸ່ມທີ່ຮັບປະທານອາຫານນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຕາເວັນຢ່າງມີໃນສຳຄັນ ທັງນີ້ຈາກການສຶກສາກໍ່ບໍ່ພົບການປ່ຽນແປງຄ່າຊົງຊີວະເຄມີໃນເລືອດທີ່ໃຊ້ກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕັບແລະໄຕ ແຕ່ພົບຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ ອາກາດປວດຮາກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ກິນນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ


3. ຖົ່ວດາວອິນຄາ ຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ໃນເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ມີ ຄຸນສົມບັດດ້ານການສ້າງສົມດຸນຮໍໂມນຂອງຮ່າງກ່າຍ ຊ່ວຍລົດການລັ້ງສານຄໍຊອດຫຼືສານແຫ່ງຄວາມຄຽດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາຫິວເລື່ອຍໆ ຢາກກິນອາຫານລົດຫວານແລະອາຫານລົດຈັດເລື່ອຍໆ ຫຼືສະຫຼຸບງ່າຍໆ ຄືສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໄດ້ດີຂື້ນນັ້ນເອງ
4. ບຳລຸງກະດູກ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງມຮສັບພະຄຸນຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມແຄ່ວຊ້ຽມມາບຳລຸງກະດູກໄດ້ດີຂື້ນອີກ ທັງຍັງຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ ລົດການອັກເສບຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະຄວາມຊ່ຽງໂລກໄຂຂໍ້ໄດ້ອີກ
5. ບຳລຸງຜິວແລະຜົມ ນອກຈາກກົດໄຂມັນຊະນິດດີແລ້ວ ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນອີ ແລະວິຕາມິນເອທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສຸຂະພາບຜິວແລະຜົມຊ່ວຍປ້ອງກັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະອັນເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການອັກເສບ ຊ່ວຍລົດລິ້ວຮອຍ ແລະຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ ດັ່ງນັ້ນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈຫາກຈະເຫັນຜະລິດຕະພັນປະເພດເຄື່ອງສຳອາງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຈາກສານສະກັດຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາວ່າງຈຳໜ່າຍໃນບ້ານເຮົາ
6. ໂປຼຕິນສູງ ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕິນທີ່ສຳຄັນ ໂດຍເມັດຖົ່ວອິນຄາປຸງສຸກ 100 ກຼາມມີຊັດສ່ວນຂອງໂປຼຕິນຫຼາຍເຖິງ 27% ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ກິນມັງສະວິລັດ ຫຼືໃນຄົນທີ່ຕ້ອງການໂປຼຕີນເຂົ້າໄປເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອໃນຮ່າງກ່າຍ ຖົ່ວດາວອິນຄາກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜື່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ ຖົ່ວດາວອິນຄາກ່າຍເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບອີກຊະນິດທີ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ບໍ່ຢາກເທົ່າໃດ ເພາະມີກຸ່ມຊຸ່ມຊົນທີ່ປູກຖົ່ວດາວອິນຄາເຊັ່ນ ແຂວງທາງພາກເໜືອ ທີ່ເອົາຖົ່ວດາວອິນຄາມາແປຮູບເປັນຂະໜົມ ນ້ຳມັນສະກັດ ແລະເຄື່ອງສຳອາງເປັນຕົ້ນ ຫາກໃຜສົນໃຈຢາກຮັບປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາ ກໍ່ລອງໄປຫາຊື້ກັນໄດ້

ໂຈນໂຊກຮ້າຍງັດເຂົ້າເຮືອນພົບເຈົ້າຂອງບ້ານໂຫດ ຕີໂຈນຈົນເລືອດອາບ

9/1/2018 ໂຈນໂຊກຮ້າຍງັດເຂົ້າເຮືອນພົບເຈົ້າຂອງໂຫດ ຕີໂຈນຈົນເລືອດອາບເຫດເກີດຢູ່ຫລັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ

ໂຈນໂຊກຮ້າຍ

ໂຈນໂຊກຮ້າຍເຈິເຈົ້າຂອງບ້ານໂຫດເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ ທີ່ຫລັກ 52

Posted by ຄລິບເດັ່ນ ຂ່າວດັງ.com on Tuesday, January 9, 2018

ອຸບັດຕິເຫດລົດຕູ້ຕຳກັບລົດເກັ໋ງຈອດແຄມທາງແລ້ວໄປເກາະລົດຖີບລົ້ມ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ07/01/2018ເວລາ18:30 ໜ່ວຍກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດວ່າມີລົດຕູ້ຕຳກັບລົດເກັ໋ງຈອດແຄມທາງທີ່ຮ່ອມ8ບ້ານອຸດົມວິໄລ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເມື່ອໜ່ວຍກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພໄປຮອດຈຸດເກີດເຫດໄດ້ພົບຜູ້ບາດເຈັບ1ຄົນເປັນເພດ(ຍິງ)ແມ່ນຖືກກະທົບທີ່ແຂນ,ວິນຫົວແລະແໜ້ນໜ້າເອິກ ສ່ວນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕູ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ດັ່ງນັ້ນທາງທີມງານໜ່ວຍກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລ້ວນຳສົ່ງໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


