ຊາວກະສິກອນບ້ານແກ້ງແປ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ດ້ວຍການປູກໝາກແຕງ

ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວແມ່ນມີຫຼາຍວິທີທາງ ແຕ່ຕ້ອງບວກກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ບວກກັບໃຈມັກ, ການຊອກຮູ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ໃນການທີ່ຈະປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວດ້ວຍການປູກໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ ຂອງຊາວກະສິກອນບ້ານແກ້ງແປ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປ້ອນໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ KP ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນຈາກປະເທດຍີປຸ່ນ. ເຊິ່ງບ້ານແກ້ງແປ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງເຊບັ້ງໄຟ. ບ້ານດັ່ງກ່າວປະກອບມີທັງໝົດ 115 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີຈໍານວນ 135 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 564 ຄົນ, ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການສ້າງສາທຳມາຫາກິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ອຶ່ນໆ. ພາຍໃນບ້ານໄດ້ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກທາງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກຄື: ບ້ານແກ້ງແປ ໄດ້ຖືກປະກາດຮັບຮອງເປັນບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານແມ່ຍິງສາມດີ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກ, ບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານພັດທະນາ. ດ້ານການຜະລິດໃນທົ່ວບ້ານມີເນື້ອທີ່ນາແຊງ ປີ 2017-2018 ມີ 12 ເຮັກຕາ, ມີ 26 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງໄດ້ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ, ມີ 30 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ທຳການຜະລິດ. ການປູກໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2014 ໂດຍມີທາງບໍລິສັດ KP ໄດ້ຕອບສະໜອງຕົ້ນທຶນໃນການປູກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທາງດ້ານແນວພັນ, ປຸ໋ຍ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວກະສິກອນ ໃນລາຄາກິໂລໜຶ່ງ 1.400 ກີບ.

ທ່ານ ກົມມະລີ ກອງປະດິດ ນາຍບ້ານໆແກ້ງແປ ທັງເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມປູກໝາກແຕງໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ: ສໍາລັບການປູກໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນຂອງຊາວກະສິກອນບ້ານແກ້ງແປ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມັງກອນ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງໄລຍະດັ່ງກ່າວຈະມີອາກາດເຢັນເໝາະສົມໃນການປູກພືດຜັກຕ່າງໆ.  ເຊິ່ງການປູກແມ່ນຈະບໍ່ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດ ພຽງແຕ່ໂພນດິນໃຫ້ເປັນຄັນຄູຫ່າງກັນປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ປະສົມປຸ໋ຍໃສ່ກັບດິນທີ່ເຮັດເປັນຄັນຄູເພື່ອຮອງພື້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເອົາເບ້ຍໝາກແຕງທີ່ກ້າໄວ້ມາປູກ ເຊິ່ງແຕ່ລະເບ້ຍຈະປູກໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ, ນຳເອົາເຟືອງທີ່ໄດ້ມາຈາກຕໍເຂົ້າທີ່ກ່ຽວແລ້ວມາປົກເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງໜ້າດິນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຫົດນໍ້າຕາມປົກກະຕິ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ວັນເລີ່ມແຕ່ມື້ປູກ ແມ່ນສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ (ໂດຍສາມາດການເກັບກູ້ໄດ້ທຸກວັນ ບາງເທື່ອກໍ່ເກັບກູ້ໄດ້ ເຊົ້າ-ແລງ ອີງຕາມຂະໜາດຂອງໝາກແຕງ) ຕະຫຼອດລະດູການເກັບກ່ຽວຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 45 ວັນ   ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄືອໝາກແຕງກໍ່ຈະເລີ່ມຮ້ວຍ, ເລີ່ມແກ່, ບໍ່ອອກໝາກ ແລະ ໝາກທີ່ມີກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຕາມເກດ ຫຼື ມາດຕະຖານທີ່ທາງບໍລິສັດກຳນົດໄວ້. ເຊິ່ງໃນປີ 2018 ນີ້ ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທັງໝົດ 225 ໂຕນ, ຄິດເປັນມູນຄ່າ 315 ລ້ານກີບ, ໂດຍຫັກຕົ້ນທຶນໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດທັງໝົດຈຳນວນ 75 ລ້ານກີບ, ຍັງເຫຼືອຜົນກຳໄລ 240 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 8-10 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ.

ທ່ານ ກົມມະລີ ກອງປະດິດ ນາຍບ້ານໆແກ້ງແປ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການປູກໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນຂອງຊາວກະສິກອນບ້ານແກ້ງແປ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການກະສກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງໃກ້ສິດຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊົນລະປະທານ ໃນການຕອບສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ໄປພ້ອມໆ ກັນນັ້ນທາງອໍານາດການປົກເມືອງຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວຫັນຈາກແນວຄິດທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແບບມີເຕັກນິກ ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດຂຶ້ນສູງກ່ວາເກົ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂ່າວ: ແຂວງຄຳມ່ວນ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*