ຖົ່ວດາວອິນຄາ ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ກຳລັງຮິດຢູ່ຕອນນີ້ ສັບພະຄຸນຖົ່ວດາວອິນຄາດີແບບໃດ ໃຜຍັງບໍ່ເຄີຍລອງ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ລະວັງຈະເວົ້າກັບຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ !

ກະແສຖົ່ວດາວອິນຄາມີຄວາມແຮງຂື້ນເລື່ອຍໆ ຫຼາຍຄົນໄດ້ລອງກິນຖົ່ວດາວອິນຄາແລ້ວ ຮູ້ຈັກສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາມາປະມານໜື່ງແລ້ວ ຊາບວ່າອີກຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກຖົ່ວດາວອິນຄາມີສັບພະຄຸນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈັ່ງໃດ ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຫາຍຂ້ອງໃຈ ເຮົາຈະພາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຖົ່ວດາວອິນຄາ ອາຫານມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຊະນິດນີ້ກັນ


ຖົ່ວດາວອິນຄາ ມາຈາກໃສ ຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນພືດພື້ນເມືອງໃນແຖບອາເມລິກາໃຕ້ ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນປ່າອາເມຊ່ອນ ແຖບປະເທດເປຣູ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີການເພາະປູກຖົ່ວດາວອິນຄາໃນແຖບທະວີບເອເຊຍຕະເວັນອອກຊ່ຽງໃຕ້ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດໄທ ແລະມີການນຳຖົ່ວດາວອິນຄາມາແປຮູບເຊັ່ນ ນ້ຳມັນຖົ່ວດາວອິນຄາທີ່ໄດ້ຈາກການສະກັດ ຖົ່ວດາວອິນຄາອົບເກືອ ຫຼືຖົ່ວດາວອິນຄາຂົ້ວໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກສຸຂະພາບໄດ້ເລືອກຊື້ເລືອກກິນດ້ວຍ

ຖົ່ວດາວອິນຄາ ມາຮູ້ຈັກກັນອີກໜ້ອຍໜື່ງ ຖົ່ວດາວອິນຄາມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Plukenetia volubilis L. ແລະແມ້ແຕ່ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າດາວອິນຄາຊາບວ່າດາວອິນຄາເປັນພືດໃນວົງ Euphorbiaceae ເຊັ່ນດຽວກັບຢາງພາລາ ສະບູດຳ ຫຼືມັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນດາວອິນຄາຈື່ງບໍ່ແມ່ນພືດຕະກູນຖົ່ວ ແຕ່ດາວອິນຄາເປັນພືດທີ່ຜົນມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືດາວ ພາຍໃນຜົນດາວອິນຄາມີເມັດຄ້າຍຖົ່ວ ບ້ານເຮົາຈື່ງເອີ້ນພືດຊະນິດນີ້ວ່າຖົ່ວດາວອິນຄານັ້ນເອງ ສ່ວນໃນຕ່າງປະເທດມີຊື່ເອີ້ນດາວອິນຄາທີ່ຫຼາກຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍຖົ່ວດາວອິນຄາມີຊື່ພາສາອັງກິດວ່າ Sacha inchi, Sacha peanut ຫຼືບາງກໍ່ເອີ້ນວ່າ Mountain peanut ເປັນຕົ້ນ


