21 ຂໍ້ຂອງການເປັນສາມີທີ່ດີ

ຜົວທີ່ດີຕ້ອງມີ 21 ຂໍ້

1. ເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະບໍ່ຂີ້ຕວົະ

2.  ເປັນຄົນຮັກຄອບຄົວ ຮັກລູກຮັກເມຍ

3. ບໍ່ເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້ ເຖິງແມ່ນມີໂອກາດກໍ່ຕາມ

4. ເປັນຄົນມີສັດຈະ ຮັກສາຄຳເວົ້າ ແລະໜັກແຫນ້ນ

5. ບໍ່ເຫັນຄົນອື່ນດີກ່ວາ ພັນລະຍາຕົນ

6. ບໍ່ຕິດເຫລົ້າ ຕິດການພະນັນ

7. ບໍ່ມັກຫລີ້ນມັກທ່ຽວ ບໍ່ອອກນອກລູ້ນອກທາງ

8. ໃຫ້ກຽດ ປົກປ້ອງ ພັນລະຍາສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ

9. ເວລາຜິດກັນບໍ່ລົງໄມ້ລົງມື

10. ບໍ່ເອົາເມຍໄປທຽບກັບຜູ້ຍິງອື່ນ

11. ບໍ່ຂົ່ມເຫງເອົາປຽບພັນລະຍາ

12. ຕາມໃຈພັນລະຍາ ຖ້າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍ

13. ບໍ່ເວົ້າຈາທຳຮ້າຍຈິດໃຈ ແລະເຮັດພັນລະຍາ ຮ້ອງໄຫ້

14. ພາໄປກິນຂອງທີ່ເມຍມັກ (ບາງຄັ້ງ)

15. ຈື່ໄວ້ວ່າເມຍມັກຫຍັງ ແລ້ວຊື້ມາໃຫ້ (ບາງຄັ້ງ)

16. ເວລາມີບັນຫາກໍ່ຄວນປຶກສາກັບເມຍເປັນຄົນທຳອິດ

17. ບໍ່ນອກໃຈເມຍ ເອົາເມຍນ້ອຍຫ້ອຍເມຍປາຍ

18. ໄວ້ໃຈໃຫ້ເມຍເບິ່ງແຍງເງິນທອງ

19. ໄປໃສມາໃສກໍ່ໂທຂອບເມຍ ເພາະຮູ້ວ່າເມຍເປັນຫ່ວງ

20. ບໍ່ກົ້ມຫນ້າຫລີ້ນແຕ່ເກມ ຫລີ້ນແຕ່ມືຖືຈົນລືມໃສ່ໃຈເມຍ

21. ຕ້ອງຫມັ່ນເຮັດວຽກບ້ານປະຈຳ ບໍ່ວ່າຈະເມື່ອຍປານໃດກໍ່ຕາມ (ເພື່ອເມຍ)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*