ອັນດັບສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລາວຢູ່ທີ່ 135 ເພີ່ມຂຶ້ນ 12 ອັນດັບ ໃນປີ 2017 ຢູ່ຫ່າງຈາກຄ່າລະເລ່ຍໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ

ມື້ນີ້ (22 ກຸມພາ 2018) transparency.org ຂອງອົງການື່ອຄວາມໂປ່ງໃສນານາຊາດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ດັດຊະນີການຮັບຮູ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປະຈຳປີ 2017 ( Corruption Perception Index-CPI ຫຼື ຊີພີໄອ ) ເຊິ່ງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພາບລັກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພາກລັດໃນທົ່ວໂລກປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງເປັນການຈັດອັນດັບ 180 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.
ຜົນປະກົດວ່າ ໃນຄັ້ງນີ້ ປະເທດລາວໄດ້ຄະແນນຊີພີໄອຫຼຸດລົງຈາກປີກ່ອນ 1 ຄະແນນ ຄື 29 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນເຕັມ 100 ຄະແນນ ເຮັດໃຫ້ມາຢູ່ອັນດັບທີ 135 ຈາກປີກ່ອນ (2016) ທີ່ໄດ້ 30 ຄະແນນ ແລະ ຢູ່ອັນດັບທີ 123. ຂະນະດຽວກັນ ປະເທດນິວຊີແລນ ກໍຂຶ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງດ້ວຍຄະແນນຊີພີໄອ 89 ຄະແນນ


ຕາມດ້ວຍປະເທດເດນມາທີ່ເຄີຍໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງໃນປີ 2016 ຕາມດ້ວຍປະເທດຟິນແລນອັນດັບທີ 3, ປະເທດນໍເວອັນດັບທີ 4 ແລະ ປະເທດສະວິດເຊີແລນອັນດັບທີ 5.
ສ່ວນປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນຫຼາຍກວ່າລາວປະກອບມີ ສິງກະໂປ 84 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບທີ 6, ຕິມໍເລສເຕ 38 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບທີ 91, ມາເລເຊຍ 47 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບທີ 62, ໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ 37 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບ 96, ຫວຽດນາມ 35 ຄະແນນ ອັນດັບ 107, ຟິລິບປິນ 34 ຄະແນນ ອັນດັບ 111, ມຽນມາ 30 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບທີ 130.ສ່ວນປະເທດອາຊຽນທີ່ມີຄະແນນໜ້ອຍກວ່າລາວໄດ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ 21 ຄະແນນ ຢູ່ອັນດັບ 161.
ການທີ່ຄະແນນຂອງປະເທດລາວຫຼຸດລົງຈາກ 30 ມາເປັນ 29 ໃນປີ 2017 ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຢູ່ຫ່າງຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກເຊິ່ງ trasparency.org ກຳນົດໄວ້ທີ່ 43 ຄະແນນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*