ຖົ່ວດາວອິນຄາ ລັກສະນະທາງພຶກສາສາດເປັນແບບໃດ ດາວອິນຄາເປັນໄມ້ເລື່ອຍທີ່ມີລຳຕົ້ນສູງກວ່າ 2 ແມັດ ກິ່ງແລະຍອດແຜ່ເລື່ອຍພັນໄປຕາມກິ່ງໄມ້ຫຼືໂຄງສ້າງເລື່ອຍພັນອື່ນໆ ແລະດາວອິນຄາຍັງຈັດເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸຢືນ ໂດຍສະເລ່ຍຕົ້ນດາວອິນຄາຈະມີອາຍຸໄດ້ດົນ 10-50 ປີເລີຍ ໃບດາວອິນຄາເປັນໃບດຽວ ຍາວປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ແລະມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 8-10 ຊັງຕີແມັດ ສ່ວນກ້ານຂອງໃບຈະຍາວປະມານ 2-7 ຊັງຕີແມັດ ປາຍໃບມີຮູບຊົງຫຼຽວແຫຼມ ຮຽງສຳລັບກັນເປັນຮູບຫົວໃຈ ສ່ວນຂອບໃບຍັກເປັນຮູບຮ່າງຄ້າຍໆເລື່ອຍດອກດາວອິນຄາເປັນດອກຊໍ່ ລັກສະນະດຽວກັບກະຈະ ດອກດາວອິນຄາມີການແຍກເພດຢູ່ເທິງຕົ້ນດຽວກັນ ດອກເພດຜູ້ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ ສີອອກຂາວ ຮຽງເປັນກະຈຸກຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງຊໍ່ສ່ວນດອກເພດເມຍຈະມີປະມານ 2 ດອກຢູ່ໃນໂຄນຊໍ່ດອກ ຜົນດາວອິນຄາມີຮູບຮ່າງຄ້າຍດາວ ລັກສະນະເປັນແບບແຄັບຊູນ ເສັ້ນຜ່ານຄູນກາງປະມານ 3-5 ຊັງຕີ່ແມັດ ຜົນມີ 4-7 ແຊກ ເມືອໃຫ່ຍບໍ່ເຕັມທີ່ ຜົນອ່ອນດາວອິນຄາຈະມີສີຂຽວແລະສີຈະຄ່ອຍໆ ເຂັ້ມຂື້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອຜົນແກ່ຈະມີກ່າຍເປັນສີນ້ຳຕານອອກດຳ ມີເນື້ອນຸ້ມໆ ສີດຳຫຸ້ມຢູ່ອີກຊັ້ນ ຊື່ງສ່ວນນີ້ກິນບໍ່ໄດ້ເດີ້ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິຈະຖິ້ມໃຫ້ຜົນດາວອິນຄາແຫ້ງຄ່າຕົ້ນກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແລະເມື່ອເກັບກ່ຽວແລ້ວຈະຕ້ອງນຳມາຕາກແດດ 1 ມື້ ຈຶ່ງຈະນຳໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນໄດ້ ເມັດດາວອິນຄາມີຮູບຮ່າງຄືຖົ່ວ ເມັດເປັນຮູບໄຂ່ ມີສີນ້ຳຕານດຳ ຂະໜາດກ້ວາງ 1.7-1.8 ຊັງຕີແມັດ ນ້ຳໜັກເມັດ 1.3-1.7 ກຼາມ ທັງນີ້ເມັດດາວອິນຄາທີ່ຍັງດິບຢູ່ບໍ່ຄວນນຳມາບໍລິໂພກ ເພາະມີສານກຸມທີ່ຍັບຢັ້ງການເຮັດວຽກຂອງເອັນໄຊທິບຊິນ (trypsin inhibitor) ແຕ່ຫາກນຳໄປຂົ້ວຫຼືເຮັດໃຫ້ສຸກແລ້ວສາມາດກິນດາວອິນຄາໄດ້


