ສາເຫດ ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວບາດແຜໃນປາກ

ບາດແຜ​ໃນ​ປາກ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ໄດ້​ຫລາຍ​ໃນ​ເດັກນ້ອຍມັກ​ພົບ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ ຫຼື ​ໄຂ້​ຫວັດເດັກນ້ອຍ​ມັກ​ມີ​ອາການ​ສໍ້, ບໍ່​ຢາກ​ກິນ​ອາຫານ, ຊຶ່ງ​ບາງເທື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ​ວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍເຈັບ​ຄໍ ຫຼື ເປັນ​ພະຍາດ​ຄໍ​ອັກ​ເສບ ແລະ ​ຖ້າ​ກວດ​ໃນ​​ປາກ​ຈະ​ພົບບາດ​ແຜຊຶ່ງ​ອາດ​ຢູ່​ທີ່​ຮີມ​ສົບ,​ ແກ້ມ, ລິ້ນ, ເພ​ດານ​ປາກ ຫຼື ເຫືອກ


ບາດແຜ​ໃນ​ປາກ​ເດັກນ້ອຍ​ເກີດ​ໄດ້​ຈາກ​ສາ​ເຫດ​ຫລາຍ​ຢ່າງຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຊະນິດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ ​ແລະ​ ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍພະຍາດ​ເຊື້ອ​ຣາ​ໃນ​​ປາກ ຫຼື ​ທີ່​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ເອີ້ນວ່າ “ພະຍາດ​ຊາງ” ພົບ​ໄດ້​ໃນ​ເດັກນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ ​1 ​ປີ​ທຳອິດໂດຍ​ພະຍາດ​ເຊື້ອ​ຣາ​ໃນ​​ປາກ​ຈະ​ມີ​ລັກສະນະ​ເປັນ​ສີຂາວ​ແລະ​ບາດແຜ​ທີ່​​ແກ້ມ​ຮ່ວມ​ນໍາຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ມີ​ອາການ​ເຈັບ​ແລະ​ດື່ມ​ນົມ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງພະຍາດ​ນີ້​ຕ້ອງ​ແຍກ​ໃຫ້​ອອກຈາກ​ອາການ​ລິ້ນ​ຂາວ​ຊຶ່ງ​ພົບ​ໄດ້​ໃນ​ເດັກ​ນ້ອຍປົກກະຕິ​ທົ່ວ​ໄປ


ອາການ​ບາດແຜ​ຮ້ອນ​ໃນ​ໃນ​​ປາກ​ພົບ​ໄດ້​ໃນ​ເດັກ​ນ້ອຍທຸກ​ໄວມັກ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕໍາ​ຂອງ​ອາຫານ​ ຫຼື ຂົນ​ໄມ້ຖູແຂ້ວ​ທີ່​ແຂງຫລື​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສພະຍາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ບາງຢ່າງໂດຍ​ສະເພາະ​ຂີ້ກາກທີ່​ມີ​ສາ​ເຫດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ບາດແຜ​ໃນ​ປາກເຊັ່ນ:

 

ພະຍາດ​ຫັດ, ພະຍາດ​ເລີມ ແລະ ​ພະຍາດ​ມື​ຕີນ​ປາກໃນ​ເດັກ​ນ້ອຍປົກກະຕິ​ບາງ​ຄົນອາດ​ພົບຂີ້ກາກ​​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່,ລັກສະນະ​ຄືບາດແຜ​ຢູ່ລິ້ນ, ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ“ລິ້ນ​ແຜນທີ່”ຊຶ່ງ​ຂີ້ກາກລັກສະນະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ​ພະຍາດ​ພູ​ມ​ແພ້ຂີ້ກາກອາດຈະ​ນູນ​ຂຶ້ນ​ເວລາ​ທີ່​ເດັກນ້ອຍ​ບໍ່​ສະບາຍເຮັດໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ຄິດວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍເຈັບ​ຫລາຍແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວເດັກ​ນ້ອຍຈະ​ບໍ່​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ຫລື​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ພຽງ​ເລັກນ້ອຍ​ເທົ່ານັ້ນ


ການ​ປິ່ນປົວ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນມັກ​ເຊົາ​ໄດ້​ເອງ​ພາຍ​ໃນ 3-7 ມື້ລິ້ນ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເດັກ​ນ້ອຍເຊົາ​ປ່ວຍການ​ທາ​ຢາ​ເຈນ​ຊຽນ​ໄວ​ໂອ​ເລດ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອາການ​ບັນເທົາແລະ​ເຮັດໃຫ້​ເຊົາ​ໄວ​ຂຶ້ນ ແຜ​ໃນ​ປາກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມັກ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ອາການ​ເຈັບ ການ​ໃຊ້​ຢາ​ທາ​ສະເພາະ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ບໍ່​ສະ​ດວກ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອາການ​ບັນເທົາພຽງ​ຊົ່ວ​ຄາວແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ດື່ມ​ນ້ຳ​ແລະ​

 

ນົມ​ເຢັນ ອົມ​ນ້ຳ​ກ້ອນຫລື​ກິນ​ກະແລ້ມທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຊ່ອງ​ປາກ​ເກີດ​ອາການ​ຊາເຮັດໃຫ້​ອາການ​ເຈັບ​ຫລຸດລົງສາມາດ​ກິນ​ອາຫານ​ແລະ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນອາການ​ທີ່​ຄວນ​ປຶກ​ສາ​ແພດ ພະຍາດ​ເຊື້ອ​ຣາ​ໃນ​​ປາກ​ທີ່​ເປັນ​ຊ້ຳ​ຫລາຍ​ເທື່ອຫລື​ຖ້າພົບ​ພະຍາດ​ໃນ​ເດັກ​ໃຫຍ່ບາດແຜ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ແລະ​ມີ​ຈຳນວນ​ຫລາຍເຈັບ​ຮຸນແຮງ, ມີ​ເລືອດ​ອອກ ຫຼື ບໍ່​ເຊົາ​ພາຍ​ໃນ 1 ອາທິດເດັກນ້ອຍ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ບໍ່​ໄດ້ຫລື​ມີ​ໄຂ້​ສູງ, ອ່ອນ​ເພຍ​ຫລາຍ ຫຼື ​ຍ່ຽວ​ຫລຸດ​ລົງ


ການ​ປ້ອງ​ກັນເຊື້ອ​ຣາ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້​ໂດຍ​ປິ່ນປົວ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໃນ​ປາກຖ້າ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່ ບໍ່​ຄວນ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ລ້າງ​ຄາບ​ນໍ້ານົມ​ອອກຖ້າ​ດື່ມ​ນົມ​ປະສົມຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ດື່ມ​ນ້ຳ​​ເພື່ອ​ລ້າງ​ຄາບ​ນົມ​ອອກຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ໄປ​ໂຮ​ງໝໍສະຖານ​ທີ່​ແອ​ອັດຫລື​ເຂົ້າ​ສະຖານ​ຮັບ​ລ້ຽງ​ເດັກນ້ອຍ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*