5 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ນົມຍານ” ກ່ອນໄວ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ນົມຍານ” ກ່ອນໄວ

1. ບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ

ການບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເປັນເພາະຄວາມສະບາຍ ຮູ້ສຶກໂລ່ງບໍ່ອຶດອັນ ຖ້າເປັນຊ່ວງຕອນນອນກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າບໍ່ນຸ່ງເສືອຊ້ອນຕະຫຼອດມື້ທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງ ທັງຍ່າງ ທັງແລ່ນ ທັງໂດດ ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ນົມຂອງທ່ານຢ່ອນຍານແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຄົນທີ່ອອກກພລັງກາຍແບບບໍ່ນຸ່ງເສືອຊ້ອນ ກໍ່ຍິ່ງຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ນຸ່ງເລີຍ

2. ນຸ່ງເສືອຊ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່ານົມ

ສາເຫດທີ່ຜູ້ຍິງເຮົາເລືອກເສືອຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂະໜາດຂອງນົມ ອາດເປັນເພາະຜິດພາດໃນການເລືອກຊື້ ຫຼືບໍ່ກໍ່ພະຍາຍາມນຸ່ງເສືອຊ້ອນໃຫຍ່ກວ່າຂະໜາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງນົມເບິ່ງຄືວ່າໃຫຍ່ຂື້ນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກມັນຈະເບິ່ງບໍ່ງາມ ບໍ່ກະຊັບແລ້ວ ການນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຜິດຂະໜາດຈະເຮັດໃຫ້ນົມຂອງເຮົາຢ່ອນຍານໄດ້ງ່າຍຂືນ ຄົນທີ່ຢາກເບິ່ງມີນົມໃຫ້ເລືອກນຸ່ງແບບທີ່ມີຟອງນ້ຳເສີມຈະດີກວ່າ ເພື່ອຄວາມກະຊັບແລະບໍ່ເປັນສາເຫດຂອງນົມຢ່ອນຍານໃນອະນາຄົດ

3. ຫຼຸດນ້ຳໜັກຜິດວິທີ

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສາວໆທີ່ຢ້ານຕຸ້ຍທັງຫຼາຍ ທີ່ມັກໂຫມອອກກຳລັງກາຍລຸດນ້ຳໜັກ ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ ອົດເຂົ້າຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈ່ອຍໂຊມຢ່າງໄວ ຂໍລອງໃຫ້ຄິດໃໝ່ດີໆ ເພາະຕ້ອງຮູ້ໄວ້ກ່ອນວ່ານົມຂອງເຮົາມີໄຂມັນເປັນສ່ວນປະກອບເຊັ່ນກັນ ເມື່ອໃດທີ່ນ້ຳໜັກຫຼຸດໄຂມັນບໍລິເວນນົມກໍ່ຈະຫຼຸດລົງຕາມໄປດ້ວຍ ແລະເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປັບໂຕບໍ່ທັນ ນົມກໍ່ຈະຍານຄືຖົງກາເຟ

4. ສູບຢາ

ການສູບຢາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສວຍຄວາມງາມຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ ຄົນທີ່ສູບຢາຫຼາຍໆຈະເຮັດໃຫ້ເລືອກໄປຫຼໍ່ລ້ຽງບໍລິເວນຜິວໜັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະຜົນຂອງມັນກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ນົມຂອງເຮົາຢ່ອນຍານໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

5. ອອກກຳລັງກາຍຕ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼາຍເກີນໄປ

ການອອກກຳລັງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າບໍ່ລະມັດລະວັງໂຕກໍ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີໄດ້ນຳ ຖ້າທ່ານຢ້ານວ່ານົມຈະຍານ ເມື່ອຮູ້ວ່າຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍທ່າທີ່ຕ້ອງອອກແຮງໃນການຕ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ ຫຼືການທີ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຂື້ນລົງແບບສະໝ່ຳສະເໝີເຊັ່ນການໂດດ ການແລ່ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນົມຂອງທ່ານຄ່ອຍໆຍ່ອນຍານ ວິທີແກ້ກໍ່ຄືໃຫ້ເລືອກສະປອດບຣາ ເພື່ອໃຫ້ຊົງນົມກະຊັບ ບໍ່ໄປຕາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*