—————————–
ອຸປະຕິເຫດ,ເຈັບປ່ວຍແຈ້ງເຫດສຸກເສີນໂທ:
020 2828-5454
020 9898-5454ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ

ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຊີມອາຫານປອດສານພິດ

ໃນ​ໂອກາດ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ເປີດ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2018 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ທັນວາ 2017 ທ່ານ ສິນ​ລະ​ວົງ ຄຸດ​ໄພທູນ ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳນະຄອນຫຼວງ ແລະ ນັກທຸລະກິດໄດ້​ຊີມ​ອາຫານ ແລະ ກາເຟ​ສຳເລັດ​ຮູບ​ທີ່​ປອດ​ສານພິດ​ຂອງ​ບໍ​ລິສັດ ແກ້ວ​ທະວີຄູນເພີ່ມ​ພູນ​ຊັບຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ຈຳກັດ ທີ່​ທາງບໍລິສັດ​ໄດ້​ມາ​ຈັດ​ຢູ່​ສວນ​ສະພັງເລັນ ​ທີ່​ເປັນ​ສະຖານທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ ພັດທະນາ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ ເພັດບັນດິດ​ກໍ່ສ້າງ​ ຈຳກັດ.

ທ່ານ ແກ້ວ​ລຳ​ພອນ ແສງ​ສຸລິ​ເດດ ປະທານ ແລະ ທ່ານ​ນາງ ຂັນ​ທະ​ລີ ແສງ​ສຸ​ລິ​ເດດ ຜູ້​ຮັບ​ຜິດຊອບ​ການ​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ແກ້ວ​ທະວີຄູນ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຊັບຂາເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ຈຳກັດ ໄດ້​ກ່າວວ່າ: ຮູ້ສຶກ​ດີໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນກິດຈະກຳ​ເປີດ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 2018 ທີ່​ການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ໄດ້​ມາ​ຊີມ​ອາຫານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ​ຍຳ​ສະຫຼັດ​ທີ່​ເປັນຜັກ​ປອດ​ສານພິດ ແລະ ດື່ມ​ກາເຟ​ທີ່​ປູກ​ຢູ່​ປາກ​ຊ່ອງ ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ ເຊິ່ງ​ຜ່ານ​ການ​ຊີມ​ເຫັນວ່າຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ຊົມເຊີຍ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງໃຈ​ສູງ ​ໃນ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຜັກ​ປອດສານພິດ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດພາຍ​ໃນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍລິໂພກທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ທີ່​ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມາ​ທ່ອງທ່ຽວ ​ສປປ ລາວ ກໍ່​ຄືນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ໄດ້​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ປະເພດ​ພືດ​ຜັກ​ທີ່​ປອດ​ສານພິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ໂຮງແຮມ ຮ້ານ​ອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ​ຊຸບ​ເປີ​ມາ​ເກັດ​ຊື້​ນຳ​ບໍລິສັດ ເພື່ອ​ໄປ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ເປັນ​ອາຫານ.

ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ​ໄດ້​ສຳ​ປະທານເນື້ອທີ່​ດິນ​ລັດ​ຢູ່​ເມືອງ​ປາກ​ຊ່ອງ 500 ເຮັກຕາ ແຕ່​ໄດ້​ບຸກເບີກ​ເຮັດຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ ປະມານ 200 ເຮັກຕາ ເພື່ອ​ປູກ​ພືດ​ຜັກ​ກະສິກຳ​ປອດສານພິດ ແລະ ປູກ​ກາເຟ ນອກ​ນີ້ຍັງ​ມີ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ສວນ 2 ເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານ​ໂນນ​ຫວາຍ ເມືອງ​ໄຊ​ເຊດຖາ ເພື່ອ​ເຮັດ​ສວນ​ກະສິກຳ​ປູກພືດ​ຜັກ​ປອດ​ສານພິດ​ແບບ​ໄຮ​ໂຣໂປ​ນິກ ແລະ ກະສິກຳ​ອິນ​ຊີ ແລະ ສວນ​ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ​ເນື້ອທີ່ 68 ເຮັກຕາ​ຢູ່​ບ້ານ​ແສນ​ດິນ ເມືອງນາ​ຊາຍ​ທອງ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ ​ຕື່ມ​ອີກ ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ້ຳ 2018 ຕ້ອງລະດົມ-ນຳໃຊ້ທຶນພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ

ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະບານ ໂດຍ​ຢ້ຳວ່າ: ປີ 2018 ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ສືບຕໍ່​ການ​ລະດົມ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ​ສູງ​ກວ່າ​ເກົ່າ ໃນ​ນັ້ນ ໃຫ້​ເອົາໃຈໃສ່​ເປັນ​ພິເສດ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມືລະຫວ່າງ​ປະເທດ​ເຮົາ ແລະ ໃຫ້​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ.

ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ໄດ້​ແນະນຳ​ຕື່ມ​ວ່າ: ໃຫ້​ຮີບ​ຮ້ອນ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍສ້າງ​ເປັນ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ແລະ ປະສານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ຈີນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ​ໂດຍ​ໄວ ສຳລັບ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ທາງ​ການ​ຂອງ ​ສປ ຈີນ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 4 ຕື້​ຢວນ ແລະ 1,2 ຕື້​ຢວນ ນັບ​ທັງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່​ລັດຖະບານ​ທັງ​ສອງ​ປະເທດ ​ໄດ້​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ດ້ານ​ຫຼັກການແລ້ວ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະສານ ແລະ ເຈລະຈາ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ ​ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮ່ວມ​ລົງ​ນາມ​ໃນ 4 ສັນຍາ ໃນ​ໂອກາດ​ການ​ພົບ​ປະ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ກົມ​ການເມືອງ ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິ​ການ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງ​ທີ 40 ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ ປີ 2018.

ສະເພາະ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ທີ່​ໄດ້​ສະເໜີ​ຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ມູນ​ຄ່າ​ສູງ ທີ່​ສະພາ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ແລ້ວ ໃຫ້​ຮີບ​ຮ້ອນ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ໄວ ທັງ​ນີ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ຈະ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ບັນດາ​ໂຄງການ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ​ສູງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ໜີ້​ສິນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ສ່ວນ​ບັນດາ​ໂຄງການລົງທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ດຳເນີນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແລ້ວ ໂດຍ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ສາມາດ​ດຳເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຕາມ​ນະໂຍບາຍໜຶ່ງ​ແລວໜຶ່ງ​ເສັ້ນທາງ ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິເສດ ​ທີ່​ກຳລັງ​ດຳເນີນໂຄງການ​ທີ່​ກຳລັງ​ສຶກ​ສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ແລະ ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ອື່ນໆທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ ໃຫ້ສາມາດ​ດຳເນີນ​ໄປ​ໄດ້​ດີ.

ຢ່າງໃດ​ກໍ່​ຕາມ ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ລະບຸ​ວ່າ: ເພື່ອ​ລະດົມ​ທຶນ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງ​ດ້ານ​ປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ວຽກ​ງານປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ແລະ ການ​ອະນຸມັດ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ປະຕູ​ດຽວ​ໃຫ້​ວ່ອງໄວ ໂປ່ງ​ໃສ ສອດຄ່ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ລະບຽບ​ການ ສູ້​ຊົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັນ​ດັບ​ຄວາມ​ສະດວກ​ ໃນ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່​ປະເທດ​ເຮົາ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ປີ 2018-2019 ພ້ອມ​ນີ້ ກໍ່​ໃຫ້​ເອົາໃຈໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ຂະໜາດ​ກາງ ໄລຍະ​ປີ 2016-2020 ທີ່​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ອອກດຳລັດ​ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດ​ໃຊ້​ແລ້ວ ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງ SMEs ຢູ່​ປະເທດ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຂັ້ມແຂງ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ຂະແໜງພາສີ ແກ້ໄຂພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ 11 ພັນກວ່າຄັນ

ກົມ​ພາສີ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ​ພາສີທົ່ວ​ປະເທດ ປະຈຳ​ປີ 2017 ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນການ 2018 ຂຶ້ນ ວັນ​ທີ 25 ທັນວາ 2017 ທີ່​ກົມພາສີ ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸນ​ປະເສີດ ສີ​ກຸນລະບຸດ ຮັກສາການ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ພາສີ​ມີ​ຄະນະ​ກົມ ຫົວໜ້າ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ດ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ຂະແໜງ​ພາສີ ​ໄດ້​ຮັບ​ຕົວ​ເລກຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງຊາດ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້ ປີ 2017 ເທົ່າ​ກັບ 6.650 ຕື້​ກີບ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ການຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ​ບັນລຸໄດ້​ຕາມ​ແຜນການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ຄະນະ​ພັກ ຄະນະ​ກົມ​ ໄດ້​ຕັ້ງໜ້າ​ຊີ້​ນຳຢ່າງ​ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມ​ທັງ​ເອົາໃຈໃສ່​ຊີ້​ນຳ​ສຸມ​ໃສ່​ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂັ້ນຕອນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ໃຫ້​ກະທັດ​ຮັດ ຫັນ​ສູ່​ສາກົນເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ພ້ອມ​ທັງ​ຫັນ​ໄປ​ສູ່ທັນ​ສະໄໝ ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ປອດ​ໃສ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ຄວາມ​ມີ​ຈັນຍາ​ບັນ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ພາສີ ​ແນໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້ຄົງຄ້າງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະທຳ ແລະ ຜ່ານ​ການ​ຈັດ​ເກັບລາຍ​ຮັບ​ຕົວ​ຈິງ​ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນພະຈິກ 2017 ປະຕິບັດ​ໄດ້ 5.693 ຕື້​ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 85,61% ຂອງ​ແຜນການ ຄາດ​ຄະເນ​ໝົດປີ​ຈະ​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໄດ້ 6.240 ຕື້​ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 93,84% ທຽບໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ປີຜ່ານມາ ເທົ່າ​ກັບ 119,52%.

