ສືບເນືອງຈາກຂ່າວທີ່ Mark Zuckerbergຊີອີໂອ Facebook ອອກມາປະກາດການປັບຮື້ News Feed ຄັ້ງໃຫ່ຍ ໂດຍເນັ້ນເນື້ອຫາຈາກໜູ່ແລະຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ

ສືບເນືອງຈາກຂ່າວທີ່ Mark Zuckerbergຊີອີໂອ Facebook ອອກມາປະກາດການປັບຮື້ News Feed ຄັ້ງໃຫ່ຍ ໂດຍເນັ້ນເນື້ອຫາຈາກໜູ່ແລະຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ ດ້ວຍເຫດຜົນວ່າເຂົາຕ້ອງການຊຸມຊົນທີ່ດີມີຄຸນຄ່າແລະຄວາມ ໜາຍເວລາໃຊ້ງານ ໂດຍ The New York Times ໄດ້ສຳພາດເຂົາແລະມີປະເດັ່ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຂົາບອກວ່າຈາກການວິໃຈນັ້ນພົບວ່າຜູ້ໃຊ້ Facebook ຮູ້ສຶກວ່າການໃຊ້ Facebook ເຮັດໃຫ້ຫ່າງຈາກໜູ່ແລະຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ມີເນື້ອຫາສາລະ, ແບຣນແລະສື່ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງກັບມາທົບທວນວ່າຕົກລົງເຮົາກຳລັັງເຮັດຫັຍງກັນແທ້ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງແນວທາງດັ່ງກ່າວ Zuckerberg ຍັງບອກວ່າແນວຄິດການສ້າງ Facebook ຂອງເຂົາປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ມີລູກສາວ 2 ຄົນຄື Maxima ແລະ August ເຂົານັ່ງທົບທວນເບີ່ງວ່າຄວນຈະສ້າງ Facebook ໃຫ້ຄົນຈົດຈຳຢ່າງໃດ ເຂົາຢາກໃຫ້ລູກສາວທັງສອງຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນສິ່ງທີ່ພໍ່ສ້າງຂື້ນ ແລະມັນຕ້ອງເປັນສິ່່ງທີ່ດີຕໍ່ໂລກ ຊື່ງການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບລະຍະສັ້ນ ແຕ່ກໍ່ດີໃນໄລຍະຍາວ ລາຄາຮຸ້ນ Facebook ປັບລົງ 4.5% ຫຼັງ Facebook ປະກາດປັບປຸງ News Feed ເນື່ອງຈາກ Facebook ຍອມຮັບວ່າຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຄື ລະຍະເວລາໃຊ້ງານຕໍ່ຄົນຈະຫລຸດລົງ ແລະ Engagement ສະເລ່ຍຈະລົດລົງ

ທີ່ມາ: The New York Times ຜ່ານ Business Insider

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*