ສາວເຈັບຕາຫຼາຍວັນໄປກວດເຫັນພະຍາດໄຕ່ໃນຕາ ແພດບອກບໍ່ເຄີຍເຫັນພະຍາດແບບນີ້ໃນຄົນ (ມີຄລິບ)

ວັນທີ່ 13 ກຸມພາ 2018 ຊີເອັນເອັນ ລາຍງານວ່າ ຍິງອາເມລິກາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຮືອຫາປາແຊວມ່ອນ ໃນລັດ ອາລັດກ່າ ສະຫະລັດ ພົບພະຍາດໂຕນ້ອຍໃນຕາ ຫຼັງມີອາການຄັນຄາຍຕາມາຫຼາຍວັນ ເຊີ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ນັກວິທະຍາສາດສົນໃຈຫຼາຍເພາະພະຍາດຊະໜິດນີ້ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍມະນຸດມາກ່ອນ ສ່ວນຫຼາຍພົບແຕ່ຢູ່ງົວເທົ່ານັ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*