ສຳລັບ​ວຽກ​ງານ​ຫັນ​ເປັນ​ທັນສະໄໝ ​ກົມ​ພາສີ​ໄດ້​ສືບຕໍ່​ນຳ​ໃຊ້ພັດທະນາ​ລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືທັນ​ສະໄໝ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາສະເພາະ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ທັງ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ວ່ອງໄວ ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ທາງ​ດ້ານ​ພາສີ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ແຈ້ງ​ພາສີປະຕູ​ດຽວ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ສຳເລັດຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ແລະ ໄດ້​ເລີ່ມ​ທົດລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ອາຊີ​ກູດາ​ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ລະບຽບ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ທັນ​ສະໄໝ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ລະບົບ Smart Tax ໃນຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະເທດ ທັງ​ໝົດ 17 ດ່ານ​ພາສີ​ສາກົນ ແລະ 1 ເຂດໂລ​ຈິສ​ຕິກ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ປັດຈຸ​ບັນ​ສາມາດ​ຮັບຮອງ​ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ປະເພດ​ຕ່າງໆ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ Smart Vat ໃນ​ການ​ເກັບ​ອາກອນ​ມູນ​ຄ່າເພີ່ມ ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ດ່ານ​ຂົວມິດຕະພາບ 1 ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງ​ໄດ້​ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ​ໃໝ່​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ແທດເໝາະ​ກັບ​ສະພາບເງື່ອນໄຂ​ຂອງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສາກົນ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວິຊາ​ສະເພາະ​ໃຫ້ຮັດກຸມ ​ຈຳກັດ​ບັນດາ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງໃນ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີຫຼາຍ​ນິຕິ​ກຳ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່ ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ ໄດ້​ຕັ້ງໜ້າ​ແກ້​ໄຂ​ພາຫະນະ​ນຳເຂົ້າ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ປີ 2017 ສາມາດແກ້​ໄຂ​ໄດ້ 11.030 ຄັນ ສ່ວນ​ວຽກງານ​ຕ້ານ ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ​ການລັກລອບ​ສິນຄ້າ​ໜີ​ພາສີ ມີ​ຄະດີເກີດ​ຂຶ້ນ 5.044 ເລື່ອງ (ຄະດີພາຫະນະ ຈຳນວນ 4.067 ເລື່ອງ ໄມ້ ຈຳນວນ 252 ເລື່ອງ ຄະດີທົ່ວ​ໄປ 725 ເລື່ອງ) ສະສາງ​ໄດ້ 4.818 ເລື່ອງ.

ສຳລັບ​ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ປີ 2018 ເພີ່ມ​ທະວີ​ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມາຊິກ​ພັກ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ​ກອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ໜັກ​ແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຖື​ເອົາ​ວຽກ​ກວດກາ ເພື່ອ​ເດັດຂາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາປາກົດການ​ຫຍໍ້ທໍ້​ພາຍ​ໃນ​ຂົງເຂດພາສີ​ ໃຫ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ສຸມໃສ່​ປັບປຸງ​ໂຄງ​ປະກອບ​ບົດບາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປັບປຸງ​ແບບແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ພາລະ​ບົດບາດ​ຈັດຕັ້ງ​ ເຝິກອົບຮົມ​ບຳລຸງ​ສ້າງ​ພະນັກງານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ ສຳລັບ​ຕົວເລກ​ແຜນການ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ປີ 2018 ເທົ່າ​ກັບ 7.200 ຕື້​ກີບ ເຊິ່ງ​ເພີ່ມ​ຈາກ​ແຜນການ​ປີ 2017 ເທົ່າ​ກັບ 8,27%.

ICBC ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໂຮງຮຽນລຽວໂຕ

ພິທີ​ມອບ​ອຸປະກອນ​ເຄື່ອງຮັບໃຊ້​ຫ້ອງການ​ ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງຮຽນລຽວ​ໂຕ ມອບ​ໂດຍ​ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ຈີນ ຈຳກັດ ສາຂາ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ (ICBC) ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່​ໂຮງຮຽນລຽວ​ໂຕ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ກ່າວ​ມອບ​ໂດຍ​ທ່ານ ລູ​ຈ້ຽນ ອຳນວຍ​ການ​ທະນາຄານ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ຈີນ ຈຳກັດ ສາຂາ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ກ່າວ​ຮັບ​ໂດຍ​ທ່ານ ລິນ ຈຸ້ນ​ຊົງ ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນລຽວ​ໂຕ ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ສະຖານທູດ​ຈີນ​ປະຈຳ​ລາວ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ທະນາຄານ ICBC ແລະ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ​ລຽວ​ໂຕ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ສຳລັບ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ທະນາຄານ ICBC ນຳ​ມາ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ໂຮງຮຽນ​ລຽວ​ໂຕ​ຄັ້ງ​ນີ້ ປະກອບ​ມີ: ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຕັ້ງ​ໂຕະ 5 ຊຸດ ໂຕະຕັ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ໂຕະ​ຕັ່ງ​ຫ້ອງປະຊຸມ 49 ຊຸດ ຕູ້​ໃສ່​ເອກະສານ​ທີ່ເປັນ​ຕູ້​ເຫຼັກ ແລະ ຕູ້​ໄມ້ 53 ໜ່ວຍ ຕຽງ​ນອນ ແລະ ຕູ້​ໃສ່​ເຄື່ອງນຸ່ງ 8 ຊຸດ ລວມ​ມູນ​ຄ່າທັງ​ໝົດ 168.800.000 ກີບ.

