ມີລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາ ສີແບບໃດຈີ່ງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?

ແມ່ຍີງຖືພາມີລົງຂາວ ຄຳຕອບຄື: ການມີລົງຂາວເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແມ່ຍີງເກືອບທຸກຄົນມັກຈະຕ້ອງພົບກັບອາການລົງຂາວໃນຂະນະທີ່ຖືພາ ໂດຍທີ່ແມ່ຖືພາບາງຄົນ ອາດມີລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາບໍ່ຫຼາຍເທົ່າໃດ ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຖືພາບາງຄົນພັດອາດມີອາການລົງຂາວຫຼາຍກວ່າ ເພາະຂະນະທີ່ແມ່ຖືພາ ຮ່າງກາຍຈະຜະລິດຮໍໂມນເອສໂຕເຈນຫຼາຍຂື້ນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຜະໜັງຊ່ອງຄອດຜະລິດເຊວເພີ່ມຂື້ນ ເຊີ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລັກສະນະ ແລະ ປະລິມານຂອງການລົງຂາວໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

** ລົງຂາວຄືຫຍັງ? ລົງຂາວເວລາຖືພາມີສີແນວໃດ?
ລົງຂາວຄື: ການທີ່ມີຂອງແຫຼວໃສໆ ຫຼື ສີຂູ່ນໆ ຄ້າຍໆນົມ ອອກມາທາງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍີງເນື່ອງຈາກໃນບໍລິເວນຊ່ອງຄອດ ແລະ ປາກມົດລູກນັ້ນ ຈະມີການສ້າງສານຄັດຫຼັ່ງເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງ ແລະ ຫຼໍ່ລື້ນຊ່ອງຄອດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊີ່ງການມີລົງຂາວນັ້ນຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທຳມະຊາດຂອງຜູ້ຍີງທຸກໆຄົນ

 

ໂດຍຂອງແຫຼວທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າລົງຂາວນີ້ ຈະມີແບັດທີເຣຍ ແລະ ເນື້ອເຍື້ອເົ່າໆ ທີ່ຄັ່ງຄ້າງຢູ່ພາຍໃນອະໄວຍະວະເພດອອກມານຳ ຫາກມີລົງຂາວຕອນຖືພາ ກໍ່ອາດຈະຖືໄດ້ວ່າເປັນການເຮັດຄວາມສະອາດຊ່ອງຄອດຂອງແມ່ຍີງກໍ່ໄດ້.

ລັກສະນະຂອງລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາທີ່ເປັນປົກກະຕິ ຈະມີລັກສະນະເປັນມູກໃສໆ ຫຼື ຂາວຂຸ້ນ ຄ້າຍແປ້ງປຽກ ມີປະລິມານບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຖດຍອາດມີທຸກມື້ ມື້ລະເລັກລະນ້ອຍ ສຳຫຼັບລັກສະນະຂອງລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາ ແລະ ປະລິມານຂອງລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພານັ້ນ ຂື້ນກັບອິດທິພົນຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຖືພານຳ ແຕ່ການມີລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາທີ່ປົກກະຕິນັ້ນ ບໍ່ຄວນມີກີ່ນ ແລະ ມີສີທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ເດີ້.

 

* ມີລົງຂາວຕອນຖືພາອ່ອນໆ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?
ລົງຂາວຕອນຖືພາອ່ອນໆ ເປັນອາການຍອດຮິດທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍີງຖືພາເກີດຄວາມກັງວົນໃຈ ຄິດວ່າເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂື້ນກັບໂຕເອງ ຈົນແມ່ຖືພາບາງຄົນຈະຄິດກັງວົນໄປໄກ ວ່າຈະມີຜົນຕໍ່ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງອີກດ້ວຍ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວການມີລົງຂາວຕອນຖືພາອ່ອນໆ ກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ.

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ສົນໃຈໂຕເອງເວລາທີ່ມີລົງຂາວຕອນຖືພາເພາະຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຕະຫຼອດ ແຕ່ແມ່ຄວນຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າ ລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາທີ່ອອກມານັ້ນປ່ຽນແປງໄປຈາກເດີມ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ມີອາການຜິດປົກກະຕິອື່ນໆຮ່ວມອີກ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ:

 

ປັດສະວະແສບຂັດ: ຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ ເກີດຂື້ນຮ່ວມກັບອາການລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາ ກໍ່ຖືວ່າເປັນອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຖີງແມ່ນວ່າອາການມັກຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ແມ່ຖືພາ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ແຕ່ກໍ່ຄວນທີ່ຈະໄປພົບແພດເພື່ອເຂົ້າຮັບການກວດວິນິໄສ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງເາະສົມຕໍ່ໄປ.

* ເຮົາຈະຮັບມືກັບອາການລົງຂາວລະຫວ່າງຖືພາແນວໃດດີ? ການເບີ່ງແຍງໂຕເອງສຳຄັນທີ່ສຸດ ໂດຍການເບີ່ງແຍງໂຕເອງລະຫວ່າງຖືພາກໍ່ຄື:
– ຮັກສາຄວາມສະອາດບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຢ່າໃຫ້ອັບຊື້ນ
– ເລືອກໃສ່ໂສ້ງຊ້ອນໃນທີ່ສວມໃສ່ສະບາຍ ບໍ່ຄວນຮັດແໜ່ນເກີນໄປ

 

– ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນຳ້ຢາມາສວນລ້າງຊ່ອງຄອດ ໃຫ້ລ້າງນຳ້ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍນຳ້ທຳມະດາກໍ່ພໍ
– ບໍ່ຄວນຊື່ຢາມາກີນເອງ ເພາະອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງໄດ້.
– ຫ້າມໃຊ້ຜ້າອະນາໄມແບບສອດໃນຊ່ວງຖືພາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງບໍລິເວນຊ່ອງຄອດ ແລະ ມີລົງຂາວຫຼາຍຂື້ນ.


– ຫາກເກີດມີອາການຜິດປົກກະຕິຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ຄັນ, ແສບ, ຄວນໄປພົບແພດດ່ວນ!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *