ກີນປາຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຫົວໄດ້ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ອາລົມດີນຳ

ປາເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ໃຫ້ສານໂປຼຕຮີນຄຸນນະພາບດີໂປຼຕຮີນໃນເນື້ອປາຈະເປັນໂປຼຕຮີນທີ່ຍ່ອຍງ່າຍເໝາະຕໍ່ການຈະເລີ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງເດັກນ້ອຍໄວກ່ອນຮຽນເດັກໄວຮຽນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານທຳງານໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ ເນື້ອປາໂດຍລັກສະນະຕາມທຳມະຊາດແລ້ວມີເນື້ອເຍື່ອນ້ອຍກວ່າເນື້ອສັດຊະນິດອື່ນໆເມື່ອເນື້ອປາສຸກຈະແຍກອອກເປັນຊີ້ນ ຕາມມັດຂອງກ້າມເນື້ອກ່ຽວພັນ ເນື້ອປາຈື່ງນຸ່ມບໍ່ໜຽວ ແລະ ບໍ່ຫົດຄືກັບເນື້ອສັດຊະນິດອື່ນໆ

ນອກຈາກຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂປຼຕຮີນແລ້ວປາຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານໄຂ່ມັນເພາະເນື້ອປາປະກອບດ້ວຍໄຂ່ມັນທີ່ຈຳເປັນ

ຕໍ່ຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະກົດໄລໂນເລອິດທີ່ເຮັດໜ້າທີຄວບຄຸມໂຄເລສເຕີຮອລໃນກະແສເລືອດການກີນປາຈື່ງເປັນອາຫານ ທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສະໝອງຍ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄຂມັນທີຢູໃນຮ່າກາຍບໍ່ສາມາດສາງເອງໄດ້ ແຕ່ຈະໄດ້ຈາກການກີນປາເທົ່ານັ້ນ

ເນື້ອປານອກຈາກຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າດ້ານໂປຼຕຮີນ ແລະ ໄຂມັນແລ້ວ ຍັງໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ ອີກຊື່ງຄຸນຄ່າທາງວິ ຕາມິນນັ້ນ ເນື້ອປາປະກອບໄປດ້ວຍ ວິຕາມິນ B1,B2 ແລະ ໄນອາຊິນ ຊ່ື່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເນື້ອປາຍັງປະກອບດ້ວຍທາດ ເເຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟໍຮັດໃນສັດສ່ວນທີ່ພໍດີຕໍ່ການສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ລວມທັງຍັງມີທາດເຫຼັກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການ ສ້າງເມັດໂລຫິດຈາງ ສ່ວນປາທະເລນັ້ນຍັງມີທາດໄອໂອດີນ ປ້ອງກັນໂລກຄໍພອກໄດ້ອີກ

ການກີນປາສາມາດແກ້ ອາການປວດຫົວໄດ້ ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງມາຈາກປາ ຈະມີສານກຸ່ມໂອເມກ້າ 3 ທີ່ຊ່ວຍໄປພັດທະນາ ເຊວ ະໝອງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະສານຮັບຮູ້ທີດີ ອີກທັ້ງຍັງເຮັດໃຫ້ດປັນຄົນມີອາລົມດີ ບໍ່ຄຽດ ລດອາການປວດຫົວລົງໄດ້ຈະເຫັນ ວ່າເນື້ອປາ ມີແຕ່ຄຸນຄ່າ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*