ມີຄົນຂໍມາວ່າ. ໃຫ້ເວົ້າຊີວິດຂອງພໍ່ຕູ້ໃຫ້ຟັງແດ່. ກະຈະອານຸຍາດຂໍເວົ້່າໃຫ້ຟັງ ແບບຫຍໍ້ຫຍໍ້ ເດີ້ເພື່ອນເພື່ອນ .

ພໍ່ຕູ້ ກັບ ແມ່ຕູ້ ເປັນຄູ່ຜົວເມຍທີໜ້າຮັກຫຼາຍ. ມີແຕ່ສອງເຖົ້າທີຄອຍເບິ່ງແຍ່ງກັນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ. ແຕ່ສອງເຖົ້າກໍ່ຍັງຮັກແພງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນມາຕະຫຼອດ.ຈົນມາເຖິງທຸກວັນນີ້. ສ່ວນຕົວພໍ່ຕູ້ເອງ ເພິ່ນກໍ່ເຖົ້າຫຼາຍ. ຕາກໍ່ຟາງມົວແນມຈົນບໍ່ເຫັນຫຸ່ງ. ຂາກ້ຳຂົວເພິ່ນກໍ່ໄດ້ໃສ່ເຫຼັກ.ເພາະພໍ່ຕູ້ເຄີຍຖືກລົດຕຳ. ແຕ່ເຫຼັກກໍ່ຈົນກາຍກຳນົດໝໍນັດໄຫ້ໄປເອົາອອກ ມັນກະດົນມາແລ້ວ. ແຕ່ພໍ່ຕູ້ຍັງບໍ່ຍອມເອົາອອກ. ພໍ່ຕູ້ວ່າບໍ່ມີເງິນ.ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຖາມພໍ່ຕູ້ຄືນໄປວ່າ. ລະພໍ່ຕູ້ຢາກເອົາເຫຼັກອອກບໍ່. ພໍ່ຕູ້ຕອບວ່າ ບໍ່. ເພາະພໍ່ຕູ້ເອງກະເຖົ້າຫຼາຍແລ້ວຢ່າມັນແຫຼະພໍ່ຕູ້ກະຍັງພໍຢູ່ໄດ້ຢູ່. ຫຼັງຈາກທີຖາມພໍ່ຕູ້ໄປແລ້ວ. ກໍ່ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງພໍ່ຕູ້ .ຫ່າງກາຍຂອງພໍ່ຕູ້ຄືຄົນທີບໍ່ສະບາຍ. ຈຶ່ງຖາມພໍ່ຕູ້ວ່າ. ພໍ່ຕູ້ເປັນຫຍັງໂຕພໍ່ຕູ້ຄືສັ່ນຕະຫຼອດເວລາ. ພໍ່ຕູ້ບໍ່ສະບາຍຫວາ. ແລະແມ່ຕູ້ກໍ່ໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ. ພໍ່ຕູ້ຕັ້ງເປັນມາດົນ ແລະ ໂຕຂອງພໍ່ຕູ້ເອງເພິ່ນກໍ່ຈະມີອາການປວດ.

