ຊີວິດແລະຄວາມຮັກນານາສາລະໜ້າທີ່ຂອງສາມີ-ພັນລະຍາ ທີ່ຄວນມີຕໍ່ກັນ ປະຕິບັດແລ້ວຄອບຄົວຮັ່ງມີຜາສຸກ  

ການສ້າງຄອບຄົວແມ່ນເລິ່ມຈາກຄົນສອງຄົນ ຈາກຄົນລະບ່ອນ ຄົນລະພໍ່ແມ່ມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຕີມເຕັມໃສ່ກັນແລະກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະນຳມາເຊິ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນພູນສຸກຂອງຊີວິດຄອບຄົວ ແລະສິ່ງທີ່ຈະມາເຕີມເຕັມເຊິ່ງກັນແລະກັນນັ້ນຄືໜ້າທີ່ ຂອງສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ຈະເອົາມາປະສົມກັນ.

ໜ້າທີ່ຂອງສາມີທີ່ຄວນມີຕໍ່ພັນລະຍາຂອງຕົນປະກອບມີ:
1. ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍພັນລະຍາຂອງຕົນເອງດ້ວຍຫົວໃຈ
2. ບໍ່ດູຖູກດູໝິ່ນພັນລະຍາ
3. ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈພັນລະຍາ
4. ມອບຄວາມເປັນໃຫຍ່ໃນເຮືອນໃຫ້ແກ່ພັນລະຍາ
5. ຊື້ເຄື່ອງປະດັບໃຫ້ພັນລະຍາ ແລະພາພັນລະຍາອອກງານ ຕາມສົມຄວນ.

ໜ້າທີ່ຂອງພັນລະຍາທີ່ຄວນມີຕໍ່ສາມີຂອງຕົນປະກອບມີ:
1. ເຮັດວຽກເຮືອນໃຫ້ດີຮຽບຮ້ອຍ
2. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ(ສົງເຄາະ)ຄົນຂ້າງຄຽງຂອງສາມີເປັນຢ່າງດີ
3. ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈສາມີ
4. ຮັກສາຊັບສົມບັດທີ່ສາມີຫາມາໄດ້ໃຫ້ດີ
5. ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ບໍ່ກຽດຄ້ານໃນກິດຈະການງານທັງປວງ.

ສາມີນັ້ນຖືເປັນຜູ້ນຳຄອບຄົວ ສ່ວນພັນລະຍາ ເປັນຜູ້ຮ່ວມຄອບຄົວ ທີ່ຕົນຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງຮັບຜິດຊອບ ແລະໃຫ້ກຽດຍ້ອງຍໍ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫຼັງ ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີປາກສຽງແລະຄອບຄົວແຕກແຍກ ສາມີຄວນມອບຄວາມເປັນໃຫຍ່ໃນເຮືອນໃຫ້ພັນລະຍາເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງກ່ຽວກັບການແຕ່ງກິນ ການເບິ່ງແຍງຄວາມສະອາດ ໂດຍຕົນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຄອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມສົມຄວນ ບໍ່ແມ່ນປະໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພັນລະຍາແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະມອບເງິນຄຳ ເຄື່ອງປະດັບ ໃຫ້ພັນລະຍາຂອງຕົນຕາມສົມຄວນ.

ພັນລະຍານອກຈາກຈະເປັນແມ່ບ້ານ ໂດຍບໍ່ຂາດຕົກບົກພ່ອງແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໃຫ້ການສົງເຄາະຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ ແລະຂອງຝ່າຍສາມີ ລວມທັງເພື່ອນມິດສະຫາຍຕາມສົມຄວນ ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈ ຮັກສາຊັບ ແລະເປັນເພື່ອນຄູ່ຄິດມິດຄູ່ໃຈ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼືຄອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈສາມີເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຄອບຄົວ.

ເອົາໄປປະຕິບັດເບິ່ງໂລດ ເຊື່ອວ່າຄອບຄົວຈະອົບອຸ່ນ ແລະອຸດົມພູນສຸກຢ່າງແນ່ນອນ ອັນນີ້ ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ! ແລະຢ່າລືມບອກຕໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນຳແດ່ເດີ ເພື່ອສ້າງສັນສັງຄົມໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມອົບອຸ່ນ!.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*