ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕື່ມ?

ກົມການຄ້າພາຍໃນ ໄດ້ເຜີຍເຖິງເຫດຜົນຂອງການປັບລາຄານໍ້າມັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມການຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ຖືກກັບລາຄາທີ່ລັດກຳນົດ ສາມາດແຈ້ງມາຍັງສາຍດ່ວນທັນທີ.
ສະພາບລາຄານ້ຳມັນຢູ່ຕະຫຼາດໂລກ ເວົ້າສະເພາະລາຄານ້ຳມັນສຳເລັດຮູບເໜັງຕີງປັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອສົມທຽບລາຄາສະເລ່ຍຕະຫຼາດໂລກ ລະຫວ່າງວັນທີ 29/1 – 2/2/2018 ກັບລາຄານຳເຂົ້າ ( CIF ) ປະຕິບັດຄັ້ງວັນທີ 27/1/2018 ເຫັນວ່າລາຄາສະເລ່ຍຕະຫຼາດໂລກຍັງມີລາຄາສູງກວ່າລາຄາປະຕິບັດຄັ້ງວັນທີ 27/1/2018 ຄື: ລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງ ( 95 ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.0191$/ລິດ ( 159 ກີບ/ລິດ ), ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ( 92 ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.0305 $/ລິດ ( 253 ກີບ/ລິດ ) ແລະ ກາຊວນ ( 0.05 ) ເພີ່ມຂື້ນ 0.0426 $/ລິດ ( 354 ກີບ/ລິດ ).
ຕໍ່ສະພາບການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ຕະຫຼາດໂລກ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍໜ້າປ້ຳ ( ເວົ້າສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ) ເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລາຄາປະຕິບັດຄັ້ງວັນທີ 27/1/2018 ສູງສົມຄວນ ແລະ ສູງເກີນ 5% ໂດຍສະເພາະນ້ຳມັນແອັດຊັງ ( 92 ) ແລະ ກາຊວນ ( 0.05 ) ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເອກະພາບກັນປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃນຄັ້ງວັນທີ 13/02/2018 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແອັດຊັງພິເສດ = 12,210 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ = 9,120 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ = 8,100 ກີບ/ລິດ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ 200,180 ແລະ 200 ກີບ/ລິດ ຕາມລຳດັບ.
ເນື່ອງຈາກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 100%, ແຕ່ລະປີລັດຖະບານໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນຕາຈຳນວນມະຫາສານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຊຳລະຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ສະນັ້ນ, ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກໍ່ຄືກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຈົ່ງຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງປະຢັດ.
ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ພົບເຫັນການຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ຖືກກັບລາຄາທີ່ລັດກຳນົດ ຫຼື ມີເບາະແສການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ສິນຄ້າປະເພດອື່ນ ສາມາດແຈ້ງມາຍັງສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ກໍ່ຄືຂອງທ່ານເອງ.
ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: © ເສດຖະກິດ ການຄ້າ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*