ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຄືບໜ້າກວ່າ 20%

ທ່ານ ປໍທອງ ໂງ່ນພະຈັນ ຄະນະຄຸ່ມຄ້ອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການດັ່ງກ່າວວ່າ: ປັດຈະບັນວຽກງານກໍ່ສ້າງໄດ້ຄືບໜ້າກວ່າ 20% ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄື: ເຈາະອຸໂມງສໍາເລັດ 53 ແຫ່ງ ລວມ 128 ຈຸດກໍ່ສ້າງ, ມີຄວາມຍາວກວ່າ 37 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງຂົວ 47 ແຫ່ງ, ຊີເຈາະເສົາເຂັມໄດ້ 2.657 ເຂັມ, ລວມຄວາມຍາວ 76 ກວ່າກິໂລແມັດ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້ທັງໝົດ 848 ກິໂລແມັດ ແລະ ຂົວຊົ່ວຄາວຄວາມຍາວ 2.361 ແມັດ, ຕິດຕັ້ງສາຍໄຟຟ້າ 445 ກິໂລແມັດ, ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ 250 ໜ່ວຍ, ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.
ທ່ານ ປໍທອງ ໂງ່ນພະຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງທີ່ກໍານົດໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 5 ປີ (ແຕ່ປີ 2017-2021) ໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງຊັ້ນໜ້າທາງ, ຂົວ ແລະ ອຸໂມງ ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ 2020, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະແມ່ນວຽກຕິດຕັ້ງລາງ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານ, ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທັນກໍານົດເວລາ, ມີຄວາມປອດໄພໃນການກໍ່ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນທັງສອງປະເທດ.
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດມອບພື້ນທີ່ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 84% ຂອງລວງຍາວທັງໝົດ. ພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງລົດຟໄໃນໄລຍະຕົ້ນທີ່ມີຈານວນ  18 ຂະບວນ, ໃນນັ້ນ 4 ຂະບວນສໍາລັບຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ 14 ຂະບວນ ສໍາລັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: © ShareKao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*