ໂຄຕ້າລັດຖະກອນ ສໍາລັບປີ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ບຸລິມະສິດ ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍເຫັນດີອະນຸມັດ ແບ່ງຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ (ໂກຕ້າ) ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2019 ຈໍານວນ 1.500 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຈຳນວນ 1.349 ຄົນ ໃນນີ້, ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ລັດຖະກອນບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູ) ຈຳນວນ 936 ຄົນ; ຮອງລົງມາແມ່ນກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ (ລັດຖະກອນບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນແພດ) ຈຳນວນ 220 ຄົນ; ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 33 ຄົນ; ກະຊວງການເງິນ 25 ຄົນ; ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 17 ຄົນ ຕາມລຳດັບ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈຳນວນ 30 ຄົນ ໃນນີ້, ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ 10 ຄົນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຈຳນວນ 22 ຄົນ ໃນນີ້, ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັັກ ຈຳນວນ 5 ຄົນ. ສ່ວນສະຖາບັນ, ພິພິຕະພັນ, ສະຫະພັນ ແລະ ອົງການຈຳນວນ 10 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ 2 ຄົນຕໍ່ໜຶ່ງອົງການ.  ສຳລັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 89 ຄົນ ໃນນີ້, ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ໄຊສົມບູນ ຈຳນວນ 12 ຄົນ.

ສະເພາະທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ກຳນົດ ຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງຕົນ ຕ່າງຫາກໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຕາມຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງງົບປະມານ ເຊິ່ງບໍ່ນອນໃນຈຳນວນ 1.500 ຄົນ. ແຕ່ມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນໍາສະເໜີໂກຕ້າລັດຖະກອນຂອງຕົນຫາກະຊວງພາຍໃນເພື່ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ.

ໃນແຈ້ງການໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ຕ້ອງບົນພື້ນຖານຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ເປີດເຜີຍ, ພາວະວິໄສ ແລະ ເປັນທຳ. ຜູ້ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບການສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານຕໍາແໜ່ງງານຫວ່າງ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຫ້າມເອົາພະນັກງານອາສະໝັກເຂົ້າເປັນ ລັດຖະກອນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ. ສຳລັບຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ທີ່ອະນຸມັດປີ 2019 ຈໍານວນ 1.500 ຄົນ ໃຫ້ບັນຈຸສໍາເລັດກ່ອນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *