ຫມາຂ້ອຍຕາຍຍ້ອນ ເລືອກຜິດ

ບໍ່ຮູ້ຈັກຊິວ່າ. ໄປຟັງເອົາໃນຄລິບ. ໝາຂ້ອຍຍັງຍ່າງໄດ້ໄປມາດີ ແຕ່ອາການມັນເຫງົາ+ຮາກ ຄລີນິກທີ່ໄປປະຈໍາເຂົາປິດວັນອາທິດ ເລີຍພາມັນໄປຄລີນິກ ivet ເພາະເປີດວັນອາທິດເລີຍຢາກລອງເບິ່ງເພາະຖ້າວັນຈັນຢ້ານອາການໜັກ. ຕອນເຂົາໄປຄລີນິກ ກະຍັງຍ່າງໄດ້ໄປມາສະດວກ. ພໍຫຼັງຈາກໃສ່ນໍ້າເກືອເຂົາພັດໃສ່ທາງສັນຫຼັງ ແລ້ວບີບຖົງນໍ້າເກືອໃຫ້ນໍ້າເກືອເຂົ້າໃນໂຕມັນໄວ. ຕອນໃສ່ໝາຂ້ອຍຫາຍໃຈແຮງຂຶ້ນຫົວໃຈມັນເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ ຂ້ອຍຖາມໝໍວ່າມັນຕັ້ງເປັນແບບນີ້ຫວາເຂົາກະວ່າປົກກະຕິ. ມາຮອດເຮືອນໝາຂ້ອຍກະວົນກະວາຍ ຊອກບ່ອນນອນ. ບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່ ນອນໃສກະບໍ່ດີ ເວລາປະມານ 9:00 ຫາຍໃຈແຮງຂຶ້ນ ຄືມັນແໜັນໜ້າເອິກລະກະຂາດໃຈຕາຍເອົາລ້າໆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*