ຫລາຍແຂວງໃນປະເທດລາວມີຄ່າຝຸ່ນ ພີເອັມ 2.5 ສູງກ່ວາຄ່າມາດຕະຖານ

ການກຳເນີດຝຸ່ນ ພີເອັມ2.5 ອັນຕະລາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ຄຳວ່າ PM ຫຍໍ້ມາຈາກ Particulate Matters ເປັນຄຳເອີ້ນຄ່າມາດຕະຖານຂອງຝຸ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ສ່ວນໂຕເລກ 2.5 ນັ້ນມາຈາກຫົວຫນ່ວຍ 2.5 ໄມຄອນນັ້ນເອງ.

ຝຸ່ນລະອອງມາຈາກໃສ?
ມາຈາກຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ, ຄວັນຈາກລົດ, ການຈູດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ,ຄວັນຢາສູບ, ເກີດຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຄົນເຮົາເຮັດທຸກມື້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງໃຫມ່ໆ , ແຫລ່ງຕົ້ນຕໍຫລັກໆແມ່ນຍ້ອນການເຜົາໄຫມ້ເຊື້ອເພີງທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ສົມບູນແລະຝຸ່ນຈາກການກໍ່ສ້າງ.

ຕົວເມືອງທີ່ມີຕຶກສູງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮ່ອງສະສົມຝຸ່ນພິດນີ້ໄດ້ງ່າຍ , ເຊິ່ງປົກກະຕິຝຸ່ນເຫລົ່ານີ້ຈະລອຍຂຶ້ນໄປອາກາດແລ້ວຈະຖືກລົມພັດກະຈາຍໄປ, ຖ້າມື້ໃດອາກາດນີ້ງບໍ່ຄ່ອຍມີລົມ ຝຸ່ນຈະບໍ່ກະຈາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຝຸ່ນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນໆສູງຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນລະດັບທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ມັກຈະວົນວຽນຫລາຍໃນຊ່ວງກາງຄືນແຕ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງໄປເມື່ອຕາເວັນສ່ອງໃນຍາມເຊົ້າ.

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ?
ເນື່ອງຈາກຝຸ່ນ PM2.5 ນ້ອຍຫລາຍ, ນ້ອຍກວ່າເສັ້ນຜົມເຮົາປະມານເກືອບ 40 ເທົ່າ ແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກຂົນດັງເຮົາບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງໂມເລກຸນທີ່ນ້ອຍຂະຫນາດນີ້ໄດ້ , ຈຶ່ງສາມາດຜ່ານເຂົ້າປອດໄດ້ເລິກຂຶ້ນ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫລາຍຢ່າງແລະຍັງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

ປັດຈຸບັນວັນທີ 14/3/2019 ຫຼາຍພາກຢູ່ ສປປ ລາວ ກຳລັງພະເຊີນໜ້າກັບຝຸ່ນ ພີເອັມ2.5 ແລະຍັງບໍ່ທັນຫາຍໄປ ,ປະມານ 2 ມື້ມານີ້ຫຼາຍຄົນຄົງເຫັນສະພາບທ້ອງຟ້າໃນນະຄອນຫຼວງມືດຄື້ມໄປໝົດເບິ່ງຜີວເພີນຄືແມ່ນຟ້າບົດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນປະກົດການຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ໝອກຄັວນ.

ວິທະຍາສາດເອີ້ນປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ວ່າຝຸ່ນລະອອງເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນຫຼັກ ເປັນຕົ້ນມົນລະພິດຈາກການຈະລາຈອນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະການຈູດປ່າ, ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ບ່ອນໂລ່ງປະກອບກັບສະພາບອາກາດ ແລະຊັ້ນອາກາດຜັນຜວນໃກ້ພື້ນດິນ ຈະເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດທາງອາກາດເກີດການສະສົມໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ສັບວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ PM2,5 ສູງຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ.

ສ່ວນຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2,5 ໄມຄຣອນ ເອີ້ນວ່າ PM 2,5 ຈະສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ເພາະເປັນຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດແຊກຊ້ອນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເລິກ ແລະອັນຕະລາຍ, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກຳນົດເກນມາດຕະຖານຂອງ PM2,5 ບໍ່ຄວນເກີນ 25 ໄມຄຣອນຕໍ່ 1 ແມັດກ້ອນ.

ປະກົດການໝອກຄັວນການວັດແທກແມ່ນຈະມີສີເປັນສັນຍາລັກແທນລະດັບຝຸ່ນລະອອງ ຖ້າຫາກ PM 2,5 ຢູ່ເຂດສີເຫຼືອງຄືຄຸນນະພາບຂອງອາກາດປານກາງ, ສ່ວນສີສົ້ມອາກາດເລີ່ມມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍລະນີເຂົ້າເຂົ້າທີ່ສີແດງແມ່ນຝຸ່ນລະອອງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ສຳລັບສະພາບການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຮອດຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ລາຍງານຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ເບິ່ງຜ່ານແອັບຂອງ IQ Air ປະກົດການໝອກຄັວນນີ້ແມ່ນຂຶ້ນສູ່ສີແດງ ຫຼື ລະດັບອັນຕະລາຍແລ້ວ.

ບັນຫາໝອກຄັວນນັ້ນມີອົງປະກອບຫຼັກ 5 ຢ່າງ ເຊິ່ງເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງສານພິດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປອດ ແລະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອາການຕ່າງໆທາງສຸຂະພາບເຊັ່ນການອັກເສບ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ຮູ້ສຶກແສບຕາ ເຊິ່ງວີທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ສູບດົມໝອກຄັວນໃນຂັ້ນພື້ນຖານກໍ່ຄືໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼື ລາວເຮົາເອີ້ນວ່າຜ້າອັດປາກກັນຝຸ່ນນັ້ນເອງ.

ສ່ວນວ່າໝອກຄັວນເຫຼົ່ານີ້ຈະໝົດ ຫຼື ສະຫຼາຍໄດ້ແນວໃດນັ້ນຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສຶກສາມາຄື ຈະຄ່ອຍໆສະຫຼາຍເມື່ອມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ຖືກລ້າງອອກເມື່ອມີຝົນຕົກ ແຕ່ຖ້າຫາກຂະບວນການສ້າງຝຸ່ນລະອອງບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງເມື່ອຝົນຢຸດເຊົາມື້ໃໝ່ມາຝຸ່ນນັ້ນກໍ່ຍັງຄົງມີຢູ່.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*