ສູດນ້ຳຕົ້ມໝາກຮຸ່ງ ຕົ້ມດື່ມເພື່ອປັບສົມດຸນຮ່າງກາຍ ແລະ ລ້າງສານພິດໃນລຳໄສ້

ວິທີເຮັດ

1. ນຳໝາກຮຸ່ງດິບ 1 ໜ່ວຍ ມາເຮັດຄວາມສະອາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກຈາກນັ້ນຜ່າເຄິ່ງ ເອົາໄສ້ ແລະ ແກ່ນອອກລ້າງໃຫ້ສະອາດ

2. ໃບເຕີຍສະອາດ 1 ກຳມື ມັດເປັນກ້ອນໃຫ້ແໜ້ນ 1 ມັດ ໂຕຊ່ວຍປະສານຢາໃນການຕົ້ມນ້ຳໝາກຮຸ່ງ

3. ຄ້າງນ້ຳເປີດໄຟໃຫ້ນ້ຳເດືອດ ແລ້ວໃສ່ໝາກຮຸ່ງ ພ້ອມ ມັດໃບເຕີຍ ລົງຕົ້ມ ຈັບເວລາຫຼັງນ້ຳເດືອດ 15 ນາທີ

4. ການດື່ມ ດື່ມຂະນະອຸ່ນໆ ເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງກິນຕອນກ່ອນ 7.00 ມ ຈະດີທີ່ສຸດ ກິນເທື່ອລະ 1 ຈອກ ກິນມື້ໜຶ່ງບາມື້ໜຶ່ງ ຕິດຕໍ່ກັນ 1 ເດືອນ

ປະໂຫຍດນ້ຳຕົ້ມໝາກຮຸ່ງ

1. ປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ

2. ຊ່ວຍລ້າງສານພິດໃນລຳໄສ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*