ແມ່ຍິງຄວນລະວັງ ! ການດື່ມເຫຼົ່າເບຍໜັກ. ໂລກພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖາມຫາ…?

ຍິງໄວເຮັດວຽກ ເມື່ອຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນ ຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກງານ ຫຼັງເລີກງານກໍຕ້ອງຫາທາງຜ່ອນຄາຍ ດ້ວຍການໄປທ່ຽວ ໄປງານລ້ຽງສ້າງສັນ ຊຶ່ງແມ່ນຈະເປັນເລື່ອງມ່ວຊື່ນ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ຫາກບໍ່ລະວັງເລື່ອງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ

ເພາະແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ການອອກລິດຂອງສິ່ງມຶນເມົາໃນຜູ້ຍິງຈະແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຊາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເມົາໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ເຖິງວ່າ ນ້ຳໜັກໂຕຈະເທົ່າກັນ ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກຮ່າງ ກາຍຂອງຜູ້ຍິງມີນ້ຳ (ຊຶ່ງເປັນຕົວທີ່

ຊ່ວຍເຈືອຈາງເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍ) ນ້ອຍກວ່າ ນອກຈາກນີ້ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ຍັງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງອີກຫຼາຍປະການ ເຮົາລອງມາເບິ່ງຕົວຢ່າງນໍາກັນ

 

1. ມີຮອຍຕີກາແລະຜີວໜັງເສຍ( ຫ່ຽວ ແຫ່ງ )ເຖົ່າລົງ:  ນ້ຳທີ່ເຮົາດື່ມເປັນມອຍເຈີໄລເຊີຈາກພາຍໃນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ຜິວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳມື້ລະ 8 ຈອກ ສ່ວນເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ນັ້ນກົງກັນຂ້າມ ເພາະແມ່ນຈະມີລັກສະນະເປັນນ້ຳ ແຕ່ກັບເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍ

 

ນ້ຳຫຼາຍ ເພາະການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍເບົາເລື້ອຍຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວເກີດຮອຍຕີນກາ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຜິວທີ່ມີຮອຍຢູ່ແລ້ວເກີດຮອຍເລິກຂຶ້ນ

ນອກຈາກນີ້ ເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ໄປບຳລຸງຜິວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ວິຕາມິນບີ ຊຶ່ງການຂາດວິຕາມິນບີ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງ ຫ່ຽວ ແລະ ເປັນສິວ ອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່

 

ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວກໍຄື ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍຕັບ ເຮັດໃຫ້ຕັບບໍ່ສາມາດຜະລິດສານເຄມີ ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ ເຮັດໃຫ້ຜິວເກີດຄວາມໝອງຄ້ຳ

2. ມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ:   ມີງານວິໄຈອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວ່າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ກະຕຸ້ນການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ທັງນີ້ກໍເພາະທາດເຫຼົ້າ ຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບເຫຼົ້າໂມນເອດໂຕເຈນ ຊຶ່ງເປັນເຫຼົ້າ

ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ເຊວມະເຮັງຊະນິດຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫຼົ້າໂມນ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ອອກຟອດ ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການວິໄຈວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ

 

ເປັນປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງເຖິງຮ້ອຍລະ 11 ໂດຍການວິໄຈເທື່ອນີ້ໄດ້ນຳອາສາສະໝັກທີ່ຢູ່ໃນໄວກາງຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນ ມາສຶກສາເຖິງປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງເປັນເວລາປະມານ 7 ປີ ແລະ ພົບວ່າຜູ້ທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າ ມື້ລະຈອກເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

3. ສາເຫດຂອງຄວາມຕຸ້ຍຖາວອນ
ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເມົາແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນນຳໄປສູ່ພະຍາດຕຸ້ຍ ໂດຍສະເພາະຄົນຕຸ້ຍມີໜ້າທ້ອງ ເພາະເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າ ໃຫ້ພະລັງງານສູງຫຼາຍເກືອບເທົ່າໄຂ

 

ມັນ ຈຶ່ງເລັ່ງໃຫ້ຮ່າງກາຍສະສົມໄຂມັນໃນບໍລິເວນທ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຍິ່ງຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າ ປະສົມກັບນ້ຳຫມາກໄມ້ ຫຼື ນ້ຳອັດລົມທີ່ມີນ້ຳຕານຫຼາຍ ກໍຍິ່ງເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກ

4. ມີຜົນກະທົບທາງສະໝອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຮເດນເບິກເປີດເຜີຍຜົນການວິໄຈທີ່ພົບວ່າ ສະໝອງຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຄື່ອງດື່ມປະສົມທາດເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າສະໝອງຂອງຜູ້ຊາຍ (ຈາກການເຮັດເອັກຊະເລ ຄອມພິວເຕີສະໝອງຂອງອາສາສະໝັກ 150 ຄົນ) ລວມເຖິງພົບວ່າ ອາສາສະໝັກທີ່ດື່ມໜັກຈະມີເຊວສະໝອງນ້ອຍ ແລະ ລີບກວ່າຄົນທົ່ວໄປ

 

ທີ່ສຳຄັນຍັງພົບວ່າ ຜູ້ຍິງຈະສູນເສຍເຊວສະໝອງໃນເວລາທີ່ວ່ອງ ໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ແມ່ນຜູ້ຍິງຈະດື່ມນ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍກໍຕາມ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ຍິງຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕິດເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຮຸນແຮງຈາກພະຍາດບາງຢ່າງທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເປັນປັດໄຈສ່ຽງໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພະຍາດຫົວໃຈ ພະຍາດຊຶມເສົ້າ ພະຍາດຕັບ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *