ມີເພດສຳພັນ ຕອນເຊົ້າ ດີກວ່າຕອນກາງຄືນ ແມ່ນແທ້ບໍ່?

ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າ ການມີເພດສຳພັນຕອນເຊົ້າ ດີກວ່າຕອນກາງຄືນ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າ ກາງຄືນດີກວ່າ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາຂີດເສັ້ນແບ່ງວ່າຕອນໃດດີກວ່າກັນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍ ຫຼາຍຄົນມັກລຸກຂຶ້ນມາມີເພດສຳພັນກັນຕອນເດິກ
ແຕ່ບໍ່ວ່າໃຜຈະມັກຊ່ວງໃດ ເວລາໃດ ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຍ່ອມມີເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ສຳລັບຄົນທີ່ພໍໃຈໃນຕອນກາງຄືນຫຼາຍກວ່າ ເຂົາໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງເຫດຜົນທີ່ໜ້າສົນໃຈບໍ່ນ້ອຍເລີຍ ເພາະພວກເຂົາບອກວ່າມັນບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ, ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວໄປເຮັດວຽກ, ເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ນອນຫຼັບດີ


ໃນຕອນເຊົ້າເຮົາທຸກຄົນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢາກນອນ ແຖມຍັງຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານອີກ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຫາກເຮົາມີເພດສຳພັນໃນຕອນເຊົ້າ ຈະໃຫ້ຜົນດີທັງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ການຫຼຸດລະດັບຄວາມຄຽດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມື້ນັ້ນ ເປັນມື້ືທີ່ຜ່ອນຄາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ການມີເພດສຳພັນຕອນເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ປ່ອຍສານເອັນໂດຟິນອອກມາ ເພື່ອກະຕຸ້ນພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການມີເພດສຳພັນໃນຕອນເຊົ້າໃຫ້ປະໂຫຍດກັບເຮົາໄດ້ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າການຫຼິ້ນໂຍຄະ ຫຼື ການອອກໄປແລ່ນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະຕ້ອງລຸກອອກໄປ ເຮົາສາມາດເຮັດກິດຈະກຳຂອງເຮົາໄດ້ເທິງຕຽງກັບຄູ່ຮັກຂອງເຮົາເອງ.

ຫາກໃຜທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຄຽດນ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາກາງເວັນຂອງເຮົາມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແຕ່ບໍ່ຢາກຊື້ເສື່ອໂຍຄະ ຫຼື ຫາຊຸດແລ່ນ ກໍ່ໃຫ້ລອງມີເພດສຳພັນຕອນເຊົ້າເບິ່ງຈະເຫັນຜົນຢ່າງທີ່ບໍ່ຄິດມາກ່ອນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*