8 ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆ ຍັງຄອງໂສດຢູ່ບໍ່ມີຄູ່ນໍາເຂົາຈັກເທື່ອ

1. ຄິດວ່າບໍ່ມີຜູ້ຊາຍດີໆຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລ້ວ:
ຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນອາດຕັ້ງທຸງໄວ້ແບບນີ້ແທ້ໆ ເຂົາຄົງພິຈາລະນາສະຖິຕິສັດສ່ວນປະຊາກອນທີ່ວ່າສັດສ່ວນປະຊາກອນລະຫວ່າງຜູ້ຍິງກັບຊາຍຢູ່ 7 ຕໍ່ 1 ແຖມບໍ່ຫນໍາຊໍ້າຜູ້ຊາຍຫນ້າຕາເບິ່ງຮຽບຮ້ອຍກໍ່ມີ່ວນຫນຶ່ງດັນເປັນຕຸດເປັນເກກິນກັນເອງກໍ່ມີ ສ່ວນດີໆທີ່ຫລົງເຫລືອຢູ່ກໍ່ຄົງເປັນທີ່ຍາດຊິງກັນໄປບໍ່ຫລາຍກໍ່ຫນ້ອຍ ຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນບໍ່ມັກການຍາດຊິງ ຈຶ່ງຂໍທໍາໃຈຢູ່ເປັນໂສດຄົນດຽວງຽບໆແບບສະຫງົບ

ຫາກບໍ່ມີໃຜເຂົ້າມາຈີບ ເຂົາກໍ່ຄົງທໍາໃຈຕຽມຂື້ນຄານຢ່າງສະຫງ່າ ເພາະຄວາມຄິດເຊັ່ນນີ້ແຫລະເຮັດໃຫ້ສຸພາບສະຕີທັງຫລາຍຍັງໂສດ ເພາະແທ້ຈິງແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປິດກັ້ນໂຕເອງ ເຮົາຄວນອອກພົບປະຜູ້ຄົນ ອອກໄປມີຜະຕິສໍາພັນກັບຄົນອື່ນແບບສະບາຍໆບໍ່ຕ້ອງຄາດຫວັງອັນໃດຫລາຍກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງເຂົາຄົນນັ້ນອາດຄົນຫນ້າຕາດີໆ ເປັນເສດຖີມີເງິນກໍ່ໄດ້

2. ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເລື້ອງນີ້:
ສາວໂສດຫລາຍຄົນໂດຍສະເພາະຄົນຫນ້າຕາດີເມື່ອຖືກຖາມວ່າເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ມີແຟນ ຫລື ເປັນຫຍັງຍັງໂສດ ເຂົາມັກຈະຕອບແບບເຊີດໆ ເບິ່ງຫຍິ່ງໆວ່າເພາະບໍ່ສົນໃຈຈະມີ ທັງໆທີ່ໃນໃຈເລິກໆແລ້ວກໍ່ໂຫຍຫາເລື້ອງຄວາມຮັກຢາກມີໃຜຈັກຄົນດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຊັ່ນກັນ ແຕ່ທີ່ຕອບໄປແນວນັ້ນເພາະມັນເປັນກົນໄກຂອງຈິດໃຈທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ເສຍຫນ້າ ເຊິ່ງເຮົາຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການຕອບວ່າບໍ່ຢາກມີ ນັ້ນແຫລະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີ ເພາະມັນເປັນກົດຂອງແຮງດຶງດູດ

ຖ້າເຮົາເວົ້າບໍ່ຢາກມີປະຈໍາມັນຈະສັ່ງຈິດໂຕເອງໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕເອງວ່າບໍ່ໃຫ້ມີ ເຮົາກໍ່ມັກຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນສະເຫມີ ແທນທີ່ຈະຕອບວ່າບໍ່ຢາກມີ ໃຫ້ຕອບວ່າຢາກມີຄືກັນແທນ ກໍາລັງລຸ້ນຢູ່ ອັນໃດທໍານອງນີ້ດີກວ່າ ແລະ ພຶດຕິກໍາສ່ວນໂຕຂອງເຮົາກໍ່ຄວນປັບໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ແດ່ ເຊັ່ນການຢາກມີຄູ່ກໍ່ລອງຫາເບິ່ງອັນໃດ ຫລື ເຮັດອັນໃດທີ່ເບິ່ງໂລແມນຕິກແດ່ ເຖິງວ່າຕອນນີ້ຈະເປັນໂສດຢູ່ກໍ່ຕາມ ຮຽນໃສ່ໃຈໂຕເອງ ບໍ່ແມ່ນບ້າແຕ່ວຽກ ຫາແຕ່ເງິນ ໄປທ່ຽວແດ່ກັບຫມູ່ ເປັນຕົ້ນ

3. ສາວໆຢາກໄດ້ແຟນ ແຕ່ບໍ່ເບິ່ງເລື້ອງຄວາມຮັກເປັນສໍາຄັນ:
ເຊື່ອວ່າສາວໆສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອເຖິງໄວອັນຄວນກໍ່ຢາກຈະມີຄວາມຮັກ ຢາກມີຜູ້ຊາຍດີໆທີ່ຖືກສະເປັກຈັກຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແຕ່ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເປັນເຫມືອນເມກຫມອກປິດກັ້ນຄວາມຮັກຂອງສາວໆກໍ່ຄື ປັດໃຈອື່ນທີ່ຢູ່ນອກເຫນືອເລື້ອງຄວາມຮັກ ເຊັ່ນເຮົາຢາກໄດ້ຄົນດີເອົາອົກເອົາໃຈ ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີວິຖີຊີວິດທີ່ໄປນໍາກັນໄດ້ ແຕ່ເຮົາກັບນຶກເຖິງບ້ານທີ່ອົບອຸ່ນ ງານແຕ່ງງານທີ່ສຸດພິເສດ ການມີລູກແລະຄອບຄົວທີ່ຫມັ້ນຄົງ ຈົນເບິ່ງຂ້າມຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຮັກຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຈະມອບໃຫ້ ເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າເຂົາບໍ່ອາດໃຫ້ໃນປັດໃຈພາຍນອກທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ ເຮົາກໍ່ປະຕິເສດຄວາມຮັກແນວນີ້ໄປເລື້ອຍໆ

ຈົນເຮົາຕ້ອງຄອງຄວາມເປັນໂສດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເຮົາຄວນເບິ່ງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຮັກໃຫມ່ ເຮົາຄວນຄິດວ່າເຮົາຈະໄດ້ອັນໃດຈາກຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ ເຮົາຈະຮ່ວມສ້າງອະນາຄົດອັນໃດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ເຮົາກໍາລັງມັກເຂົາໄດ້ແດ່ ເຖິງວ່າເຂົາອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະນາຄົດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ໃນຕອນນີ້ ຫາກເຮົາເຂົ້າໃຈເລື້ອງອະນຸພາບແຫ່ງຄວາມຮັກ ແວວຕາຂອງເຮົາຈະເປັ່ງປະກາຍທຸກວັນຂອງເຮົາຈະປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ພະລັງທີ່ຈະສ້າງອະນາຄົດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຮ່ວມກັບຄົນຮັກຂອງເຮົາ

4. ຄິດວ່າຍັງມີເວລາອີກຫລາຍ:
ສາວໆຫນ້າຕາດີຫລາຍຄົນມີຄວາມຍິ່ງທະຍົງວ່າໂຕເອງຫນ້າຕາດີ ຍັງສາວຍັງງາມ ເລີຍຄິດວ່າຍັງມີເວລາໃຫ້ເລືອກຜູ້ຊາຍອີກຫລາຍ ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດແບບນີ້ມີເລື້ອງມາເລົ່າທີ່ເປັນອຸທາຫອນດີໆຄືມີແມ່ຕູ້ຄົນຫນຶ່ງຕອນນີ້ອາຍຸໄດ້ 70 ປີແລ້ວເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າຕອນເປັນສາວລາວເປັນຄົນງາມ ຂະຫນາດທີ່ຫນຸ່ມໆທັງຫລາຍຕ້ອງມາລຸມຈີບລາວ ຍາດຊິງຄວາມຮັກ ຍ້ອນເຫດຜົນແນວນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວເຊິດ ຍິ່ງທະນົງຄິດວ່າຫາກເປັນແບບນີ້ຍັງມີເວລາເລືອກຫລາຍ

ແຕ່ລາວປະຫມາດເວລາຫລາຍເກີນໄປ ເຜີແປັບດຽວກວ່າຈະລະລຶກໄດ້ອາຍຸກໍ່ເຂົ້າໄປ 70 ປີແລ້ວ ບໍ່ເຫລືອຄວາມສາວຄວາມງາມໄວ້ດຶງດູດໃຜແລ້ວ ນີ້ຈຶ່ງເປັນເລື້ອງລາວສອນໃຈສາວໆງາມໆວ່າຢ່າຍິ່ງໃຫ້ມັນຫລາຍເກີນໄປ ເພາະດຽວຈະເປັນຄືແມ່ຕູ້ຄົນນີ້ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ຈີລັງ ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍເປັນເລື້ອງທໍາມະດາ ຫາກມີໃຜດີໆທີ່ແມ່ນຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດກໍ່ຄວນຈະຮີບໄຂ່ວຄ້ວາເອົາ ເກັບຕວງຄວາມສຸກໃນຊ້ວງເວລາຊີວິດທີ່ເຫລືອຢູ່ ເພາະຄົນເຮົາບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຮັກກັນໄດ້ງ່າຍໆ

5. ເຮົາບໍ່ເລືອກຄົນທີ່ມັກ ແຕ່ຈະເອົາຄົນທີ່ພ້ອມ:
ສາວໆຫລາຍຄົນໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຫນ້າຕາດີ ເຖິງຈະມີຄົນທີ່ມັກ ຕົງສະເປັກ ແລະເປັນຄົນດີທີ່ສົນໃຈຢູ່ເຕັມເອິກແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຂົາດັນບໍ່ເລືອກ ເຫດຜົນພຽງເພາະເຂົາບໍ່ພ້ອມ ເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກ ຫມັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດໄດ້ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າຍັງບໍ່ລວຍນັ້ນແຫລະ ເຂົາດັນພະຍາຍາມທີ່ຈະໄປໄຂ່ວຄ້ວາຫາຄົນທີ່ພ້ອມ ເຖິງວ່າເຂົາຄົນນັ້ນຈະເປັນເພບອຍ ຫລື ເປັນເສ່ຍທີ່ມີເຈົ້າຂອງຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງອົກຫັກຊໍ້າໆ

6. ເຮົາບໍ່ຮັກສາກົດຂອງໂຕເອງ ສະປອຍໂຕເອງຫລາຍເກີນໄປ:
ກໍລະນີນີ້ເປັນກໍລະນີທີ່ກົງຂ້າມກັບໃນຂໍ້ທີ່ແລ້ວ ເພາະຂໍ້ນີ້ເຫມືອນເຮົາເອງກໍ່ມີກົດເກນຂອງໂຕເອງຢູ່ແລ້ວວ່າຈະເລືອກຜູ້ຊາຍແບບໃດເຊັ່ນ: ບໍ່ເຈົ້າຊູ້ ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ ຫລື ບໍ່ມີຄອບຄົວແລ້ວ ບໍ່ຕິດແອວກໍຮໍ ບໍ່ສູບຢາ ແຕ່ພໍເອົາເຂົ້າແທ້ໆ ໄດ້ພົບໄດ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດເຂົາ ເຮົາກໍ່ໃຈລະລາຍ ບາງຄົນຈົນງ່າຍຍອມພີກາຍຖະຫວາຍໃນໃຫ້ເຂົາເຖິງວ່າຈະຂັດກັບກົດເກນທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ແລະ ເຄີຍຕັ້ງໄວ້ ດົນເຂົ້າກໍ່ເກີດເລື້ອງຫມາງໃຈ ຊໍ້າບາງລາຍໄປຕົກລົງປົງໃຈກັບຄົນມີເຈົ້າຂອງແລ້ວຈົນເກີດເປັນປັນຫາບານປາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງຮັກໆເລີກໆ ເປັນໂສດມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນທາງແກ້ທາງດຽວຄືເຮົາຕ້ອງຮຽນເປັນຄົນທີ່ຫມັ້ນຄົງ

