ແຈ້ງການ!! ຈາກທະນາຄານກາງ ເລື່ອງໃຫ້ມີສະຕິໃນການລົງທືນ ຫຼື ຊື້-ຂາຍ ເງີນຄຣິບໂຕ (Bitcoin, Ethereum, litecoin)

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ

ແຈ້ງການ
ເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ,ຊາວຄ້າຂາຍ,ພະນັກງານ,ທະຫານ, ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ເລື່ອງ : ການນໍາໃຊ້ ແລະ ລົງທືນຊື້ຂາຍ ເງີນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency)
– ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ່ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ່ 14 ຕຸລາ 1999
– ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບຊໍາລະ ສະບັບເລກທີ່ 32/ສພຊ , ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2017

ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ , ຊາວຄ້າຂາຍ ,ພະນັກງານຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ : ປະຈຸບັນ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ ໂດຍມີການນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ມາໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງີນ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບໃຫ້ບໍລິການທາງການເງີນໃນຮູບແບບລັກສະນະຕ່າງໆ ລວມທັງການກໍາເນີດຂອງຄຣິບໂຕ (Crypto currency) ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄຣິບໂຕສະກຸນ Bitcoin, Ethereum, litecoin ແລະ ອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວກໍ່ຄືເລີ່ມມີກນໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເງີນຄຣິບໂຕເຂົ້າໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ , ມີການໂຄສະນາໃຫ້ລົງທືນ , ຊື້ຂາຍ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງີນຄຣິບໂຕ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນເງີນດິຈີຕອນ( Digital Currency ) ທີ່ນິຍົມທົ່ວໂລກ
ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານດັ່ງນີ້ :


1. ເງີນຄຣິບໂຕ ບໍ່ແມ່ນເງີນ ແລະ ບໍ່ແມນເຄື່ອງມື ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອການຊໍາລະໜີ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກເງີນ ຄຣິບໂຕ ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດເປັນເງີນທີ່ໃຊ້ເພື່ອການຊໍາລະໜີ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ມີນິຕິກໍາກໍານົດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ
2. ການລົງທືນ ຫຼື ຊື້-ຂາຍ ເງີນຄຣິບໂຕ, ປະຊາຊົນຄວນມີສະຕິລະວັງ ແລະ ສືກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງເພາະວ່າ ເງີນຄຣິບໂຕ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ , ຄວາມສ່ຽງດ້ານລາຄາທີ່ຜັນຜວນສູງ , ຄວາມສ່ຽງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອາດເປັນຊ່ອງທາງຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໃຊ້ເພື່ອຫຼອກລວງ ຫຼື ສໍ້ໂກງປະຊາຊົນໄດ້
ດັ່ງນັ້ນ , ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ , ພະນັກງານ ,ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການນໍາໃຊ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍເງີນຄຣິບໂຕ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*