ບັນດາແຂວງ ແລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະອອງຝຸ່ນ PM 2.5 ຮ້າຍແຮງ ມີດັ່ງນີ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ ກາສີ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ…

ສ່ວນພື້ນທີ່ບໍລິເວນອື່ນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ແຕ່ອາດຈະໜ້ອຍກວ່າພື້ນທີ່ທີ່ກ່າວມານີ້.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*