ໂອກາດ​ນີ້ ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນ​ລຽວ​ໂຕ ໄດ້​ກ່າວ​ສະແດງຄວາມ​ຂອບໃຈ​ມາ​ຍັງ​ທະນາຄານ ໄອ​ຊີ​ບີ​ຊີ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນ​ທີ່​ຈຳເປັນ​ ຮັບ​ໃຊ້​ຫ້ອງການ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຈະນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເກີດ​ປະໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້ການ​ຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ຫວັງ​ວ່າ​ໃນ​ໂອກາດ​ໜ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ​ທະນາຄານ ໄອ​ຊີ​ບີ​ຊີ ຕື່ມອີກ.

ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ

ກອງ​ປະຊຸມ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ການສຶກ​ສາ ແລະ ກີລາ​ທົ່ວ​ປະເທດ ປະຈຳ​ປີ 2017 ແລະ ກອງ​ປະຊຸມຄົບ​ຄະນະ ຄັ້ງ​ທີ VI ຂອງ​ຄະນະກຳມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເພື່ອ​ພັດທະ​ນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ຈັດຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 26-28 ທັນວາ 2017 ທີ່​ມະຫາວິທະຍາໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປັນ​ປະທານ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າ​ຈັນທະ​ບູນ ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ກະຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກີລາ ມີ​ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫົວໜ້າ​ກົມ ອະທິການບໍດີ ທີ່​ປຶກສາ​ວັດທະນະທຳ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ແຂວງນະຄອນ​ຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການ​ສຶກສາ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ປະເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ​ນາງ ແສງ​ເດືອນ ຫຼ້າ​ຈັນທະ​ບູນ ກ່າວ​ວ່າ: ໃນ​ໜຶ່ງ​ປີ​ຜ່ານມາ ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ລົງທຶນ​ໃນ​ການພັດທະນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ໂດຍ​ເນັ້ນໃສ່​ການ​ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້ອມແປງ​ອາຄານ​ຮຽນ ສະໜອງ​ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ຄູ ລວມ​ທັງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມແຂງ​ວຽກ​ງານ​ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ບໍລິຫານການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ ພ້ອມ​ນີ້ ກະຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກີລາ ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນດາ​ແຂວງ ເມືອງ ໄດ້ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ບຳລຸງ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ສຶກ​ສາ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຮຽນ​ໃນ​ເກນ 6-14 ປີ ທີ່​ພາດ​ໂອກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃນ​ສາຍ​ສາມັນ​ສຶກສາ ໄດ້​ສືບຕໍ່​ຈັດການ​ຮຽນ-ການສອນ​ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ ໃຫ້​ກັບ​ກຸ່ມ​ເປົ້າໝາຍ​ທີ່​ຈົບ​ປະຖົມ ແລະ ທຽບ​ເທົ່າກັບ​ສູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນອກ​ໂຮງຮຽນຂັ້ນ​ຕ່າງໆ ບົນ​ພື້ນຖານ​ດັ່ງກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ຂອງກຸ່ມ​ອາຍຸ 15-24 ປີ ບັນລຸ​ໄດ້ 92,5% (ຄາດໝາຍ 95%) ອັດຕາ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ຂອງ​ປະຊາກອນ 15 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບັນລຸ​ໄດ້ 84,7% (ຄາດໝາຍ 89%) ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ສ້າງ​ນາຍ​ຊ່າງ​ເຕັກນິກ ແລະ ກຳລັງ​ແຮງ​ງານ ເພື່ອ​ໃຫ້ຕອບ​ສະໜອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍ​ໄດ້​ຈັດ​ເຝິກ​ອົບຮົມ​ຫຼັກສູດ​ວິຊາ​ຊີບ ລະດັບ 1-2 ແລະ 3 ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ ປ5 ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮຽນ​ຕໍ່​ໃນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມສຶກ​ສາ ແລະ ນັກຮຽນ​ທີ່​ປະລະການ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ ໂດຍ​ສະເພາະເພດ​ຍິງ ແລະ ກຸ່ມ​ເປົ້າໝາຍ​ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງໄກ​ສອກຫຼີກ ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຍັງ​ມີສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ສາເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກ​ສາມີຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ສາມາດບັນລຸ​ໄດ້​ບາງ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ກຳນົດໄວ້ ຄື: ເດັກ​ບໍ່​ໄດ້​ກຽມ​ຄວາມພ້ອມ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ປະຖົມ ຄູ​ບໍ່ພຽງພໍ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ດຳເນີນ​ການສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ​ໃນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ການ​ລະດົມ​ປະຊາກອນ​ທີ່​ກືກ​ໜັງສື​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຮຽນ​ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອື່ນໆ.

