10 ນິໄສເສດຖີ ທີ່ລວຍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຄິດຊິເລີ່ມສ້າງຕົວຕ້ອງເຮັດແບບນີ້

ຢາກລວຍດ້ວຍຕົນເອງພຽງຂະຫຍັ່ນຢ່າງດຽວມັນບໍ່ພໍແຕ່ຕ້ອງມີວິໄນແບບເສດຖີທີ່ສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວດ້ວຍໜຶ່ງສະໝອງສອງມືຂອງຕົວເອງເຖີງຈະເອີ້ນວ່າຄົບເຄື່ອງຢາກລວຍດ້ວຍຕົນເອງພຽງຂະຫຍັ່ນຢ່າງດຽວມັນບໍ່ພໍແຕ່ຕ້ອງມີວິໄນແບບເສດຖີທີ່ສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວດ້ວຍໜຶ່ງສະໝອງສອງມືຂອງຕົວເອງເຖີງຈະເອີ້ນວ່າຄົບເຄື່ອງ

1.ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ+ການອອກກຳລັງກາຍແບບສະໝ່ຳສະເໝີທຸກມືຖືເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດ+ເພາະການອອກກຳລັງກາຍ

2. ອ່ານໜັງສືຕະຫຼອດ ການອ່ານໜັງສືເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ 80% ຂອງນັກທຸລະກິດທີຄ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງນ້ອຍ 30 ນາທີຕໍ່ມື້ໃນການອ່ານໜັງສື ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ໜັງສືທີ່ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ອ່ານສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນໜັງສືທີ່ກ່ຽວກັບປະວັດຂອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ໜັງສືປະຫວັດສາດ

 

3. ຕື່ນເຊົ້າ ຄຳສຸພາສິດເວົ້າວ່າ “ນົກທີ່ຕື່ນເຊົ້າ ຫາໜອນໄດ້ກ່ອນ” ມັນຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ວຍຕົນເອງຖືເອົາໄວ້ເປັນຫຼັກ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ນເຊົ້າຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍໃນການສຶກສາພົບວ່າເກືອບ 50% ຂອງຄົນທີ່ລວຍຈາກເຫືອຂອງຕົນເອງມັກຈະເປັນຄົນທີ່ຕື່ນກ່ອນເວລາເຮັດວຽກຂອງຕົວເອງ 3 ຊົ່ວໂມງ

 

4. ຄິດບວກ ຄວາມສຳເລັດໃນໄລຍະຍາວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກິດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກໜັກພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງມີການຄິດບວກ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈົນກາຍເປັນມະຫາເສດຖີດ້ວຍເຫືອຂອງຕົນເອງລ້ວນແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຄິດໃນແງ່ບວກ ນັ້ນກໍ່ເປັນເພາະວ່າຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນເຮົາກ້າວໄປສູ້ສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ດີກວ່າ

5. ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປພ້ອມໆກັນ ນັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈົນເປັນມະຫາເສດຖີເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດປະສົບໄດ້ໂດຍຄົນດຽວ ແຕ່ຕ້ອງມີກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ່ນທີ່ຈະປິສົບຜົນສຳເລັດຄອຍອຸປະຖຳ ເພາະຄົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຄວາມສຳເລັດຄືໆກັນຈະຊ່ວຍກັນຜັກດັນໃຫ້ທີມໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ດີກວ່າການເຮັດແຕ່ຄົນດຽວ

6. ວາງຕົວເໝາະສົມ ແລະ ມີມາລະຍາດທີ່ດີ ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເກືອບໝົດທຸກຄົນທີ່ວາງຕົວເໝາະສົມ ແລະ ມີມາລະຍາດທາງສັງຄົມທີ່ດີ ເພາະມັນເປັນໜຶ່ງໃນກະແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ ການວາງຕົວຢ່າງເໝາະສົມໃນວົງສັງຄົມຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເບິ່ງເຮົາໃນແງ່ບວກ ແລະ ຢາກໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອຮ້ອງຂໍ ເຊີ່ງມາລະຍາດທີ່ດີງ່າຍໆ ທີ່ນັກທຸລະກິດບໍ່ເຄີຍພາດກໍ່ຄື ການສົ່ງກາດຂອບໃຈ ຫຼື ການສະແດງຄວາມຍິນດີດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈໃນໂອກາດຕ່າງໆ ການແຕ່ງຕົວໃຫ້ຖືກຕາມສະຖານະການ ລວມທັ້ງມາລະຍາດໃນໂຕະອາຫານ

7. ໃຫ້ເວລາ 15-30 ນາທີ ຕໍ່ມື້ໃນການຄິດເຖີງເລື່ອງຕ່າງໆ ການຄິດ ເປັນອີກກະແຈທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈື່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຄິດ ໂດຍມີການສຶກສາໜຶ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ເວລາຕົວເອງມື້ລະ 15-30 ນາທີໃນຊ່ວງເຊົ້າ ເພື່ອຄິດເຖີງເລື່ອງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທຸລະກິດ ສຸຂະພາບ ການເງິນ ຫຼື ເລື່ອງຂອງການບໍລິຈາກ ເຊີ່ງມັນເຮັດໃຫ້ພວດເຂົາສາມາດຈັດການສິ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ

8. ຍິນດີນຳຂໍ້ສະເໜີ ຄວາມສຳເລັດຈະບໍ່ເກິດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ຟີດແບັກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດລ້ວນແຕ່ເປັຍສິ່ງທີ່ຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ກຳລັງຢູ່ນັ້ນໄປໃນທາງທີ່ຖືກແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນບັນດາເສດຖີທີ່ສ້າງຕົວຂຶ້ນມາດ້ວຍຕົວເອງຈະຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ອື່ນສະເໝີ

9. ໃຊ້ເວລາທຸກວິນາທີແບບຄຸ້ມຄ່າ ອີກເຄັດລັບໜຶ່ງທີ່ກາຍເປັນນິໄສຂອງບັນດາເຫຼົ່າມະຫາເສດຖີລະດັບໂລກທີ່ສ້າງຕົວຂຶ້ນມາດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນກໍ່ຄື ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາແບບຄຸ້ມຄ່າຕະຫຼອດ ແລະ ບໍໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາເດັດຂາດ ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າໃຫ້ເວລາກັບທຸກໆເລື່ອງ ກໍ່ຈະເສຍລ້າ

10. ບໍ່ຢ້ານລົ້ມເຫຼວ ແນ່ນອນວ່າການດຳເນີນທຸລະກິດນັ້ນມັນມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວສາມາດເກິດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ບັນດາຄົນເສດຖີທີ່ຮັງມີມາດ້ວຍເຫືອແຮງຂອງຕົຍເອງນັ້ນເປົນຄົນທີ່ບໍ່ຢ້ານກັບຄຳວ່າ ລົ້ມເຫຼວ ເພາະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າທຸກເທື່ອທີ່ລົ້ມເຫຼວ ມັນມີໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*