ຜະລິດຢາງພາລາ ແລະ ປຸ໋ຍຊີວະພາບ ສ້າງລາຍຮັບປີໜຶ່ງ 370 ລ້ານກວ່າກີບ

ດ້ວຍການເຊື່ອມ​ຊຶມ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຂອງ​ລັດ​ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຄົນອື່ນນຳມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນ​​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​​ ເພື່ອນໍາໄປ​ສູ່​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກນິກ​ວິທະຍາສາດ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ດີ​ຂຶ້ນ, ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ຄອບຄົວຕົວແບບທາງດ້ານກະສິກຳ. ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄຳຜັນ ລັດຕະນະວົງ ອາຍຸ 56 ປີ, ຢູ່ບ້ານປຸ່ງເໜືອ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ທີ່ຖືອາຊີບປູກຢາງພາລາ ແລະ ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ຄອບຄົວທ່ານ ຄຳຜັນມີສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ 6 ຄົນ. ອາຊີບໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນເຮັດນາ, ປູກພືດຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດ ລາຍຮັບແມ່ນພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ເປັນລາຍຮັບທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ. ເວລາຕໍ່ມາໂດຍ ໄດ້ບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການປູກຢາງພາລາຈາກພໍ່ຕູ້ ອຸ້ຍຕີ ສິມມະລາ ທີ່ອາໃສຢູ່ບ້ານດຽວກັນ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄຳຜັນ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກຢາງພາລາໃນປີ 2004 ໃນເນື້ອທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ 7 ເຮັກຕາ. ໃນຊ່ວງເວລາ 3 ປີທຳອິດທີ່ປູກແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດ. ແຕ່ລາຄາຂອງປຸ໋ຍເຄມີແມ່ນມີລາຄາແພງຫຼາຍ ບວກກັບຕົ້ນທຶນຂອງຕົນເອງມີໜ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ທົດລອງຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ທີ່ຜະລິດຈາກມູນສັດ, ດິນດຳ ຫຼືດິນກົ້ນໜອງ, ສາກເສດເຫຼືອຈາກມັນຕົ້ນທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຕໍ່າລົງ ທັງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ປາສະຈາກສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນໜ້າດິນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບທົດລອງໃຊ້ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າສະພາບດິນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນ: ດິນທີ່ໃຊ້ປຸ໋ຍຊີວະພາບຈະອ່ອນກວ່າດິນທີ່ນຳໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີຫຼາຍ, ຕົ້ນຢາງຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າກວ່າ. ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ປຸ໋ຍທີ່ຕົນເອງຜະລິດມາໄດ້ເກືອບ 10 ປີ ທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ ຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງບົ່ມຝຸ່ນ ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ຜະລິດຕະພັນວ່າ: ປຸ່ຍຊີວະພາບ ໄລອອນວັນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວສວນຢາງໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ.

ທ່ານ ຄຳຜັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບຂອງຕົນແມ່ນຍັງບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະຜະລິດຕາມຈຳນວນທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ສະເລ່ຍໃນປະຈຸບັນແມ່ນຜະລິດປະມານ 150 ໂຕ່ນຕໍ່ປີ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຮງງານແມ່ນສາມາດຜະລິດໄດ້ເຖິງ 2 ໂຕ່ນຕໍ່ມື້. ນອກຈາກການຈຳໜ່າຍທົ່ວໄປແລ້ວ ປຸ໋ຍໄລອອນວັນ ຍັງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຸ່ມປູກຢາງພາລາ ຜູ້ທີ່ຍັງຂາດເຂີນທາງດ້ານທຶນຮອນພາຍໃນບໍລິເວນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້ານຳເອົາປຸ໋ຍໄປນຳໃຊ້ກ່ອນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຂາຍຢາງພາລາແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາຊຳລະພາຍຫຼັງ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວສວນຢາງຫັນມານຳໃຊ້ປຸ໋ຍຊີວະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງໃນ 1 ປີ ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບຈາກປຸ໋ຍຊີວະພາບຈຳນວນ 187 ລ້ານກວ່າກີບ. ບວກກັບການຂາຍຢາງພາລາແລ້ວສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ທັງໝົດ ປະມານ 376 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ທ່ານ ຄຳຜັນ ກ່າວອີກວ່າ: ນອກຈາກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຢາງ ພາລາແລ້ວປຸ໋ຍ ໄລອອນວັນແມ່ນຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນພືດຜັກທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກເຂົ້າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີເຊັ່ນກັນ. ປະຈຸບັນຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງແມ່ນໄດ້ນຳເອົາປຸ໋ຍ ດັ່ງກ່າວໄປວິໃຈ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງລະດັບມາດຕະຖານການຜະລິດຄຸນນະພາບຂອງປຸ໋ຍ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນ ຈະຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດປຸ໋ຍ ພ້ອມປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປຸ໋ຍໄລອອນວັນ ໄດ້ຮັບການ ຢັ້ງຢືນລະດັບມາດຕະຖານການຜະລິດ ເພື່ອສະໜອງປຸ໋ຍທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຢາງພາລາ, ເຂົ້າ ແລະ ພືດສະນິດອື່ນໆໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ຂ່າວ: ແຂວງຄຳມ່ວນ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*