ຄວນອ່ານ…!! ເມື່ອເວລາຖືກຖີ້ມ 7 ວິທີເຫັນຜົນຮັກໄດ້ກໍ່ຕ້ອງເລີກຮັກໄດ້? ອ່ານເພີ່ມກົດເລີຍ

ຄວາມຮັກມັກເກີດຂື້ນກັບຄົນສອງຄົນ ທີ່ຕ້ອງຄອຍດູແລເອົາໃຈໃສ່ທະນຸທະໜອມຄວາມຮັກເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເມື່ອມື້ໜື່ງອີກຄົນແປປ່ຽນໄປ ຈາກຄົນທີ່ມີກັນ ແລະ ກັນກັບປະໃຫ້ອີກຄົນຢູ່ຢ່າງດຽວດາຍ ແລະ ເມື່ອເຖີງເວລາຄວາມຮັກສີ້ນສຸດລົງຄົນທີ່ເຈັບກໍ່ຕ້ອງຮັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ຈະມີວິທີແນວໃດໃຫ້ລືມເຂົາ ແລະ ກັບມາຮັກໂຕເອງ.


1. ເມື່ອທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວໃນການດູແລສາຍສຳພັນທີ່ມີໃຫ້ຄົນຮັກ ແຕ່ເຂົາກັບບໍ່ສົນໃຈເຈົ້າເຕືອນໂຕເອງເອົາໄວ້ວ່າ ເຂົາເປັນຝ່າຍປະຕິເສດຄວາມຮັກຈາກເຈົ້າເອງດັ່ງນັ້ນເຂົາຈີ່ງບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສືກທຸກຮ້ອນມີແຕ່ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ກັບຈະເປັນຝ່າຍເຈັບເພີ່ມຂື້ນ.


2. ເມື່ອຍອມຮັບກັບສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ແລ້ວ ລອງໃຊ້ເວລາກັບໂຕເອງເພື່ອຫາຕົ້ນຕໍສາເຫດທີ່ແທ້ຈີງວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າກັບເຂົາ ຈີ່ງໄປດ້ວຍກັນບໍ່ໄດ້ໃນໃຈຂອງເຈົ້າອາດຈະຄິດວົນວຽນຢູ່ວ່າ ເມື່ອເຈົ້າທຸ່ມເທຄວາມຮັກໄປ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈີ່ງບໍ່ໃຫ້ສີ່ງດຽວກັບມາ ຈີ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນສ້າງບັນຫາແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄື ເຂົາມີເຫດຜົນໃນໃຈບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັກເຈົ້າໄດ້.


3. ຫາກຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າກຳລັງວິຕົກ ເຂົາບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮັກກັບເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ ສີ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳຫຼັບເຈົ້າຄື ຕ້ອງຍອມຮັບມັນຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເມື່ອເຂົາເລີກຮັກເຈົ້າເອງຕ້ອງພະຍາຍາມຢຸດຄິດທີ່ຈະຍື້ໃຫ້ເຂົາກັບມາຫາເຈົ້າສາ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຈົມຢູ່ກັບເລື່ອງລາວຮ້າຍໆ ຕ້ອງຫາກິດຈະກຳດີໆ, ມ່ວນໆເຮັດ ຫຼື ອອກໄປສ້າງສັນເວົ້າລົມກັບໝູ່ເພື່ອນໃຫ້ສະບາຍໃຈຂື້ນ.


4. ສີ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ເກັບຄວາມຊົງຈຳຂອງຄວາມຮັກໃນອະດີດເອົາໄວ້ຖີ້ມມັນໄປ ຢ່າປະໃຫ້ເກະກະສາຍຕາ ແລະ ຫົວໃຈ ແລະ ຄອຍເຕືອນໂຕເອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂ້າງເຈົ້າຍັງມີຄົນທີ່ດີໆ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ພົບ ແລະ ໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກອີກຈຳຫຼາຍ ເຈົ້າອາດໄດ້ພັບຄົນທີ່ອົກຫັກທີ່ມີຫົວໃຈທີ່ກຳລັງບອບຊຳ້ເຊັ່ນດຽວກັບເຈົ້າ ຫຼື ອາດຈະພົບກັບໃຜຈັກຄົນໜື່ງທີ່ຈະຮ່ວມສ້າງຄວາມຮັກແບບທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງທຸ່ມເທໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ.


5. ທ້ານທີ່ສຸດ ເຊົາເວົ້າກັບໂຕເອງວ່າເຈົ້າຂາດເຂົາບໍ່ໄດ້ ເຂົາເໝາະສົມກັບເຈົ້າທີ່ສຸດ ຢຸດເວົ້າສີ່ງເຫຼົ້ານີ້ເພາະເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດໂອກາດໂຕເອງແຕ່ຖ້າຢຸດໂຕເອງບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ລອງປັບຊີວິດປະຈຳຫາຫຍັງດີໆໃຫ້ໂຕເອງເຮັດເພີ່ມເຕີມ.


6. ມີສາເຫດຫຼາຍໆຂໍ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢຸດຮັກເຂົາບໍ່ໄດ້ແບທີ່1. ເຈົ້າຄິດເຖີງແຕ່ດ້ານດີໆ ທີ່ເຄີຍເຮັດຮ່ວມກັນມາ, 2. ເຈົ້າຄິດເຖີງລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍ ທີ່ເຄີຍຫອມຫວານໃນອະດີດເຊັ້່ນ: ຂໍ້ຄວາມຫວານໆຈາກ sms , ຈົດໝາຍທີ່ເຂົາເຄີຍຂຽນບອກວ່າຮັກ ແລະ 3. ເຈົ້າຮູ້ສືກຜິດທີ່ເຄີຍເວົ້າຂີ້ຕົ໋ວະໃນເລື່ອງບາງເລື່ອງ ເຈົ້າຕ້ອງເບີ່ງຂ້າມສີ່ງເຫຼົ້ານີ້ຈະໄດ້ບໍ່ຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮັກທີ່ແປປ່ຽນກາຍເປັນອື່ນໄປແລ້ວ.


7. ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າລືມເລື່ອງລາວຕ່າງໆໃນອະດີດໄດ້ຫຼາຍແລ້ວ ຕ້ອງເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ໄດ້ເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກເພື່ອນໃຫມ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຈົ້າໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງເລີກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຂົາໂດຍຕົງນຳເຊັ່ນກັນເພາະຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຕັດໃຈຈາກເຂົາໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

– ແຕ່ທ້າຍສຸດນີ້ ເຮົາຕ້ອງຫັດຮັກໂຕເອງກ່ອນທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້ສືກດີໆໃຫ້ກັບອີກຄົນອີກດ້ວຍ.
—————————————–
ສຸຂະພາບ ອັບເດດ | Health Update

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*