ສະພາບທ້ອງຟ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 14 ມີນາ 2019

ຄໍາເຕືອນ: ກະລຸນາໃສ່ຫນ້າກາກອານາໄມປິດປາກປົກດັ່ງ , ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ ບໍ່ໃຫ້ເປີດປ້ອງຢ້ຽມເຮືອນ ເພື່ອເອົາອາກາດຈາກພາຍນອກ. ຜູ້ຂີ່ລົດຈັກ ລົດຖີບ ຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນນ໋ອກ, ຜ້າອັດປາກ ແລະ ໃສ່ແວ່ນຕາ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ.

 

ພາບມູມສູງໂດຍ: Aleqs Log

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*