ທີຕ້ອງໄດ້ກິນຢາແກ້ປວດຢູ່ຕະຫຼອດ. ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມປວດຂອງພໍ່ຕູ້ໄດ້. ແຕ່ຕອນນີ້ພໍ່ຕູ້ບໍ່ມີຢາກິນມາດົນແລ້ວ .ໄດ້ຍິນແບບນັ້ນກໍ່ໄດ້ພາກັນຟ້າວອອກໄປຊື້ຢາມາໃຫ້ພໍ່ຕູ້ກິນ. ພ້ອມນ້ຳກັບຂະໜົມໄຂ່. ພໍແຕ່ຊື້ມາໃຫ້ .ພໍ່ຕູ້ກໍ່ຟ້າວຂໍກິນຢາທັນທີ. ພໍ່ຕູ້ຄືຈະອົດທົນກັບຄວາມປວດມາດົນ. ພໍ່ຕູ້ເພິ່ນຈຶ່ງຟ້າວກິນຢາໃສ່. ເພິ່ນຍ່າງໃວກໍ່ບໍ່ໄດ້.ຕ້ອງໄດ້ຄ່ອຍຄ່ອຍຍ່າງກົ່ງກົ່ງໄປ. ເພາະຂາກະບໍ່ດີ. ຕາກໍ່ຟາງມົວ. ຫ່າງກາຍກະປວດ. ແລະຕັບກໍ່ເປັນອີກ. ແຕ່ໃຈພໍ່ຕູ້ກໍ່ໍບໍ່ເຄີຍທໍ້. ເພາະຍັງມີລົມຫາຍໃຈຈັ່ງໃດກໍ່ຕ້ອງສູ້. ເພາະຕ້ອງໄດ້ດູແລແມ່ຕູ້ອີກຄົນ.
ແມ່ຕູ້ເປັນຄົນເຮັດກ້ານຟອຍ. ໄຫ້ພໍ່ຕູ້ເອົາໃສ່ລົດຖີບໄປເລາະຂາຍ. ຖ້າມື້ໄດທີພໍ່ຕູ້ໄດ້ເອົາຟອຍອອກໄປເລາະຂາຍ. ບາງເທື່ອກະຮອດເປັນທິດ ຈຶ່ງໄດ້ກັບເຂົ້າມາບ້ານຫາແມ່ຕູ້.


ຖ້າມື້ໄດພໍ່ຕູ້ໄດ້ຂາຍຟອຍ. ພໍ່ຕູ້ກໍ່ຈະຮັກສາເງິນນັ້ນໄວ້ເມືອໄຫ້ແມ່ຕູ້. ແລະການທີ່ພໍ່ຕູ້ອອກໄປເລາະຂາຍຟອຍຮອດເປັນທິດ.ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍ່ຕູ້ບໍ່ສົນໃຈແມ່ຕູ້. ແຕ່ເປັນເພາະວ່າ. ຍ້ອນພໍ່ຕູ້ບໍ່ໄດ້ຂາຍຟອຍ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍ. ກໍ່ຈະບໍ່ມີເງິນກັບເຂົ້າເມືອໄຫ້ແມ່ຕູ້ໄດ້ຊື້ກິນ. ພໍ່ຕູ້ກໍ່ຕ້ອງເລາະໄປຂາຍເລື້ອຍເລື້ອຍ. ຈຸດປະສົງພຽງຕ້ອງການຢາກຂາຍຟອຍໃຫ້ໝົດ. ແຕ່ບາງເທື່ອກໍ່ໄປໄກໂພດ.ໄກຈົນບໍ່ຈື່ທາງກັບກະມີ. ແຕ່ກໍ່ກັບມາໄດ້. ສ່ວນແມ່ຕູ້ກໍ່ໃດ້ແຕ່ຄອງຄ່ອຍໃຫ້ພໍ່ຕູ້ກັບມາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ. ຈະໃຫ້ໄປຊອກນຳຫາ.ແມ່ຕູ້ກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊອກນຳຄືກັນ. ສ່ວນແມ່ຕູ້ເອງກໍ່ໄດ້ໄຊ້ຊີວິດຄອງຊີບ.ດ້ວຍການເຂົ້າໄປໃນປ່າ ເພື່ອຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມາກິນໃນແຕ່ລະວັນ. ເຮືອນພໍ່ຕູ້ ຫຼັງຄາກະຈົນຈະບໍ່ມີ. ຝາແອ້ມກະຈົນຈະຄຸ. ສຸດກັບຄວາມອິໂຕນສົງສານ. ແຕ່ກຳລັງແຮງຊ່ວຍກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ.


ບ້ານ ພໍ່ຕູ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງ. ເມືອງທຸລະຄົມ. ແຂວງວຽງຈັນ. ຖ້າມີໂອກາດກໍ່່ຢາກຈະປຸກລະດົມໝູ່ເພື່ອນອີກຄັ້ງ. ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ຕູ້. ເພາະຢາກໄດ້ມີກຳລັງແຮງຊ່ວຍ. ຈາກໝູ່ເພື່ອນໃຫ້ຫຼາຍກົ່ວນີ້. ແຕ່ຈະເປັນໂອກາດໄດນັ້ນ. ຈຶ່ງຈະລາຍງານໃຫ້ເພື່ອນຊາບທີຫຼັງອີກຄັ້ງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*