Apple ປັບແຜນຫຼຸດການຜະລິດ iPhone ລົງເຫຼືອ 40 ລ້ານຫນ່ວຍ ຮັບຍອດຂາຍຕົກ

Apple ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບຊ່ວງເວລາທີ່ລໍາບາກໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂຟນ ເລີຍກຽມຫຼຸດການຜະລິດ iPhone ລົງມາຈາກເດີມທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ໄດ້ 48 ລ້ານຫນ່ວຍ ລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ-ມີນາ ເຊິ່ງການປັບແຜນໃນຄັ້ງນີ້ຈະຫຼຸດການຜະລິດລົງເຫຼືອ 43 ລ້ານຫນ່ວຍ ແຕ່ລ່າສຸດບໍລິສັດມີການປັບແຜນອີກຄັ້ງໂດຍຫຼຸດລົງໃຫ້ຜະລິດ 40 ລ້ານເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ

ແຫຼ່ງຂ່າວໃຫ້ສໍາພາດກັບ Nikkei Asian Review ວ່າ Apple ມີການສອບຖາມໄປຍັງຜູ້ຜະລິດໄອໂຟນໃຫ້ຫຼຸດການຜະລິດໃນໄຕມາດທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງຄໍາຂໍນີ້ໄດ້ປະກາດອອກມາກ່ອນວັນທີ່ 2 ມັງກອນ 2019 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼຸດລົງກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*