ຄ່າຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2019 ຢູ່ລະດັບປານກາງ

ລາຍງານສະຖານະການ ຜົນການວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2,5 ປະຈຳ ວັນທີ 16 ມີນາ 2019 ຈາກ ຂໍ້ມູນສະຖານີ ວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2,5 ຂອງສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນ ທຳາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ກົມອຸຕນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດ 2.5 ໄມຄຼອນ ຫຼື PM-2,5.

ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ຜ່ານມາຄ່າແມ່ນສູງເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ 118,4 µg/m3, ສຳຫຼັບ ໃນມື້ນີ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 01:00 ໂມງ ເຊົ້າ ທີ່ຜ່ານມາ ຫາ 07:00 ໂມງ ເຊົ້າ ວັດແທກໄດ້ສະເລ່ຍ ແມ່ນ 59,5 µg/m3.

ຄ່າສຸດແມ່ນ ເວລາ 05:00 ໂມງ ເຊົ້າ ແມ່ນ 36.4 µg/m3 ແລະ ຄ່າສູງສຸດ ແມ່ນ ເວລາ 01:00 ໂມງ ເຊົ້າ ແມ່ນ 110,1 µg/m3 ການຈັດລະດັບ ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ສະເລ່ຍຖືວ່າ ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Vientiane mai

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*