ພົບເຫັນ 25 ຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບໍລິມາດບໍ່ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານການອະນຸຍາດ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ແລະ ວັນທີ 11-12 ມີນາ 2019 ນີ້ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງກວດສອບຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດປະຈໍາປີ 2019 ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ການບໍ່ເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກັບຜູ້ຊົມໃຊ້.

 

ທ່ານ ບຸນປະຄອງ ສິມມາວັດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລົງກວດສອບຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ການບໍເອົາລັດເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ. ຊຶ່ງບຽບການແມ່ນຈະກວດສອບໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ, 3 ເດືອນຕາມໄຕມາດ ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຫຼື 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີຕໍ່ໜຶ່ງປໍ້າ, ກວດສອບຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກວດສອບຕາມການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ.

ສໍາລັບການລົງກວດສອບຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ 2 ເມືອງໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີທັງໝົດ 18 ປໍ້າ 46 ຕູ້ 74 ຫົວຈ່າຍ. ໃນນີ້, ສະເພາະຢູ່ເມືອງລະມາມມີ 10 ປໍ້າ 26 ຕູ້ 42 ຫົວຈ່າຍ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ 8 ປໍ້າ 20 ຕູ້ 32 ຫົວຈ່າຍ ຊຶ່ງຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ກວດທຽບຕົວຈິງເຫັນວ່າ: ມີຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບໍລິມາດບໍ່ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານການອະນຸຍາດ ± 5 ຈໍານວນທັງໝົດ 25 ຫົວຈ່າຍ; ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າບາງຫົວຈ່າຍເປັນເຄື່ອງເກົ່າ ແລະ ໃຊ້ງານຫຼາຍ.

 

ສະນັ້ນ ພະນັກງານພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ປັບຄືນໃໝ່ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ, ພ້ອມອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ຕິດສະຕິກເກີ້ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກການກວດສອບຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງປໍ້າ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າທາງປໍ້າໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ໄດ້ບໍລິມາດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*