ຫນີຝຸ່ນ pm2.​5 ໄປລັນລາຢູ່ທ່າຝຣັ່ງດີກວ່າ!!!!

ທ່າຝຣັ່ງ ຫລື ວັງສັນຕິພາບ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສອງຄອນ ກັບ ບ້ານທອກ ໄປຕາມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 12 ໄປເມືອງມະຫາໄຊ, ຫ່າງຈາກເມືອງທ່າແຂກ 14 ກິໂລແມັດ. ເປັນວັງທີ່ສວຍງາມມີນ້ຳໃສໃນສາຍນ້ຳໂດນ ເຊິ່ງອ້ອມຮອບດ້ວຍຜາຫີນ ແລະ ປ່າໄມ້. ທ່າຝຣັ່ງແມ່ນເອີ້ນຕາມ ຊາວບ້ານກັນມາແຕ່ສະໄຫມຝຣັ່ງມາປົກຄອງລາວ ເພາະວັງນ້ຳນີ້ພວກຝຣັ່ງມັກພາຄອບຄົວໄປພັກຜ່ອນ ແລະ ອາບນ້ຳໃນບໍລິເວນນີ້ມັນເປັນວັງນ້ຳເລິກ, ບາງບ່ອນກໍ່ເລິກປະມານ 3-5 ແມັດ (ໃນຊ່ວງໜ້າແລ້ງ) ສ່ວນໃນລະດູຝົນເລິກ 6 ແມັດ. ມີກ້ອນຫີນພົ້ນ ຈາກໜ້ານ້ຳທີ່ເປັນສີຟ້ານັ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ


ໃນເວລາພວກເຮົາກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ວັງແຫ່ງນີ້ ຖ້າເຮົາເງີຍຂຶ້ນໃນທ່າປົກກະຕິແລ້ວຈະແນມເຫັນພູ 3 ໜ່ວຍ, ສອງໜ່ວຍຈະຢູ່ຂອບ ແລະ ອີກໜຶ່ງໜ່ວຍຈະຢູ່ກາງ, ຖ້າຂີ້ດື້ແດ່ ໃຫ້ມະໂນພາບເຂົາຈະບອກວ່າ: ຄືກັບຄົນນອນຫງາຍຄຸຫົວເຂົ່າແລ້ວຈ່າງຂາ ອອກໜ່ອຍໜຶ່ງ.

ໜຶ່ງໃນພູສາມຫນ່ວຍນີ້ ມີໜ່ວຍໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ພູມ່ວງ (ເວລາຍ່າງເຂົ້າບ້ານທອກຈະຢູ່ຟາກນ້ຳເບື້ອງຊ້າຍ) ທີ່ອາເມລິກາ ເຄີຍໃຊ້ເປັນປ້ອມ ສອດແນມ ການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແຂກແມ່ນເຄື່ອນເຂົ້າເພື່ອປົດປ່ອຍຕົວເມືອງທ່າແຂກ. ເພາະພູ ໜ່ວຍນີ້ ເມື່ອຂຶ້ນໄປແລ້ວຈະແນມເຫັນຕົວເມືອງທ່າແຂກໄດ້ຢ່າງສະບາຍ (ໃຊ້ເວລາຍ່າງຂຶ້ນປົກກະຕິປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ).

ພາບຈາກ:ທ່າຝຣັ່ງວັງສີຄາມ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*