ສຳລັບ​ວຽກ​ຈຸດ​ສຸມ​ປີ 2018 ໂດຍ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ການສຶກ​ສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ໃຫ້​ກວ້າງຂວາງ ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ສະໜອງໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້ແກ່​ໂຮງຮຽນ​ອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງ​ກຽມ​ປະຖົມ ໂດຍ​ສະເພາະຢູ່​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ໄດ້ 76% ເອົາໃຈໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດການ​ສຶກ​ສາ​ພາກ​ບັງຄັບ​ຮອດຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ ໃຫ້​ປາກົດຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ໂດຍ​ເພີ່ມ​ການ​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕົ້ນ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ນອກ​ນີ້ຍັງ​ສືບຕໍ່​ປັບປຸງ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ອື່ນໆ​ຕື່ມ​ອີກ.

ນອກ​ນີ້ ກອງ​ປະຊຸມ​ຍັງ​ໄດ້​ທົບທວນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດຂຶ້ນ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ປີຜ່ານມາ ພ້ອມ​ທັງວາງ​ແຜນ​ວຽກ​ຈຸດ​ສຸມປີ 2018 ຕາມ 10 ຂະແໜງການ​ຍ່ອຍ ຮັບ​ຟັງ​ການ​ສະເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ຄັດ​ເລືອກ ແລະ ຈັດ​ສົ່ງພະນັກງານນັກ​ສຶກ​ສາ​ໄປ​ຮຽນ​ຕໍ່ ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ຢູ່​ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກີລາ​ພາກເອກະ​ຊົນ.

ລັດຖະບານສຸມໃສ່ຫຼາຍບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ

ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະບານ​ສະໄໝສາມັນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ທັນວາ ເຊິ່ງເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ປີ 2017 ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 25-26 ທັນວາ 2017 ທີ່​ສຳນັກງານ​ນາຍົກ​ລັດຖະ​ມົນຕີ ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກ​ລັດ​ຖະມົນຕີ ມີ​ບັນດາ​ຮອງ​ນາຍົກ​ລັດຖະ​ມົນຕີ ສະມາຊິກ​ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ແລະ ແລກປ່ຽນ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບສະພາບ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ສັງຄົມ ການ​ເກັບລາຍ​ຮັບ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍຈ່າຍ​ງົບປະມານ ການ​ປ່ຽນແປງດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ແລະ ພິຈາລະນາ​ນິຕິ​ກຳ 6 ສະບັບ (ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ) ຄື: ຮ່າງ​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ທະບຽນ​ຄອບຄົວ ສະບັບ​ປັບປຸງ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ວ່າດ້ວຍ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ຂອງ​ສະພາບດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ (ຕໍ່​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ຊີ້ນຳ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ນຳໄປ​ປັບປຸງ​ຄືນ​ຕາມ​ການ​ປະກອບຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະ​ບານ ໂດຍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ເປັນ​ດຳລັດ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດສັນ​ພູມລຳເນົາ ແລະ ຮ່າງ​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ວັກ​ຊີນ) ແລະ ດຳລັດ 2 ສະບັບ ຄື: (ດໍາລັດ​ວ່າດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເຂດ​ເສດ​ຖະກິດ​ພິເສດ​ສະບັບ​ປັບປຸງ) ແລະ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ເດືອນ​ສຸດ​ທ້າຍຂອງ​ປີ ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ຕີ​ລາຄາ​ການ​ດຳເນີນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະ​ບານ ປະຈຳ​ປີ 2017 ແລະ ປຶກສາ​ຫາລື​ແຜນ​ດຳເນີນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະບານ ປີ 2018.

ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ​ ການເຄື່ອນໄຫວ​ວຽກງານ​ຈຸດ​ສຸມ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະບານ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ ແລະ ຊີ້​ນຳວຽກ​ງານ​ຈຸດ​ສຸມ​ເດືອນ​ມັງ 2018 ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຈຸດ​ສຸມ​ທີ່​ປະຕິ​ບັດ​ໄດ້​ນັ້ນ ໃນ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ່ຍັງ​ມີ​ດ້ານ​ຄົງ​ຄ້າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ສືບຕໍ່​ແກ້​ໄຂ ເຊິ່ງ​ເປັນເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປີ 2018 ແລະ ກໍ່​ເປັນ​ເດືອນ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ຈະ​ມີການເຄື່ອນໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະເທດ ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ດຳເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດທິຜົນ​ນັ້ນ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ລັດ​ຖະບານ​ຈົ່ງ​ສືບຕໍ່​ເອົາໃຈໃສ່​ວຽກງານ​ຈຸດ​ສຸມ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມັງກອນ 2018 ຂອງ​ລັດຖະບານ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ​ເອົາໃຈໃສ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ​ຕາມ​ບໍລິເວນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ​ຂອງ​ສັງຄົມ​ໃຫ້​ໜັກ​ແໜ້ນ ໂດຍ​ສືບຕໍ່​ສ້າງ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຈັດສັນ​ລະບຽບ​ສັງຄົມ​ໃຫ້​ສຳເລັດໂດຍ​ໄວ ສືບຕໍ່​ເອົາໃຈໃສ່​ເປັນ​ພິເສດ​ຕໍ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ປາກົດການ​ຫຍໍ້ທໍ້​ທາງ​ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດຕາມ​ຖະໜົນ ອັກຄີ​ໄພ ຕິດຕາມໄພ​ໜາວ ແລະ ສຸຂະພາບ​ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ທັນ​ການ ແລະ ບັນຫາ​ອື່ນໆ ສ່ວນ​ວຽກ​ງານ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ກຳນົດ 10 ຈຸດ​ສຸມຕົ້ນຕໍ ຄື: ຊຸກຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງເສດຖະກິດ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະບົບການ​ເງິນ-ງົບປະມານ ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ເງິນຕາ ການ​ປັບປຸງ​ສະພາບແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະກິດ ການ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງເສີມ​ການ​ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ການ​ພັດ​ທະນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ການ​ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ການ​ບໍ​ລິຫານ​ລັດ ການເຄື່ອນໄຫວ​ຂອງ​ຜູ້ປະກອບ​ການ ການ​ປັບປຸງ​ບັນດານິຕິ​ກຳ ແລະ ການ​ສ້າງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ.

