ຜົນວິໄຈ “ເບຍ” ມີຕົວກະຕຸ້ນຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ ເຮັດໃຫ້ ” ນົມ “ໃຫຍ່ຂຶ້ນ…!!! ເປັນແນວໃດໄປເບີ່ງ ?

ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ !!! “ເບຍ” ມີຕົວກະຕຸ້ນຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກສາວໆໃຫຍ່ຂຶ້ນແທ້ບໍ!
ສາວໆຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນມາແລ້ວວ່າ ການກິນເບຍເພີ່ມຂະໜາດຂອງໜ້າເອິກໄດ້ ຊື່ງຄຳຖາມດັ່ງກາວບໍ່ມີຄຳຕອບແຕ່ມີຜົນຄົ້ນຄວ້າຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ແນ່ນອນວ່າການໝັກເບຍແຕ່ລະປະເທດມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ສູດທີ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການດື່ມເບຍຫຼາຍໆກໍ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ເພາະສະນັ້ນໂປດໃຊ້ວິຈານນະຍານພ້ອມ


ເຊີ່ງສ່ວນປະກອບຊອງເບຍມີ 4 ອົງປະກອບຫຼັກຄື ເຂົ້າບາເລຍ ນ້ຳ ຍີສ ແລະ ຮັອບ ເຊື່ງຮັອບນີ້ແຫຼະທີ່ເປັນຕົວລະຄອນສຳຄັນຂອງເລື່ອງນີ້ຮັອບ ເປັນພືດດອກສີຂຽວ ເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນການຜະລິດເບຍ

 

ເຊື່ງຈະເປັນຕົວຊ່ວຍເພີ່ມລົດຊາດ ລະ ກິ່ນໃຫ້ກັບເບຍ ລະ ຍັງເປັນສານກັນບູດຈາກທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ຮັອບຍັງມີສານເອສໂຕເຈນ ເຊື່ງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນການຈະເລີຍເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງສົມບູນຂອງເພດຍິງ ໂດຍປະເພດຂອງສານເອສໂຕເຈນທີ່ພົບໃນຮັອບຄື


ເຊີ່ງສາມາດພົບໄດ້ໃນອາຫານເສີມຈຳພວກການເພີ່ມຂະໜາດໜ້າເອິກ ອີກທັ້ງຮັອບຍັງມີລິດເປັນຢາກ່ອມປະສາດອ່ອນໆ ທີ່ຊ່ວຍໃນການລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ບັນເທົາອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ໂດຍສອງປັດໄຈນີ້ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຂັດຂວາງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໜ້າເອິກ ທັ້ງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ຈຶ່ງອາດຈະເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ເວົ້າວ່າ ກິນເບຍແລ້ວໜ້າເອິກຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນນັ້ນເອງ


ໂດຍຍັງມີຄຳບອກເລົ່າຈາກຜູ້ຍິງຝັງຢູໂຮບ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຜ່ານການດື່ມເບຍຢ່າງໜັກ ພົບວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກໜ້າເອິກແນ່ນຂຶ້ນ ອີກທັ້ງເມື່ອດື່ມເປັນປະຈຳຈະຮູ້ສຶກໜ້າເອິກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເຖີງ 2 ຄັບ

 

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສານເອສໂຕເຈນ ທີ່ພົບໃນຮັອບບໍ່ໄດ້ມີປະລິມານສູງ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າດຶ່ມພຽງແຕ່ແກ້ວສອງແກ້ວ ແລ້ວໜ້າເອິກຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນມາທັນຕາເຫັນ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ ຈົນອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍທນ ດັ່ງນັ້ນສາວໆຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກແລ້ວວ່າລະຫວ່າງສຸຂະພາບກັບຄວາມສວຍງາມ ອັນນັ້ນມັນສຳຄັນກວ່າກັນ


ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຫດຜົນທີ່ມາສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີ່ມຄື ຮັອບມີລິດເປັນຢາກ່ອມປະສາດອ່ອນໆ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃນການລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ບັນເທົາອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ໂດຍສອງປັດໄຈນີ້ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຂັດຂວາງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໜ້າເອິກ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*