ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົວພັນແຈ້ງສິດ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປແຈ້ງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 12/4/2019

ເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເສັ້ນຜ່ານເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົວພັນແຈ້ງສິດ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປແຈ້ງ ນຳຂະນະຮັບຜິດຊອບບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 12/4/2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*