…ຂໍ້ຄິດດີໆ…

1. ມື້ວານບໍ່ສາມາດກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງໄດ້
ຈື່ງມີມື້ອື່ນໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງດີໆຕໍ່ໄປ

2. ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ານທ່ານທຸກບັນຫາໄດ້ຄື ໂຕທ່ານເອງ

3. ເລື່ອງວຸ້ນວາຍຢູ່ເທິງໂລກນີ້ມີຢູ່ 2 ຢ່າງເທົ່ານັ້ນຄື ໄປຫລົງຮັກ ແລະ ໄປຫລົງຊັງ

4. ຄວາມສະບາຍໃຈບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຮັດທຸກຢ່າງໃຫຫ້ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ເກີດຈາກໃຈທີ່ຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ດັ່ງໃຈເຮົາໄປໝົດທຸກຢ່າງ

5. ຕ່າງຄົນຕ່າງຄວາມຄິດ ຕ່າງຈິດຕ່າງໃຈ ຢ່າດູຖູກຄວາມຄິດໃຜ ຖ້າຫາກເຮົາຄິດຕ່າງອອກໄປ

6. ອ່ານໜັງສືໄດ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ອ່ານເຫດການອອກສຳຄັນກວ່າ ອ່ານຄົນອື່ນອອກສຳຄັນຫຼາຍ ອ່ານຕົນເອງອອກສຳຄັນທີ່ສຸດ

7. ຖ້າຄິດໄດ້ໃຫ້ຊ່ວຍຄິດ
ຖ້າຄິດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊ່ວຍເຮັດ
ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
ຖ້າຮ່ວມມືບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ
ຖ້າໃຫ້ກຳລັງໃຈບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຢູ່ຊື່ໆ

8. ປະໄດ້ໃຈກໍ່ສະອາດ
ວາງໄດ້ໃຈກໍ່ປອດໂປ່ງ
ປົງໄດ້ໃຈກໍ່ເຢັນ
ອະໄພໄດ້ ໃຈກໍ່ສະຫງົບ

9. ເງົາຈັນເກີດຈາກຄວາມສະຫງົບຂອງນຳ້ ແບບໃດ
ປັນຍາເກີດຈາກຄວາມສະຫງົບຂອງໃຈ ແບບນັ້ນ

10. ບໍ່ແມ່ນຄວາມທຸກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດຫຼາຍ ແຕ່ເປັນເພາະເຮົາຄິດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກ

11. ຮູ້ຈັກໃຫ້ ຮູ້ຈັກຮັບ ຮູ້ຈັກປັບ ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ
ຮູ້ຈັກແບ່ງ ຮູ້ຈັກໄດ້ ຮູ້ຈັກແຂງ ຮູ້ຈັກຄາຍ
ຊີວິດສິເບົາສະບາຍ ແລະມີຄວາມສຸກ

12. ຫາບ່ອນສະງຽບຮ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ເທົ່າງຽບທີ່ໃຈຕົນເອງ ຮູ້ຈັກຄົນຮ້ອຍຄົນຍັງບໍ່ເທົ່າ ຮູ້ຈັກຕົນເອງພຽງຄົນດຽວ

13. ເມື່ອມີຈົ່ງຮູ້ຈັກທີ່ຈະໃຫ້ ເມື່ອໄດ້ຈົ່ງຮູ້ຈັກທີ່ຈະພໍ
ເມື່ອຂໍຈົ່ງຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າ ຄົນເຮົາເກີດມາເຖິງເວລາ……ກໍ່ຕ້ອງຈາກໄປ

14. ສິ່ງທີ່ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຄືເວລາ
ສິ່ງທີ່ໜີບໍ່ໄດ້ຄືຄວາມຕາຍ
ສິ່ງທີ່ຊື້ບໍໄດ້ຄືສຸຂະພາບ ແລະຊີວິດ
ສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄືໃຈຄົນ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງອົດທົນຄືໃຈຕົນເອງ

15. ໄຟບໍ່ໄດ້ຮ້ອນ ຖ້າເຮົາບໍ່ເອົາໂຕເຂົ້າໄປໄກ້
ທຸກໃດໆກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໜັກໃຈ ຖ້າບໍ່ເອົາໃຈເຂົ້າໄປແບກໄວ້

16. ກຳລັງໃຈອາດຫາໄດ້ຈາກຄົນຮອບຂ້າງ
ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງເຮົາຕ້ອງສ້າງມັນຂື້ນມາເອງ

17. ບາງຄັ້ງກຳລັງໃຈຈະມີໄວ້ໃຫ້ຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃຫ້ໂຕເອງນຳ

18. ເມື່ອຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເດີນໄປຂ້າງໜ້າ
ກ່ຢ່າຫວັ່ນໄຫວກັບບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງພົບເຈີະ

19.ຄົົນມີປັນຍາມັກເບິ່ງເຫັນໂອກາດໃນທຸກໆບັນຫາ
ຄົນຂາດປັນຍາມັກເບິ່ງເຫັນປັນຫາໃນທຸກໆໂອກາດ

20. ທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ
ບໍ່ຜິດທີ່ຈະຊັງ ແຕ່ຜິດທີ່ເຮົາບໍ່ຂໍໂທດກັນ

21. ຈັງເປັນຄົນດີຄົນເກັ່ງ ແລະມີຄວາມສຸກ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນຄົນໂດຍສົມບູນແບບແລ້ວ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*