ກີນປາທູຊ່ວຍຫຼຸດລອດເລືອດຕີບ

ທ່ານ ປິຕິ ພະລັງຊິຣາ ຜູ້ອຳນວຍການສູນໂລກຜິວໜັງຄະນະແພດສາດ ມະຫະວິທະຍາໄລສີນາກຄະລິນວິໂຣດ (ມສວ) ເປີດເຜີຍວ່າ ໂອເມກ້າ3ທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳມັນປາເຊີ່ງເປັນປະເພດທີ່ບໍ່ອີ່ມຕົວ ມີປະໂຫຍດໃນເລື່ອງລົດອັດຕາການຕາຍຈາກໂລກຫົວໃຈແລະໂລກຫຼອດເລືອດຕີບແລະຍັງລົດຄໍເຣດຕໍຣໍໄຕກຣີເຊີໄຣລວມທັງລົດຄວາມໜຽວຂອງເລືອດ ລົດການອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ

ການຮັບປະທານນ້ຳມັນປາຈະສ້າງຄວາມສົມດຸນປັບລະດັບເລືອດໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ສະພາວະປົກກະຕິ ໄຂມັນປາປະກອບດ້ວຍສານອີພີເອແລະດີເອສເອ ສານກຸ່ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊີ່ງມີຢູ່ໃນປາທະເລນ້ຳເລິກໃນເຂດໜາວເຊັ່ປາເຊວມອນ ປາແມັກຄາເຣວ ເຊີ່ງມີລາຄາສູງ ຈື່ງແນະນຳໃຫ້ເປັນປາທູແລະປາກະພົງທົດແທນ ເພາະໃນກຸ່ມປາທູຈະມີສານໂອເມກ້າ3ປະມານ2ຫາ3ກຼາມ ໂດຍປົກກະຕິໃນມື້ໜື່ງຮ່າງກາຍຕ້ອງການໂອເມກ້າ3ປະມານມື້ລະ3ກຼາມຕໍ່ມື້


ການຮັບປະທານອາຫານເສີມນ້ຳມັນປາເຊີ່ງມີໂອເມກ້າ3ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດເຊັກຈາກແພດກ່ອນວ່າຮ່າງກາຍຂາດໂອເມກ້າ3ຫຼືບໍ່ ເພາະຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານໂອເມກ້າພຽງພໍແລ້ວກໍ່ບ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ມາຮັບປະທານກໍ່ໄດ້

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*