Niantic ປະກາດວ່າ Pokémon GO ເວີຊັນທີ່ຈະອອກອັບເດດໄວໆນີ້ iPhone 5, iPhone 5c ຕະຫຼອດຈົນ iPad ລຸ້ນເກົ່າຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

Niantic ປະກາດວ່າ Pokémon GO ເວີຊັນທີ່ຈະອອກອັບເດດໄວໆນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເທີງອຸປະກອນຂອງແອັບເປີ້ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດອັບເກດເປັນ iOS 11 ໄດ້ ອາທິ iPhone 5, iPhone 5c ຕະຫຼອດຈົນ iPad ລຸ້ນເກົ່າ ເນື່ອງຈາກຕົວເກມຈະມີການເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃໜ່ໆ ເຊີ່ງຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ ໂດຍມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຢູ່ເທິງອຸປະກອນເກົ່າຈະບໍ່ສາມາດລ໋ອກອິນເຂົ້າໄປໃຊ້ງານໃດໆ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງອັບເກດອຸປະກອນໃໜ່ເພື່ອສາມາດຫຼີ້ນເກມຕໍ່ໄດ້ ມີຂໍ້ສັງເກດວ່າປະກາດຂອງ Niantic ນີ້ໃຊ້ຄຳວ່າ ອຸປະກອນ iOS ທີ່ອັບເດດເປັນ iOS 11 ບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງໜາຍຄວາມວ່າ iPhone, iPad ລຸ້ນໃໜ່ໆ ທີ່ສາມາດອັບເດດເປັນ iOS 11 ໄດ້ ແຕ່ແມ້ຜູ້ໃຊ້ຈະຍັງບໍ່ໄດ້ອັບເດດ iOS ເປັນເວີຊັນລ່າສຸດ ກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ງານຕໍ່ໄປໄດ້ ທີ່ມາ: Niantic ແລະ Polygon

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*