ອາຫານທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້ານົມ ແລະບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ລູກອ່ອນ

ການເລີ່ມຕົ້ນເປັນແມ່ ຕ້ອງໄດ້ດູແລຕົວເອງ ເພາະຫຼັງຈາກມີລູກແລ້ວ ກໍເທົ່າກັບວ່າມີອີກໜຶ່ງຊີວິດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນຖືພາ ຈົນເກີດອອກມາ, ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມສຳຫຼັບການໃຫ້ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຮັກ ນັ້ນກໍຄື “ນໍ້ານົມແມ່” ແຕ່ກໍມີແມ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງພົບກັບນໍ້ານົມໜ້ອຍ, ມື້ນີ້ ລາວໂພສ ມີອາຫານທີ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນໃຫ້ຮູ້ກັນ ເພື່ອເພີ່ມນໍ້ານົມໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ເຕັມທີ່

1. ຜັກອີຮຸມ: ໃບ ແລະດອກ ມີວິຕາມິນຊີສູງ, ມີໂພແທສຊຽມສູງ, ໂປຣຕີນສູງ ທີ່ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມນໍ້ານົມ ແລະມີແຄວຊຽມສູງ ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກຂອງແມ່ແຂງແຮງ

2.ຂີງ: ມີໂປຣຕີນ, ໄຂມັນ, ແຄວຊຽມ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ1, ບີ2, ຄາໂບໄຮເດດ ແລະຍັງມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ, ເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະເຮັດໃຫ້ນໍ້ານົມໄຫຼອອກມາສະດວກ

3. ຜັກຕຳນິນ: ມີເສັ້ນໃຍອາຫານໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊ່ວຍບຳລຸງນໍ້ານົມແມ່ສຸດໆ, ນອກຈາກນີ້ ໃນຜັກຕຳນິນຍັງມີໂປຣຕີນ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ1, ບີ2, ບີ3, ວີຕາມິນຊີ, ແຄວຊຽມ

4. ຫົວປີ: ມີທາດເຫຼັກ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນນໍ້ານົມໄດ້ດີີ ແລະມີແຄວຊຽມສູງ, ມີໂປຣຕີນ, ຟອສຟໍຣັສ ແລະສານອື່ນໆ ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດກະເພາະ, ​ລຳໄສ້, ບຳລຸງເລືອດໄດ້ອີກດ້ວຍ

5. ໃບກະເພົາ: ມີແຄວຊຽມ, ທາດເຫຼັກ, ຟອສຟໍຣັສສູງ ເຊິ່ງຄວາມຮ້ອນຈາກໃບກະເພົາ ຊ່ວຍການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້ານົມໃຫ້ກັບແມ່ລູກອ່ອນໄດ້

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*