ເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍພາໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ

ຄອບຄົວຂອງພໍ່ ບຸນເລີດ ຊິນນະລາດ ອາຍຸ 62 ປີ ແລະ ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ອາຍຸ 57 ປີ, ປະຊາຊົນບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາຍຫຼັງຫັນມາຢຶດຖືອາຊີບເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ ພາໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແລະ ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍ.
ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ: ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນມີອາຊີບເປັນພະນັກງານທັງຜົວ ແລະ ເມຍ ຄື: ຜົວເປັນອາຈານສອນຢູ່ ມຕ.ໂພນໄຊ ໃນເມື່ອກ່ອນ ( ມສ. ໂພນໄຊ ໃນປັດຈຸບັນ ) ໄລຍະຕໍ່ມາຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາປະຈໍາການຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງປາກເຊ ຈົນຮອດອາຍຸການເຂົ້າພັກຜ່ອນຮັບບໍານານ ສ່ວນຕົນເອງແມ່ນເປັນທະຫານ ຊຶ່ງໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະແມ່ນຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໄລຍະນັ້ນສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວມີລັກສະນະຂາດເຂີນ, ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວສະນັ້ນຕົນເອງຈິ່ງຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ ແລະ ຊອກຫາອາຊີບໃໝ່ດ້ວຍການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ.
ການປະກອບອາຊີບເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແຕ່ປີ 1988 ເຊິ່ງໃນປີເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຊື້ວັດຖຸດິບມາເຮັດສົ້ມຜັກພຽງແຕ່ 50 ພັນກີບຕໍ່ມື້ ແລະ ຜ່ານການເຮັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການດໍາເນີນກິດຈະການເຫັນວ່າມີຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະດ້ານ, ລູກຄ້າກໍ່ໃຫ້ການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າມີລູກຄ້າທົ່ວໄປ,

ລູກຄ້າຂາປະຈໍາ ກໍ່ຄືລູກຄ້າທີ່ມາຮັບຊື້ ແລ້ວນໍາໄປຂາຍຕໍ່ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈິ່ງມີການເພີ່ມປະລິມານການເຮັດສົ້ມຜັກຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະວັນຄື: ສົ້ມຜັກຊູ ປະສົມກັບຜັກບົ່ວ ຫຼື ຜັກອີ່ຄູ້ 20 ກິໂລຕໍ່ມື້, ສົ້ມຜັກກາດ 15 ກິໂລຕໍ່ມື້, ສົ້ມຜັກສ້ຽນ 10 ກິໂລຕໍ່ມື້ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ມີສົ້ມໝາກຖົ່ວງອກ ປະສົມກັບຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດດອງເປັນຫົວ ຫຼື ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສົ້ມຜັກກາດປະເພດຕັດຕ່ອນໃຫຍ່ ປະສົມກັບຫົວຜັກບົ່ວແດງ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ຜັກອີ່ຄູ້. ສໍາລັບວັດຖຸດິບທີ່ນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບແມ່ນສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ຜັກຊູ, ຜັກກາດຕີນໝີ (ຜັກກາດຂິວ), ຜັກສ້ຽນ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກອີ່ຄູ້, ໝາກຖົ່ວງອກ, ແປ້ງນົວ, ເກືອ, ເຂົ້າໜຽວໜຶ້ງສຸກແລ້ວ, (ໜັງຂາງົວທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ ສໍາລັບໃສ່ສົ້ມຜັກຊູ), ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈ່າຍຊື້ວັດຖຸດິບແມ່ນປະມານ 3 ແສນກີບຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງຖ້າຂາຍໝົດຕາມຈໍານວນທີ່ເຮັດແມ່ນຈະມີກໍາໄລປະມານ 1 ແສນກີບໃນແຕ່ລະວັນ. ລາຄາຂາຍ: ຖົງ 3.000-5.000 ກີບ ແລະ ຂາຍເປັນໂລ ມີກິໂລລະ 25 ພັນກີບ, ກິໂລລະ 30 ພັນກີບຕາມລາຄາຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ.
ສະເພາະວິທີເຮັດກໍ່ງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ນໍາເອົາຜັກແຕ່ລະປະເພດມາຊອຍບາງໆແລ້ວແຊ່ນໍ້າເກືອປະໄວ້ 60-90 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຜັກມີຄວາມສະອາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຂຶ້ນມາຊາວ ຫຼື ຄົນໃຫ້ອ່ອນພໍປະມານ ແລ້ວນໍາມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຈິ່ງນໍາມາຄົນໃສ່ເຂົ້າໜຽວທີ່ໜຶ້ງສຸກແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປຸງແຕ່ງດ້ວຍເກືອ, ແປ້ງນົວພໍປະມານ ແລ້ວເອົາໃສ່ຖັງ ພ້ອມອັດຝາຖັງໃຫ້ແຈບດີ ປະໄວ້ໃນໄລຍະເວລາພໍສົມຄວນສົ້ມຜັກກໍ່ຈະ “ເປັນ” (ສົ້ມຜັກສາມາດກິນໄດ້). ພ້ອມນີ້ສິ່ງສໍາຄັນຂອງການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍນອກຈາກຈະເນັ້ນໜັກໃນຄວາມແຊບແລ້ວ ກໍ່ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຄວາມສະອາດອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນຈິ່ງສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າພາຍໃນເມືອງປາກເຊ, ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ, ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ລູກຄ້າປະເທດໃກ້ຄຽງ (ໄທ) ກໍ່ໄດ້ມາແວ່ຊື້ຊ່ວຍເປັນປະຈໍາ.

ແມ່ ຈັນໂທ ຊິນນະລາດ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍຕື່ມວ່າ: ໃນການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍມີແຮງງານທັງໝົດ 3 ຄົນ, ເປັນແຮງງານໃນຄອບຄົວ. ສໍາລັບສົມຜັກແຕ່ລະປະເພດ ເວລາລູກຄ້າເຮັດງານບຸນ, ງານດອງ ຫຼື ງານສັງສັນອື່ນໆ ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການແມ່ນຍິນດີບໍລິການເຮັດໃຫ້ຕາມຈໍານວນລູກຄ້າຕ້ອງການ ດ້ວຍລາຄາເປັນກັນເອງ. ສະຖານທີ່ເຮັດສົ້ມຜັກ ແມ່ນຢູ່ກັບເຮືອນ, ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ພ້ອມນີ້ຫາກທ່ານສົນໃຈສັ່ງຊື້ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີເຮັດສົ້ມຜັກ ສາມາດພົວພັນທາງໝາຍເລກໂທລະສັບ 020 9982 0214. ຜ່ານຈາກການເຮັດສົ້ມຜັກຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຄື: ປັດຈຸບັນມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນຢ່າງສະດວກ, ມີທຶນຮອນສົ່ງລູກໆເຂົ້າຮຽນ ແລະ ປັດຈຸບັນລູກແຕ່ລະຄົນມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ແນ່ນອນ.
*** ຂ່າວ-ພາບ: ຈັນທະວີສັກ ໜັງສືພິມຈໍາປາໃໝ່ ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*