ຄົນເມົາຢາແລ້ວໂວຍວາຍ ຫາທຸບລົດປະຊາຊົນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໂຕ (ມີຄລິບ)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 14/3/2019 ຄົນເມົາຢາບ້າໂວຍວາຍ ຫຼົບໜີເຈົ້າໜ້າທີ ມາເລາະທຸມລົດປະຊາຊົນເຂດ ບ້ານດອນກອຍ ຜູ້ກຽວໃດ້ຖືກໃສ່ກະລັບມືຕິດຕັ່ງມາ ປະຊາຊົນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໂຕໄວ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວົກໄປວົນມາບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ແລະມີອາການມືນເມົາຢາ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສະຕິອາລົມຂອງຕົນເອງ

ຄົນເມົາຢາບ້າໂວຍວາຍລົບໜີເຈົ້າໜ້າທີມາເລາະທຸມລົດປະຊາຊົນເຂດບ້ານດອນກອຍຜູ້ກຽວໃດ້ຖືກໃສ່ກະລັບມືຕິດຕັ່ງມາ

Posted by Vj Pino on Thursday, March 14, 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*