“ໃບໜາດ”ຮາກມີຣົດເຜັດຂົມເລັກນ້ອຍເປັນຢາຮ້ອນເລັກນ້ອຍອອກລິດຕໍ່ຕັບ, ມ້າມ, ກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້
ໃບໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງຫຼັງເກີດລູກ, ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນຢາຕົ້ມໃຫ້ສະຕີຫຼັງຄອດອາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນໂຕໄວ. ໃບ ແລະ ຮາກມີຣົດເຜັດຂົມເລັກນ້ອຍເປັນຢາຮ້ອນເລັກນ້ອຍອອກລິດຕໍ່ຕັບ, ມ້າມ, ກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ ໃຊ້ເປັນຢາຟອກເລືອດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ, ຊ່ວຍຂັບລົມໃນຮ່າງກາຍ.

ຮາກໃຊ້ຕົ້ມເອົານ້ຳກິນເປັນຢາແກ້ບວມ, ແກ້ອາການປວດຂໍ້ ລວມເຖີງແຜຟົກຊ້ຳ. ສ່ວນໃບນຳມາບົດເປັນຜົງລະອຽດນຳມາປະສົມກັບເຫຼົ້າໃຊ້ໂພະ ຫຼື ທາເປັນຢາແກ້ປວດຂໍ້, ແກ້ບວມ, ແກ້ປວດຫຼັງ, ປວດແອວ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ພາເຂົ້າລາວ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*