7. ເບິ່ງຄືວ່າເຮົາຢາກມີຄູ່ຈົນໂຕສັ່ນ:
ຫາກເຮົາມີອາການເຊັ່ນນີ້ ມັນເຫມືອນຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນໂຕຂອງເຮົານັ້ນລົດລົງ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນອາດຈະເບິ່ງເຮົາວ່າເປັນຄົນໃຈງ່າຍ ຊໍ້າຮ້າຍຫາກເຈິຜູ້ຊາຍບໍ່ດີແດ່ເຮົາອາດຖືກຫລອກຟັນຟີກໍ່ໄດ້ ເຖິງວ່າການເຮັດໂຕຍິ່ງເກີນໄປຈະບໍ່ດີ ແຕ່ການເຮັດໂຕເປັນຜູ້ຍິງໃນງ່າຍກໍ່ເລວລ້າຍບໍ່ແພ້ກັນ ສາວໆຈຶ່ງຄວນຍຶດທາງສາຍກາງ ມີຄວາມສະຫລາດ ມີຊັ້ນເຊີງແດ່ໃນການມີຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍ ເວົ້າງ່າຍໆຄືເຮັດໂຕໃຫ້ມີຄຸນຄ່ານັ້ນແຫລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈພາຍຫລັງ

8. ເຮົາພະຍາຍາມຈະປ່ຽນແປງໂຕເອງຫລາຍເກີນໄປ:
ສາວໆຫລາຍຄົນເວລາຫລົງຮັກຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ພວກເຂົາມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໂຕເອງໃຫ້ເຫມືອນກັບຄົນທີ່ໂຕເອງຫລົງຮັກ ເຂົາອາດເປັນວິຊະວະກອນ ມັກການເມືອງ ມັກເລື້ອງລົດ ເລື້ອງປືນ ໃນຄະນະທີ່ໂຕເອງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົນໃຈໃນເລື້ອງພວກນີ້ມາກ່ອນ ເຮົາກໍ່ລັກເບິ່ງເຟດເຂົາ ພະຍາຍາມສົນໃຈເລື້ອງດຽວກັບເຂົາ ກ໊ອບປີຄໍາເວົ້າ ພາສາ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເກືອບທຸກຢ່າງ ບາງຄົນເລວລ້າຍຫນັກ ເປັນສາວຫົງແດງແທ້ໆ

ແຕ່ຄົນທີ່ໂຕເອງຫລັງຮັກເປັນຫນຸ່ມເຊວຊີ ກໍ່ຍ້າຍຄ້າຍງ່າຍໆເລີຍ ເຊິ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນເລີຍ ຫາກຜູ້ຊາຍເຂົາຈະມັກເຮົາ ເຂົາກໍ່ມັກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນນັ້ນແຫລະ ແລະ ເຂົາຄົງບໍ່ປຮື້ມເທົ່າໃດທີ່ໃຜມາກໍ່ກ໊ອບປີ້ໂຕເຂົາ ຈື່ໄວ້ວ່າສະເຫນ່ຂອງເຮົາຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ ຄືໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົານັ້ນແຫລະ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *