ໃຊ້ “ນົມກາໝີ” ແທນ “ໂທນເນີ” ຫຼຸດສິວໄດ້ຜົນເກີນຮ້ອຍ!!

ນົມເປນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມີສານອາຫານສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມີສານອາຫານສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຊ່ວຍບຳລຸງສ່ວນທີ່ເສຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ອີກທັ້ງແຄວຊຽມ ແລະ ຟອດຟໍລັດທີ່ຢູ່ໃນນົມ ຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເດັກ ນອກຈາກໃນນົມສົດຈະມີສານ

ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວນົມສົດຍັງມີວິຕາມິນທີ່ບຳລຸງຜິວໃຫ້ນຸ່ມນຽນ ສົດໃສ ຫຼາຍຄົນນິຍົມນອນແຊ່ນ້ຳອ່າງນ້ຳນົມ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເຮັດຜິວໃສຂຶ້ນ ຜິວນຽນຂຶ້ນ ໃຊ້ນົມສົດເປັນໂທນເນີບຳລຸງຜິວ ຖ້າ

ເຈົ້າບໍ່ມັກຄວາມຄິດໃນການນຳນົມສົດມາທາໜ້າຈົນປຽກຊຸ່ມແລ້ວຖີ້ມໄວ້ຂ້າມຄືນ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ນົມສົດເປັນໂທນເນີແທນ ໂດຍນຳສຳລີຈຸ່ມນົມ ແລ້ວທາໜ້າ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖີ້ມໄວ້ 15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ຖ້າເຮັດແບບຕໍ່ເນື່ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂອງເຈົ້າໃສຂຶ້ນເປັນທຳມະຊາດ ມີຄົນກ່າວວ່ານ້ຳນົມຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂອງເຮົາຂາວໃສຂຶ້ນ

 

ແຕ່່ຖ້າເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ນົມໃນການປັບສະພາບຜິວຈື່ເອົາໄວ້ ຄວາມເຊື່ອນີ້ອາດຈະແທ້ຫຼືບໍ່ແທ້ ເພາະສະນັ້ນ ການໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຜົນລັບທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*