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຊອກວິທີແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໜີ້ສິນເພີ່ມຂຶ້ນ

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ຮ່ວມ​ກັບ​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ແນະນຳ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະຈຳ​ປີ 2018 ຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນວາ 2017 ຢູ່​ຫໍ​ປະຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປັນປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ແລະ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດຖະ​ມົນຕີ​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ​ທ່ານ ບຸນ​ຍັງ ວໍລະ​ຈິດ ປະທານ​ປະເທດ ທ່ານ​ນາງ ປານີ ຢາ​ທໍ່​ຕູ້ ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ກ່າວ​ວ່າ: ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ຕີ​ລາຄາ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2017 ປຶກສາ​ຫາລືທິດ​ທາງ​ແຜນການ ປີ 2018 ຮັບ​ຟັງ​ເຜີຍແຜ່​ຮ່າງ​ຄຳແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ວຽກ​ງານ​ສາມ​ສ້າງ​ຂອງ​ຂະແໜງ​ການ​ເງິນ ຮ່າງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ວ່າດ້ວຍ​ການ​ເງິນ​ບ້ານ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼາຍ​ດ້ານແຕ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ-ນຳພາຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ຂອງ​ພັກ-ລັດ ແລະ ຄວາມ​ເອົາໃຈໃສ່​ຂອງ​ຂະແໜງການ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ຍັງ​ຂະຫຍາຍ​ຕົວຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ມີບາດກ້າວ​ຫັນປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ​ມີ​ຄວາມໜັ້ນ​ທ່ຽງ ແລະ ສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບຍອດ​ຜະລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ເຕີບໂຕ​ປະມານ 6,8% ຕໍ່​ປີ ສະເລ່ຍ​ຕໍ່ຄົນ​ຕໍ່​ປີ​ບັນລຸ ປະມານ 19,77 ລ້ານ​ກີບ ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່ຳ ແລະ ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນເໜັງ​ຕີງ​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ໄດ້ການ​ລົງທຶນ​ຕ່າງປະເທດ​ສືບຕໍ່ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາກົນ​ມີ​ທ່າຕັ້ງໜ້າ​ດີ​ຂຶ້ນໃນ 11 ເດືອນ​ກວ່າ ຜ່ານ​ມາ​ປະຕິບັດ​ລາຍ​ຮັບໄດ້ 84,94% ຂອງ​ແຜນການ​ປີ ໃນ​ນີ້ ລາຍ​ຮັບ​ພາຍ​ໃນ 87,71% ສ່ວນລາຍ​ຈ່າຍ ປະຕິບັດ​ໄດ້ 84,4% ແຕ່​ຜ່ານ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຄວາມ​ສາມາດ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ ປະຕິ​ບັດ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ ປີ 2017 ຍັງ​ທ້າ​ທາຍ​ສູງ ເນື່ອງຈາກ​ລາຍ​ຮັບ​ງົບປະມານ​ບໍ່​ໃຫ້ຫຼຸດ 95% ລາຍ​ຈ່າຍ 95,2% ບວກ​ກັບ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນ​ວ່າ​ແຫຼ່ງທຶນ​ສາມາດ​ລະດົມ​ໄດ້ ໃນ​ປີ 2017 ຍັງ​ບໍ່​ພຽງພໍ ນອກ​ນີ້ 9 ແຂວງ​ກໍ່​ບໍ່​ສາມາດ​ເກັບ​ໄດ້​ຕາມແຜນ 370 ຕື້​ກີບ.

ສຳລັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປີ 2018 ຈະ​ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້ GDP ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນລະດັບ 7% ເສດຖະກິດ​ມະຫາພາກ​ມີ​ສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບ​ໂດຍ​ພື້ນຖານ ສືບຕໍ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ພັດທະ​ນາ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຄຸນະພາບທີ່ແທ້​ຈິງ ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງຈັດ​ສັນ​ທຶນ​ຕາມ​ໂຄງ​ປະກອບ​ທີ່ລະບຸ​ໄວ້ ​ໃນ​ມະຕິ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງຊາດ ສ່ວນ​ແຜນ​ງົບປະມານແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2018 ຍັງ​ສືບຕໍ່​ສູ້​ຊົນແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດ້ານ​ງົບປະມານ ແລະ ຫັນປ່ຽນ​ໃໝ່ ໂດຍການ​ກ້າວ​ສູ່​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ພາກ​ລັດ​ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຫັນ​ເປັນ​ທັນ​ສະໄໝ​ຢ່າງທັນ​ການ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ ປະຕິບັດ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ແລະ ເຂັ້ມ​ງວດ​ກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດແຫ່ງ​ຊາດ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 7% ຫຼື ເທົ່າ​ກັບ 149.471 ຕື້​ກີບ ເຊິ່ງຄາດໝາຍ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້ຮັບຮອງ 25.452 ຕື້​ກີບ ຫຼື ປະມານ 17,02% ຂອງ GDP ລາຍ​ຮັບ​ພາຍ​ໃນ 22.700 ຕື້​ກີບ ຫຼື ປະມານ 15,18% ສ່ວນລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີນ 32.809 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 21,95% ແລະ ຄາດ​ຄະເນ​ຈະ​ຂາດ​ດຸນ 7.357 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 4,92%.

ຕອນ​ທ້າຍ ທ່ານ​ປະທານ​ປະເທດ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ ກ່ອນ​ອື່ນ​ທ່ານ​ໄດ້ສະແດງ​ຄວາມ​ຍ້ອງຍໍ​ຊົມເຊີຍ​ຕໍ່ຜົນສຳເລັດ​ທີ່​ຂະແໜງການ​ເງິນ ແລະ ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ຍາດ​ມາ​ໄດ້​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ບາງ​ບັນຫາ​ໃຫ້ສືບຕໍ່​ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ ເປັນຕົ້ນ ຕ້ອງສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ສືບຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ຕົວ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຮັບຮອງ ລັດຖະບານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊີ້ນຳ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ໂດຍ​ສະເພາະ ຂະແໜງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ຂະແໜງການ​ເງິນ ແລະ ທະນາ​ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງ​ປະສານ​ສົມທົບ​ຢ່າງ​ສະໜິດແໜ້ນ ດ້ານ​ນະໂຍບາຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃຫ້​ຖືກ​ຈຸດ ເພື່ອ​ຄຸ້ມຄອງ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ​ໃຫ້​ມີສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບ ແລະ ໝັ້ນ​ທ່ຽງ ປີ 2018 ໃຫ້​ຂະແໜງການ​ເງິນ ແລະ ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນການ ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບຮອງ ເຮັດໃຫ້​ເປັນ​ບາດ​ລ້ຽວ​ໃໝ່​ຂອງ​ວຽກງານ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ແລະ ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະຕິ​ຮູບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ບໍລິການ​ວຽກ​ງານຢ່າງຮອບດ້ານ ທັງ​ສອດຄ່ອງ​ກັບເງື່ອນໄຂ​ສະພາບ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ຕ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຊອກ​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ໜີ້​ສິນເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິ​ຈາລະ​ນາ​ໂຄງການ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້​ຢືມ​ຕ່າງປະເທດ ​ຢ່າງ​ມີ​​ຈຸດສຸມ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ຄວາມ​ຈຳເປັນ​ຂອງ​ການພັດທະນາ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ໃຫ້​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ສືບຕໍ່​ສັງ​ລວມ​ບັນດາ​ໜີ້​ສິນ ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ທົ່ວ​ປະເທດ​ໃຫ້​ສຳເລັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມາດ​ຕະການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ເທື່ອລະ​ກ້າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ໜີ້​ສິນ​ຫຼຸດລົງ ນຳ​ເອົາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈິດໃຈ​ດຳລັດວ່າ​ດ້ວຍ​ນະໂຍບາຍ​ປະຢັດ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟູມ​ເຟືອຍ ແລະ ຄຳ​ສັ່ງວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະຢັດ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ ໄປ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ນິຕິ​ກຳ​ລະອຽດ ແລະ ນຳໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນວຽກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ທີ່​ມີ​ຈຳກັດ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມສືບຕໍ່ຍູ້​ແຮງ​ການ​ລົງທຶນ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ​ໃຫ້ເປັນ​ກຳລັງ​ຕົ້ນຕໍ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໜັກ​ແໜ້ນໃຫ້​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ເປັນໃຈ​ກາງ ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະແໜງການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບ​ຮ້ອນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ປັບປຸງ​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລັດ 100% ແລະ ລັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ຮູບແບບ​ຊອກ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທຸລະ​ກິດ​ຍຸດ​ທະສາດ ​ເຂົ້າ​ມາ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ປັບປຸງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ບໍລິຫານ​ໃຫ້​ໄດ້ມາດຖານ ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ​ດີ​ຂຶ້ນ ເພີ່ມທະວີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຄະນະ​ພັກ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຕ່​ລະຂັ້ນ​ ໃຫ້​ມີ​ການ​ກວດກາ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ​ຕາມ​ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບ​ຊີ້​ນຳ-ນຳພາ​ວຽກ​ງານ​ແຜນການ ແລະ ການ​ລົງທຶນ ແລະ ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ອົບຮົມແນວ​ຄິດ-ການເມືອງ ໃຫ້​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເປັນ​ປົກກະຕິ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ​ກວ່າ​ເກົ່າ.