ຄົນມັກດື່ມນ້ຳເຢັນຕ້ອງຮູ້ໄວ້ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນນິ້ວໄຂ່ຫຼັງແທ້ບໍ່?

ນິ້ວໄຂ່ຫຼັງເກີດຈາກຫຍັງ ຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳເຢັນ ດື່ມນ້ຳນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນນິ່ວໄຂ່ຫຼັງແທ້ບໍ?
ພໍເຫັນສັງຄົມອອນລາຍແຊພາບກ້ອນນິ້ວຈຳນວນຫຼາຍໃນໝາກໄຂຫຼັງຜູ້ປ່ວຍທ່ານໜຶ່ງໂດຍມີຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າ ມັນຄືນິ່ວໄຂ່ຫຼັງ ການຈາກການກິນນ້ຳໜ້ອຍເກີນໄປຫຼືດື່ມນ້ຳເຢັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ພວກແຮ່ທາດຕ່າງໆເລີຍເຂົ້າມາລວມກັນຈົນເປັນຫີນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ


ພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າການກິນນ້ຳໝ້ອຍຫຼືການກິນນ້ຳເຢັນເລື້ອຍໆມີໂອກາດເປັນນິ້ວຫຼືບໍ່?ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນດີໆມາຝາກກັນ

ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງເປັນນິ່ວແທ້ຫຼືບໍ່?
ເລືຶອງນີ້ເປັນເລຶຶ່ອງຈິງໂດຍທ່ານໝໍ ມະນິນ ອັດສະຈິນຈິດ ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບປັດສະວະ ໂຮງໝໍຈຸລາລົງກອນ ກ່າວວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ໃຫ້ເກີດນິ່ວ ມີຄວາມເຂັ້ມສູງໃນປັດສະວະ ສຸດທ້າຍຈະເກີດການຈັບຕົວຈະຕົກພຶກກາຍເປັນກ້ອນນິ້ວມາໄດ້


ດື່ມນ້ຳເຢັນຈັດຫຼາຍໆ ກໍ່ສ່ຽງເກີດນິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນບໍ່?
ການດຶ່ມນ້ຳເຢັນຈັດບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນນິ່ວໄຂ່ຫຼັງເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວນິ່ວທີ່ເກີດມີຫຼາຍສາເຫດຫຼັກປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນຄືດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ຖ້າມີການຕິດເຊື້ອທາງປັດສະວະຄວນຮັກສາຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເປັນຊ້ຳເຮື້ອບໍ່ຄວນກິນເຄື່ອງໃນສັດຫຼືໜໍ່ໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປ


ແລ້ວນິ່ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ?

ນິ່ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນກ້ອນເປັນພຶກຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບດ້ວຍຫີນປູນ(ແຄວຊ້ຽມ)ກັບສານເຄມີອື່ນໆເຊັ່ນ ອອກຊາເລດເປັນຕົ້ນ ຫຼືບາງຄົນອາດຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ເກີດຈາກສານຕົກຄ້າງຕ່າງໆ ທັງສານອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຫຼືກົດບາງຊະນິດທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາຂັບຖ່າຍອອກບໍ່ໝົດເຊັ່ນ ກົດຍູຣິກ ໂດຍກ້ອນນິ່ວນີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມອັດຕາຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງນຳອີກ


ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດນິ່ວມີຫຼາຍປະການເຊັ່ນເກີດຈາກການເສຍສົມດຸນຂອງສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນິ່ວກັບສານຍັບຢັ້ງນິວ ທີ່ປົກກະຕິຈະຂັບຖ່າຍອອກໄປທາງປັດສະວະ ແຕ່ຖ້າຫາກມີສານກໍ່ໃຫ້ເກີດນິ່ວອອກມາກັບປັດສະວະຫຼາຍຜິດປົກກະຕິກໍ່ຈະເກີດເປັນຕະກອນ ເມື່ອສະສົມຫຼາຍໆກໍ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນນິ່ວໄດ້

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂໍ້ມູນວ່າການກິນອາຫານບາງຊະນິດເຊັ່ນແຄວຊ້ຽວຫຼືອອກຊາເລດຫຼາຍເກີດໄປກໍ່ອາດພາໃຫ້ເກີດເປັນນິ່ວໄດ້

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*