*ຖົ່ວດາວອິນຄາ ຄຸ້ມຄ່າທາງໂຄສະນາການມີຫັຍງແນ່ຖານະຂໍ້ມູນສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ກະຊວງເສດຕະກອນແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື USDA Branded Food Products Database ເຜີຍຄຸນຄ່າທາງໂຄສະນາການຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາຂົ້ວເກືອ ປະລິມານ 100 ກຼາມ ດັ່ງນີ້ – ພະລັງງານ 607 ກິໂລແຄວລໍລີ – ໂປຼຕິນ 32.14 ກຼາມ – ໄຂມັນທັງໜົດ 46.43 ກຼາມ – ຄາໂບໄຮເດດ 17.86 ກຼາມ – ນ້ຳຕານ 3.57 ກຼາມ- ແຄວຊ້ຽມ 143 ມິນລີກຼາມ – ສານເຫຼັກ 4.59 ມິນລີກຼາມ ນອກຈາກນີ້ ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນສະໜຸນໄພ ຂະນະເຄຊັບສະກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລຮິດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມວ່າ ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນແຫຼ່ງຂອງໂປຼຕິນແລະກົດ (ສັດສ່ວນໂປຕິນ27% ສັດສ່ວນກົດໄຂມັນ 35-60%) ໂດຍໃນເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາຈະອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ເຊັນ ກົດໄຂມັນລິໂນລີນິກ (linolenic acid ) ປະມານ 45-53% (12.8–16.0 ກຼາມ/ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ 100 ກຼາມ) ແລະຍັງມີກົດໄຂມັນໂອເມກາ 6 ປະມານ 34-39% ຫຼື 12.4-14.1 ກຼາມ ຕໍ່ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ 100 ກຼາມ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໜົດພຽງເທົ່ານີ້ ໂດຍເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ຍັງມີກົດໄຂມັນໂອເມກາ 9 ປະມານ 6-10% ຂອງໄຂມັນທັງໜົດ ລວມທັງຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງມີສານໄຟໂຕເຕີລອດ ຫຼືສານປະກອບອິນທີປະເພດເຕຍຮອຍທີ່ພົບສະເພາະໃນພືດອີກ ຍັງມີສານຕານອານຸມູນອິດສະຫຼະໃນກຸ່ມໂນລິກແລະແຄຣໂລທີ່ນອຍດ້ວຍ


*ຖົ່ວດາວອິນຄາ ສັບພະຄຸນລ້ຳຄ່າຈັດວ່າເປັນຊຸບເປີຟູດ ໄດ້ ຮູຂໍ້ມູນທາງໂຄສະນາການຂອງຖົ່ົວດາວອິນຄາກັນໄປແລ້ວ ຄາວນີ້ລອງມາເບີ່ງສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາກັນ ຖົ່ວດາວອິນຄາຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາຂະໜາດໃດ
1. ຊ່ວຍລົດຄໍເລດຕໍລໍໃນເລືອດ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ແລະໄຟໂຕເຕີຣອດ ມີສິດທິຊ່ວຍລົດຄໍເລດເຕຣໍໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານໄດ້ ນອກຈາກນີ້ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃນກຸ່ມໂນລິກແລະແຄຣໂລທີ່ນອຍ ຍັງມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນການອອກຊິເດຊັນຂອງໄຂມັນ ດັ່ງນັ້ນຖົ່ວດາວອິນຄາແລະນ້ຳມັນສະກັດຈາກຖົ່ວອິນຄາ ໜ້າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການລົດໄຂມັນໃນເລືອດ
2. ລົດຄວາມຊ່ຽງໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ ດ້ວຍສັບພະຄຸນຂອງກົດໄຂມັນໂອເມ
3 ສານໄຟໂຕເຕີຣອດ ແລະສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍລົດການດູດຊຶມຄໍເລດຣອດບໍ່ດີເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດ ທັງຍັງປ້ອງກັນການເກີດອອກຊິເດຊັນຂອງໄຂມັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖົ່ວດາວອິນຄາມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະລົດຄວາມຊ່ຽງໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດໄດ້ ໂດຍຈາກການສຶກສາທາງຄີລີນິກໃນອາສາສະໜັກ 30 ຄົນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ກຸ່ມທີ່ 1 ຮັບປະທານໜ້າມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ອີກກຸ່ມໄດ້ຮັບປະທານນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດດອກຕາເວັນ ໂດຍທັງສອງກຸ່ມຈະໄດ້ກິນນ້ຳມັນ 10-15 ມິນລີລິດ ຕໍ່ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ເຊີ່ງຈາກການທັດລອງພົບວ່າ ອາສາສະໜັກທັງສອງກຸ່ມມີລະດັບຄໍເລດຕໍຣອດຊະນິດບໍ່ດີ (LDL) ລົດລົງເທົ່າໆກັນ ຊາບວ່າກຸ່ມທີ່ກິນນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາມີລະດັບຄໍເລດຕໍຣໍຊະນິດດີ (HDL) ໃນເລືອດເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນກວ່າກຸ່ມທີ່ຮັບປະທານອາຫານນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຕາເວັນຢ່າງມີໃນສຳຄັນ ທັງນີ້ຈາກການສຶກສາກໍ່ບໍ່ພົບການປ່ຽນແປງຄ່າຊົງຊີວະເຄມີໃນເລືອດທີ່ໃຊ້ກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕັບແລະໄຕ ແຕ່ພົບຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ ອາກາດປວດຮາກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ກິນນ້ຳມັນສະກັດຈາກເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ


3. ຖົ່ວດາວອິນຄາ ຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ໃນເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາ ມີ ຄຸນສົມບັດດ້ານການສ້າງສົມດຸນຮໍໂມນຂອງຮ່າງກ່າຍ ຊ່ວຍລົດການລັ້ງສານຄໍຊອດຫຼືສານແຫ່ງຄວາມຄຽດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາຫິວເລື່ອຍໆ ຢາກກິນອາຫານລົດຫວານແລະອາຫານລົດຈັດເລື່ອຍໆ ຫຼືສະຫຼຸບງ່າຍໆ ຄືສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໄດ້ດີຂື້ນນັ້ນເອງ
4. ບຳລຸງກະດູກ ກົດໄຂມັນໂອເມກາ 3 ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງມຮສັບພະຄຸນຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມແຄ່ວຊ້ຽມມາບຳລຸງກະດູກໄດ້ດີຂື້ນອີກ ທັງຍັງຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ ລົດການອັກເສບຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະຄວາມຊ່ຽງໂລກໄຂຂໍ້ໄດ້ອີກ
5. ບຳລຸງຜິວແລະຜົມ ນອກຈາກກົດໄຂມັນຊະນິດດີແລ້ວ ໃນຖົ່ວດາວອິນຄາຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນອີ ແລະວິຕາມິນເອທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສຸຂະພາບຜິວແລະຜົມຊ່ວຍປ້ອງກັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະອັນເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການອັກເສບ ຊ່ວຍລົດລິ້ວຮອຍ ແລະຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ ດັ່ງນັ້ນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈຫາກຈະເຫັນຜະລິດຕະພັນປະເພດເຄື່ອງສຳອາງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຈາກສານສະກັດຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາວ່າງຈຳໜ່າຍໃນບ້ານເຮົາ
6. ໂປຼຕິນສູງ ເມັດຖົ່ວດາວອິນຄາເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕິນທີ່ສຳຄັນ ໂດຍເມັດຖົ່ວອິນຄາປຸງສຸກ 100 ກຼາມມີຊັດສ່ວນຂອງໂປຼຕິນຫຼາຍເຖິງ 27% ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ກິນມັງສະວິລັດ ຫຼືໃນຄົນທີ່ຕ້ອງການໂປຼຕີນເຂົ້າໄປເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອໃນຮ່າງກ່າຍ ຖົ່ວດາວອິນຄາກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜື່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ ຖົ່ວດາວອິນຄາກ່າຍເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບອີກຊະນິດທີ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ບໍ່ຢາກເທົ່າໃດ ເພາະມີກຸ່ມຊຸ່ມຊົນທີ່ປູກຖົ່ວດາວອິນຄາເຊັ່ນ ແຂວງທາງພາກເໜືອ ທີ່ເອົາຖົ່ວດາວອິນຄາມາແປຮູບເປັນຂະໜົມ ນ້ຳມັນສະກັດ ແລະເຄື່ອງສຳອາງເປັນຕົ້ນ ຫາກໃຜສົນໃຈຢາກຮັບປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວດາວອິນຄາ ກໍ່ລອງໄປຫາຊື້ກັນໄດ້

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*