“ຄວາມຈິງຄື Pj Nutha ເປັນຄົນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສີນໃຈເລືອກຢ່າງຖິ່ຖ້ວນແຕ່ດົນແລ້ວ” ຝ່າຍຊາຍອອກມາຊີ້ແຈງ…

ຫຼັງຈາກທີ່ມີ ເພຈຫຼາຍເພຈອອກມາໂພສ ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີ PJ ນຸຖາ ວ່າ ໄປເປັນມືທີ 3 ຂອງຜົວເຂົາ ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕິດຕາມຄົງໄດ້ອ່ານແລ້ວແລະ ຫຼ້າສຸດທາງຝ່າຍຊາຍກໍ່ໄດ້ອອກມາໂພສ ແບບນີ້:

ຊີວີດທຸກຄົນມື້ນີ້ຕ້ອງເດີນຫນ້າ , ເລື່ອງຄອບຄົວກໍ່ເປັນ ສີ່ງທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ອັນໃດຄາດຊີເປັນເນື້ອຄູ່ ຖ້າແມ່ນ ມັນກໍ່ແມ່ນ, ຄວາມຮັກ ບໍ່ມີໃຜຊື້ໃຜ ຫລື ຍາດໃຜໄດ້, ມັນແມ່ນ ການຕັດສີນໃຈຂອງຄົນສອງຄົນ. ອະດີດກໍ່ຄືອະດີດ ຄວນປະວາງໄວ້ເບື້ອງຫລັງ , ເລີ່ມຕົ້ນມື້ອື່ນດ້ວຍຊີວິດໃຫມ່ ສາມາດເດີນດ້ວຍ ລຳແຄ່ງລຳຂາ ຂອງຕົນໄດ້, ຂໍໃຫ້ 4 ປີ ກັບ ດາລຸນີ ເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ, ຂໍໃຫ້ ບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ ສອນໃຫ້ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄົນເລາະ ວິຈານຄົນອື່ນ ແລະ ໂຄສະນາໂຕເອງ ດີ, ເອົາຄວາມຮັກເປັນການຕໍ່ລອງ ກັບວັດຖຸ, ຖ້າຢາກປະຢ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງ ມອບນັ້ນມອບນີ້ໃຫ້ , ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະມີເລື່ອງແບບນີ້ກັບຄົນທີ່ຂ້ອຍເຄີຍສັດທາ.

ສ່ວນ Pj Nutha ເປັນຄົນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສີນໃຈເລືອກຢ່າງຖິ່ຖ້ວນແຕ່ດົນແລ້ວ, ສຳລັບໃຜ ຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ຕ້ອງ ໄປ chat ກັນ online ມ່ວນປາກ, ຄັນ chat ມ່ວນປາກກາບອກສັງຄົມແດ່ ວ່າແຍກກັນຢູ່ແຕ່ດົນແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ເປັນທາງການກໍລໍພຽງຂະບວນຍຸດຕິທຳ, ເພາະເບິ່ງການເຮັດຂອງກຸ່ມຫມູ່ພວກເຈົ້າແລ້ວ ຮູ້ສືກບໍດີປານໃດ , ມີຫຍັງມາຖາມຕໍ່ຫນ້າເລີຍ ກໍ່ໄດ້ , ສະແດງຕົວເອງ ມາຫາໂລດ , ບໍແມ່ນເຮັດເຟສປອມມາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້, ບໍ່ຮູ້ຄວາມຈີງຈັກເທື່ອດອກ. ມາຫາ ຂ້ອຍ ລະຊິລຽ້ງເບຍພ້ອມ…


ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*