ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໝາກຄູນນັ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດແລະເປັນຢາດີຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ

ສາລະພັດຄວາມຮູ້ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໝາກຄູນນັ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດແລະເປັນຢາດີຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ…
1. ໃຊ້ບຳລຸງເລືອດ
2. ໃຊ້ແກ້ບາດແຜແລະຂ້າເຊື້ອ
3. ຂັບຖ່າຍພະຍາດ


4. ແກ້ທ້ອງອືດ
ວິຖີເຮັດ..ເອົາເນື້ອໃນຝັກແກ່ ເອົາເທົ່າກ່ອນຫົວແມ່ມື້ ປະມານ 4 ກາມ ນ້ຳ 1ຈອກ ຕົ້ມກັບນ້ຳໃສ່ເກື່ອໜ່ອຍໜື່ງ ສາມາດດື່ມກ່ອນນອນ ຫຼືກ່ອນອາຫານເຊົ້າ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*